Aineiston tiedot

Tekijä (t):Erkinaro, Jaakko
Huusko, Ari
Huusko, Riina
Jaukkuri, Mikko
Lahti, Markku
Mäki-Petäys, Aki
Orell, Panu
Sutela, Tapio
Van der Meer, Olli
Vehanen, Teppo
Aineiston nimi:Kollaja-hankkeen vaikutukset Iijoen vaelluskalakantojen elvyttämiseen : lohen elinkierto, populaatiomallinnus ja ympäristövirtaama
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/535264/luke-luobio_25_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:moniste
Asiasanat:elinympäristö - habitaatti, Iijoen vesistö, Iijoki, kalakannat, kutu, kutupaikat, lohi - salmo salar, vaelluskalat, ympäristö
Kustantaja:Luke
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2016
Sivumäärä:52
ISBN/ISSN:978-952-326-235-5 ; 2342-7647
Lehti/sarja ym.:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus
Lisätietoa:nro 25/2016 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut ilmestymisjärjestyksessä: https://www.suomenkalakirjasto.fi/luke-luonnonvara-ja-biotalouden-tutkimus/ Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut tietokannassa: https://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjasto/haku.php?lang=fi&publication=Luonnonvara-+ja+biotalouden+tutkimus+%2F+Luke+Luonnonvarakeskus ISBN: 978-952-326-235-5 (Painettu) ; ISBN: 978-952-326-236-2 (Verkkojulkaisu) ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu) URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-236-2
Sijainti:F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6)