Aineiston tiedot

Tekijä (t):Vähä, Ville
Romakkaniemi, Atso
Keinänen, Marja
Pulkkinen, Kari
Mäntyniemi, Samu
Ankkuriniemi, Matti
Aineiston nimi:Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2006 = Monitoring of the salmon and trout stocks in the River Tornionjoki in 2006
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536776/raportti405.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalakannat, kalasaaliit, lohi, meritaimen, sisävesikalastus, smoltit, Tornionjoki
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2007
Sivumäärä:51+liitteet
ISBN/ISSN:978-951-555-8 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 405 Raportti esittelee Tornionjoen lohi- ja meritaimenkantojen tilasta tuoreimmat seurantatulokset. Keskeisinä seurantamenetelminä ovat sähkökoekalastus, vaelluspoikaspyynti, saalisnäytteiden keruu, saalistilastointi ja kalamerkinnät.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; E-Tornionjokila