Aineiston tiedot

Tekijä (t):Haikonen, Ari
Romakkaniemi, Atso
Ankkuriniemi, Matti
Keinänen, Marja
Pulkkinen, Kari
Vartema, Simo
Aineiston nimi:Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2003 - Monitoring of the salmon and trout stocks in the River Tornionjoki in 2003
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536692/raportti320.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:lohi - salmo salar, M74, meritaimen, taimen, Tornionjoki, Tornionjokilaakso
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2004
Sivumäärä:54 + 5 liitettä
ISBN/ISSN:951-776-454-5 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 320 Raportti esittelee Tornionjoen lohi- ja meritaimenkantojen tilasta tuoreimmat seurantatulokset. Keskeisinä seurantamenetelminä ovat sähkökoekalastus, vaelluspoikaspyynti, saalisnäytteiden keruu, saalistilastointi ja kalamerkinnät.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; E-Tornionjokila