Aineiston tiedot

Tekijä (t):Salonen, Erno
Niva, Teuvo
Maunu, Armi
Pukkila, Heimo
Savikko, Ari
Aineiston nimi:Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu : Toimintakertomus 2004
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536742/raportti370.pdf?sequence=1
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:Inari, Inarijärvi, kalahoitovelvoite, velvoitetarkkailu
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2005
Sivumäärä:35+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-505-3 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala-ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 370 Raportissa esitetään Inarijärven kalataloudellisen tarkkailun tiedot vuoteen 2004 asti aikasarjoina. Inarijärven kokonaissaalis oli noin 170 tonnia (1,5 kg/ha). Kotitarvekalastajat saivat yli puolet järven kokonaissaaliista. Siikasaalis oli noin 60 tonnia. Taimenen saalistaso säilyi 40 tonnissa, nieriäsaalis nousi yli 10 tonnin ja lohenheimoisten petokalojen yhteissaalis oli edelleen korkea, yli 60 tonnia. Suurin muutos edellisvuoteen nähden oli muikkusaaliin nousu noin 13 tonniin vuonna 2004. Verkkokalastus on pitkään ollut järven keskeisin pyyntimuoto, likimain 2/3-osaa järven kokonaissaaliista pyydettiinkin erilaisilla verkoilla.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; E-Inarijärvi...