Aineiston tiedot

Tekijä (t):Kuosku, Kirsi
Kauppila, Pekka
Karjalainen, Timo P.
Aineiston nimi:Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijoen kalastusmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/532873/rktl_tut_selv_kalastusmatkailu_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:järvitaimen, kalastusmatkailu, Kitkajoki, Kuusinkijoki, Oulankajoki
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2014
Sivumäärä:35
ISBN/ISSN:978-952-303-133-3 ; 1799-4764
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Tutkimuksia ja selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus
Lisätietoa:3/2014 Tämän Oulun yliopiston Thule-instituutin toteuttaman tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luonnonvaraisten järvitaimenkantojen esiintymisalueelle suuntautuvan kalastusmatkailun tuottamia aluetaloudellisia vaikutuksia Kuusamossa. Aluetalousvaikutuksia arvioitaessa tarkasteltiin paitsi kalastusmatkailijoiden, myös heidän matkaseurueidensa rahankäyttöä. Lisäksi aluetalousvaikutuksia eriteltiin kalastusmatkailijoiden motivaatiotyyppien mukaan. Tarkastelutavasta riippuen Oulankajoen vesistön luonnonvaraisten taimenkantojen esiintymisalueelle suuntautuvan kalastusmatkailun Kuusamoon tuomat välittömät arvonlisäverottomat tulot olivat 1–2 miljoonaa euroa, työllisyysvaikutukset 7–12 henkilötyövuotta, välittömät palkkatulot 200 000–370 000 euroa ja verotulot 27 000–50 000 euroa.
Sijainti:F-RKTL Tutkimuksia ja selvityksiä ; E-Kuusamo