Aineiston tiedot

Tekijä (t):Erkinaro, Jaakko
Huusko, Ari
Huusko, Riina
Jaukkuri, Mikko
Lahti, Markku
Mäki-Petäys, Aki
Orell, Panu
Sutela, Tapio
Van der Meer, Olli
Vehanen, Teppo
Aineiston nimi:Kollaja-hankkeen vaikutukset Iijoen vaelluskalakantojen elvyttämiseen : lohen elinkierto, populaatiomallinnus ja ympäristövirtaama
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/535264/luke-luobio_25_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:moniste
Asiasanat:elinympäristö, Iijoki, kalakannat, kutu, kutupaikat, lohi, vaelluskalat, ympäristö
Kustantaja:Luke
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2016
Sivumäärä:52
ISBN/ISSN:978-952-326-235-5
Lehti/sarja ym.:
Lisätietoa:
Sijainti:E-Iijokikokoelma