Aineiston tiedot

Tekijä (t):Kylmäaho, Matti
Niemelä, Eero
Karppinen, Petri
Erkinaro, Jaakko
Moen, Kjell
Aineiston nimi:Tuloksia Tenojoen ja Näätämöjoen vesistöalueilla vuonna 1995 tehdyistä tutkimuksista
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536600/tuloksia_tenojoen_ja_naatamojoen_vesistoalueella_vuonna_1995_tehdyista_tutkimuksista_nro_72.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalakannat, kalantutkimus, lohi, Näätämöjoki, Tenojoki
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Utsjoki
Vuosi:1996
Sivumäärä:53+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-077-9 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 72
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; E-Tenojokikokoe