Aineiston tiedot

Tekijä (t):Orell, Panu
Länsman, Maija
Kylmäaho, Matti
Niemelä, Eero
Erkinaro, Jaakko
Brörs, Sturla
Karppinen, Petri
Mäki-Petäys, Aki
Aineiston nimi:Teno- ja Näätämöjoen lohikantojen seurantatutkimukset vuosina 2001-2005
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536774/raportti402.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalakannat, kalantutkimus, lohi, meritaimen, Näätämöjoki, Tenojoki
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2007
Sivumäärä:36+22
ISBN/ISSN:951-776-551-7 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 402 Teno- ja Näätämöjoen vesistöjen lohikantojen tilaa seurataan vuosittain tehtävillä tutkimuksilla, joihin kuuluvat saalis- ja kalastustilastointi, sähkökalastukset pysyvillä koekalastusalueilla sekä suomunäytteiden analysointi lohien ikärakenteen ja alkuperän selvittämiseksi. Lisäksi Teno- ja Näätämöjoen vesistöissä tehdään muita projektiluontoisia tutkimuksia. Tämä raportti esittelee vuosina 2001-2005 Teno- ja Näätämöjoen vesistöalueilla tehdyt tutkimukset sekä niiden keskeisimmät tulokset. Hyvien lohisaaliiden heijastelemat vahvat kutukannat 2000-luvun alkuvuosina näkyivät Tenojoen vesistössä korkeina vastakuoriutuneiden lohenpoikasten määrinä vuosina 2001-2004. Kutukannan heikennyttyä vuonna 2004 laskivat myös vastakuoriutuneiden lohenpoikasten tiheydet vuonna 2005...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; E-Tenojokikokoe