Aineiston tiedot

Tekijä (t):Haikonen, Ari
Aineiston nimi:Lohen, Salmo Salar, villien ja istutettujen smolttien vaellusnopeus ja vaellusnopeuteen vaikuttavat tekijät Tornionjoessa vuosina 1991-1995
Verkko-osoite:
Aineistolaji:moniste
Asiasanat:lohi, smoltit, Tornionjoki, Tornionjokilaakso, vaelluskalat
Kustantaja:VKOL
Painopaikka:
Vuosi:1996
Sivumäärä:48 + liitteet
ISBN/ISSN:
Lehti/sarja ym.:
Lisätietoa:Tuloksia: - Istutetut smoltit vaeltavat keskimäärin nopeammin kuin luonninkudusta peräisin olevat smoltit. - Smoltit vaeltavat Tornionjoessa huomattavasti nopeammin kuin muissa joissa aiemmin tutkitut smoltit. Tämä johtunee joen suuresta vesimäärästä. - Vaellusnopeuteen vaikuttaa selvimmin veden lämpötila, samoin veden korkeus. - Smoltit vaeltavat nopeammin matkan kasvaessa.
Sijainti:E-Tornionjokikokoelm