Aineiston tiedot

Tekijä (t):Haikonen, Ari
Romakkaniemi, Atso
Ankkuriniemi, Matti
Keinänen, Marja
Pulkkinen, Kari
Vihtakari, Mikko
Aineiston nimi:Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2005 = Monitoring of the salmon and trout stocks in the River Tornionjoki in 2005
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536749/raportti379.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:hauki, kalakannat, kalanmerkintä, lohi, meritaimen, sisävesikalastus, Tornionjoki, Tornionjokilaakso
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2006
Sivumäärä:52 + liitteet
ISBN/ISSN:951-776-525-8 / 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 379 Raportti esittelee Tornionjoen lohi- ja meritaimenkantojen tilasta tuoreimmat seurantatulokset. Keskeisinä seurantamenetelminä ovat sähkökoekalastus, vaelluspoikaspyynti, saalisnäytteiden keruu, saalistilastointi ja kalamerkinnät.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; E-Tornionjokila