Aineiston tiedot

Tekijä (t):Niinimäki, Juhani
Penttinen, Kari
Aineiston nimi:Vesienhoidon ekologiaa : Ravintoverkkokunnostus
Verkko-osoite:
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalavesienhoito, limnologia, vesiekosysteemit, vesiensuojelu
Kustantaja:Books on Demand GmbH
Painopaikka:Saksa
Vuosi:2014
Sivumäärä:140
ISBN/ISSN:978-952-286-872-5
Lehti/sarja ym.:
Lisätietoa:Kirjassa tarkastellaan vesistöjen ekologiaan vaikuttavia ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä sekä ravintoverkkojen ja ravintoketjujen toimintaa Suomen olosuhteissa. Lisäksi esitellään niitä käytännön toimia, joilla voidaan vesistöjemme tilaa parantaa ravintoverkkoihin vaikuttamalla. Jotta ravintoverkkokunnostuksiin voidaan menestyksellisesti ryhtyä, täytyy tuntea riittävästi ravintoverkkoja säätelevät tekijät sekä niiden vuorovaikutukset. Ravintoverkoissa "kaikki vaikuttaa kaikkeen" enemmän tai vähemmän. Vaikuttavia ympäristötekijöistä ovat valuma-alue ja järven geomorfologia, sää, valaistus, lämpötila, virtaukset, ravinteet, suolapitoisuus, happamuus, happitilanne, kasvillisuus, pohjien tila ja vaikkapa kalastus... Kirja on erinomainen tietolähde ravintoverkkokunnostuksen teoreettisesta taustasta kalataloutta, biologiaa ja ekologiaa opiskeleville. Se soveltuu myös lähdeaineistoksi vesistökunnostusta opiskeleville ja toteuttaville henkilöille ja yhteisöille ravintoverkkokunnostuksen menetelmien esittelyn vuoksi.
Sijainti:H-Limnologia