Aineiston tiedot

Tekijä (t):Makkonen, Jarmo
Pursiainen, Markku
Aineiston nimi:Harjuksen mädintuotannossa ongelmia kalanviljelylaitoksilla
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536672/raportti301.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:harjus, kalanviljely, mäti
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2004
Sivumäärä:30, [4]
ISBN/ISSN:951-776-433-2 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 301 Harjuksen mädintuotannon ongelmat näyttävät viime vuosina lisääntyneen, joten on välttämätöntä käynnistää tutkimus- ja koetoimintaa, jonka tulosten turvin harjuksen emokalanviljelyä ja/tai mädin hoitoa ja haudontarutiineja voidaan kehittää. Tämä käsillä oleva raportti on tarkoitettu taustaksi tutkimus-, koe- ja kehittämistoiminnan suuntaamiseksi. Selvitys perustuu RKTL:n kalanviljelylaitoksille tehtyyn kyselyyn, jossa pyrittiin kattamaan harjuksen emokalanviljelyyn, mädin lypsyyn ja haudontaan liittyviä menetelmiä ja havaintoja. Keskeisimmät johtopäätökset työstä olivat: Harjuksen mädintuotantoviljely on tarpeen hajauttaa useisiin eri yksiköihin ja tärkeimpien harjuskantojen emokalanviljelyä on syytä harkita hajautettavaksi kahdelle laitokselle, mikä pienentää jonkin verran epäonnistumisen riskejä...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja