Aineiston tiedot

Tekijä (t):Segerstråle, Curt
Aineiston nimi:Vår fiskerinäring är i behov av systematisk försöksverksamhet på fiskeriekonomiskt område
Verkko-osoite:https://www.suomenkalakirjasto.fi/wp-content/uploads/2020/05/S%C3%B6dra-Finlands-fisktransportf%C3%B6rening-r.f.-Meddelande-No-3-V%C3%A5r-fisken%C3%A4ring-%C3%A4r-i-behov.pdf
Aineistolaji:artikkeli
Asiasanat:elinkeinot, kalatalous
Kustantaja:Södra Finlands fisktransportförening
Painopaikka:Helsingfors
Vuosi:1937
Sivumäärä:4
ISBN/ISSN:
Lehti/sarja ym.:Meddelanden från fiskodlingens vänner r.f.
Lisätietoa:N:o 3 Södra Finlands Fisktransportförening r.f. ; Meddelande N:o 3
Sijainti:Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.