Aineiston tiedot

Tekijä (t):Vähä, Ville
Romakkaniemi, Atso
Pulkkinen, Kari
Ankkuriniemi, Matti
Keinänen, Marja
Lilja, Juha
Leminen, Mikko
Aineiston nimi:Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoen vesistössä vuonna 2013 = Uppföljning av lax- och havsöringdbestånden i Torne älvs vattendrag 2013 = the salmon and trout stocks in the Tornionjoki river system in 2013
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/519842/rkts2014_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kaikuluotaus, kalakannat, kalanmerkintä - kalanmerkinnät, lohi, M74, meritaimen, Tornionjoki
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2014
Sivumäärä:28
ISBN/ISSN:978-952-303-112-8 ; 1799-4764
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Tutkimuksia ja selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:2/2014 Tässä kirjoituksessa esitetään vuoden 2013 seurantatulokset Tornionjoen lohi- ja meritaimenkantojen tilasta. Käytetyt seurantamenetelmät ovat jokipoikasten sähkökalastus, vaelluspoikasten rysäpyynti, nousukalojen kaikuluotaus, saaliskalojen ikä-, koko- ja sukupuolirakenteen analysointi näytteiden avulla, saalistilastointi, kalastuskysely ja kalamerkinnät. Vuonna 2013 lohen kesänvanhojen poikasten keskimääräinen tiheys vesistön Suomenpuoleisessa pääuomassa oli 22,1 yksilöä aarilla (100 m2) ja lohen vanhempien poikasten tiheys 14,4 yksilöä aarilla. Vuonna 2012 moninkertaistunut kutulohimäärä ei kasvattanut odotetulla tavalla kesänvanhojen poikasten tiheyttä, mutta tiheys oli kuitenkin toiseksi suurin vuodesta 1986 alkaneen seurantahistorian aikana...
Sijainti:F-RKTL Tutkimuksia ja selvityksiä ; E-Tornionjokil