Aineiston tiedot

Tekijä (t):Tolonen, Kimmo
Aineiston nimi:Särjen (Rutilus rutilus), salakan (Alburnus alburnus) ja mudun (Phoxinus phoxinus) ravinnonkäytön erot Puruvedellä kesällä 1992
Verkko-osoite:
Aineistolaji:opinnäyte
Asiasanat:järvi - järvet, opinnäytteet, Puruvesi, ravinto, salakka, särki, särkikalat - mutu
Kustantaja:Joensuun yliopisto
Painopaikka:Joensuu
Vuosi:1995
Sivumäärä:51+liitteet
ISBN/ISSN:
Lehti/sarja ym.:
Lisätietoa:Syventävien opintojen tutkielma Joensuun yliopisto , Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Biologian laitos
Sijainti:B-pro gradut