Aineiston tiedot

Tekijä (t):Vähä, Ville
Romakkaniemi, Atso
Ankkuriniemi, Matti
Pulkkinen, Kari
Keinänen, Marja
Lilja, Juha
Leminen, Mikko
Aineiston nimi:Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoen vesistössä vuosina 2011 ja 2012
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/520109/rkts2013_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kaikuluotaus, kalakannat, kalanmerkintä, kutu, kutupaikat, lohi, meritaimen, Tornionjoki, vaelluskalat
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2013
Sivumäärä:41
ISBN/ISSN:978-951-776-954-9 ; 1799-4764
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Tutkimuksia ja selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:2/2013 Tässä kirjoituksessa esitetään vuosien 2011 ja 2012 seurantatulokset Tornionjoen lohi- ja meritaimenkantojen tilasta. Käytetyt seurantamenetelmät ovat jokipoikasten sähkökalastus, vaelluspoikasten rysäpyynti, nousulohien kaikuluotaus, saaliskalojen ikä-, koko- ja sukupuolirakenteen analysointi näytteiden avulla, saalistilastointi, kalastuskysely ja kalamerkinnät...
Sijainti:F-RKTL Tutkimuksia ja selvityksiä ; E-Tornionjokil