Hakutulokset

Valitse kaikki   Poista valinnat
Valittu Tekijä (t)Aineiston nimiVerkko-osoiteAineistolajiAsiasanatKustantajaPainopaikkaVuosiSivumääräISBN/ISSNLehti/sarja ym.LisätietoaSijainti
AvaaArtimo, Atso
Lausunto niistä haitoista ja vahingoista, joita Kymijoen Pernoonhaaran säännöstelystä koituu kalastolle ja kalastuksellemonistejoki - joet, kalasto, kalastus, kalastusvahingot, Kymenlaakso, Kymijoen vesistö, Kymijoki, lausunto - lausunnot, vesien säännöstely → vesistöjen säännöstely, ympäristöhaitat1954112E-Kymenlaakso: Kymijoki
AvaaHagman, Nils
Utlåtande om timmerflottningens inverkan på fiskbeståndet i Klarälvens flottlederkirjakalakannat, lausunto - lausunnot, uitto, vesistövaikutuksetNya Wermlands-tidningen AktiebolagKarlstad192594H-Limnologia (avokotelo 2)
AvaaIkkala, Markku
Annettuja lausuntoja 1985artikkelikalankasvatus → kalanviljely, lausunto - lausunnotSuomen Lohenkasvattajain Liitto r.y.Tampere198680359-4637Suomen Kalankasvattaja 19861986: Nr 1, s. 17-24Suomen Kalankasvattaja 1986: Nr 1
AvaaKalankasvattaja -lehti, toimitus
Annettuja lausuntojaartikkelikalankasvatus → kalanviljely, lausunto - lausunnotSuomen Lohenkasvattajain Liitto r.y.Keuruu199010897-9008Suomen Kalankasvattaja 19901990: Nr 4 s. 30Suomen Kalankasvattaja 1990: Nr 4
AvaaKalankasvattaja -lehti, toimitus
Annettuja lausuntojaartikkelikalankasvatus → kalanviljely, lausunto - lausunnot, Uutiset - Kalankasvattaja-FiskodlarenSuomen Lohenkasvattajain Liitto r.y.Tampere198840359-4637Suomen Kalankasvattaja 19881988: Nr 3 , s. 33-36Suomen Kalankasvattaja 1988: Nr 3
AvaaKalankasvattaja -lehti, toimitus
Annettuja lausuntojaartikkelikalankasvatus → kalanviljely, lausunto - lausunnotSuomen Lohenkasvattajain Liitto r.y.Keuruu199020897-9008Suomen Kalankasvattaja 19901990: Nr 2 , s. 55-56Suomen Kalankasvattaja 1990: Nr 2
AvaaKalankasvattaja -lehti, toimitus
Pohjoisen miehet ministerin puheilla : valkuaisvero poistettavaartikkelikalankasvatus → kalanviljely, lausunto - lausunnotSuomen Lohenkasvattajain Liitto r.y.Tampere198610359-4637Suomen Kalankasvattaja 19861986: Nr 2, s. 4Suomen Kalankasvattaja 1986: Nr 2
AvaaKalankasvattaja -lehti, toimitus
Utlåtandenartikkelikalankasvatus → kalanviljely, lausunto - lausunnotSuomen Lohenkasvattajain Liitto r.y.Keuruu199010897-9008Suomen Kalankasvattaja 19901990: Nr 4 s. 31Suomen Kalankasvattaja 1990: Nr 4
AvaaKalatalouden keskusliitto yhteenveto
Yhteenveto Kalatalouden Keskusliiton jäsenjärjestöjen lausunnoista ammattikalastuksen toimilupajärjestelmätyöryhmän muistiostamonisteammattikalastus, kalastuslupa - kalastusluvat, lausunto - lausunnotKalatalouden KeskusliittoHelsinki22F-Kalatalous, yleensä (avokotelo 11)
AvaaKinnunen, Kari
Kemijärven ja siitä pengerrettyjen järvien tilan kehittyminen Kemijärven säännöstelyn aikana : Lausuntoartikkelikehitys - kehittyminen, Kemijoen vesistö, Kemijärvi, lausunto - lausunnot, vesien säännöstely → vesistöjen säännöstely, vesistöjen säännöstelyRovaniemi1986useita sivujaksojaLausunto liittyy Kemijärven s...E-Kemijoen vesistö: Kemijärvi
AvaaKostiainen, Rauno
Tuunainen, Olli
Sormunen, Tapani
Tappuvirran syväväylän kalataloudellisten vaikutusten tutkimus. I. Alustava lausuntolinkkimonistekalatalous, kalataloustutkimus - kalataloustutkimukset, kutu, kutupaikat, lausunto - lausunnot, Tappuvirta, VäyläKalataloussäätiöHelsinki196921+liitteetKalataloussäätiön monistettuja julkaisujan:ro 36 Digitointi / Kalaki...F-Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja
AvaaKymijoen Vesiensuojeluyhdistys ry.
Kalataloudellinen lausunto Kymijoen kalastosta välillä Pyhäjärvi - Pernoomonistekalasto, Kymenlaakso, Kymijoen vesistö, Kymijoki, lausunto - lausunnot196421E-Kymenlaakso: Kymijoki
AvaaKännö, Sakari
Porttipahdan tekojärven ja Vuotson kanavan lopputarkastus : Avustavan virkamiehen lausunto tekojärven rakentamisesta ja käytöstä aiheutuneista kalataloudellisista muutoksista henkkeen vaikutusalueellamonistekalakannat, kalasto, kalatalous, lausunto - lausunnot, muutos - muutokset, Porttipahdan tekojärvi, vesirakennus - vesirakentaminen, Vuotson kanava198536E-Tekojärvet: Porttipahta ja Vuotson kanava
AvaaLausuntojen antajat
Montan kalanviljelylaitoksen kalanpoikasten istutussuunnitelmista annetut lausunnot 1972-1977monistekalanistutus, kalanpoikaset, kalanviljelylaitokset, kalataloussuunnitelma - kalataloussuunnitelmat, lausunto - lausunnotRKTL, KalantutkimusosastoHelsinki1972-1977useita sivujaksojaJulkaisussa 3 erillistä tutki...F-Kalatalous, Yleensä (avokotelo 7)
AvaaMaataloushallituksen kalatalousosasto yhteisötekijä
lausuntoja, joita maataloushallituksen kalatalousosasto on antanut kalastuslakia koskevista kysymyksistämonistekalastuslaki, lausunto - lausunnotMaataloushallituksen kalatalousosastoHelsinki196250E-lait
AvaaMartelin, Jarl Erik
Utlåtande angående av föroreningen förorsakat förfång för fiskerihushållningen i havsområdet utanför Jakobstad år 1971monistelausunto - lausunnot, merialue - merialueet, Pietarsaari, Pohjanmaa, saastuminen, vesien saastuminenOy Keskuslaboratorio - Centrallaboratorium Ab197847+liitteetE-Pohjanmaa: Pietarsaari - Jakobstad
AvaaMoisala, Eero
Orpana, Viljo
Lausunto Päijänteen alueen vesien käytön kokonaissuunnitelmastaartikkelikalatalous, käyttö- ja hoitosuunnitelmat (KHS), lausunto - lausunnot, Päijänne, vesistönkuormitus - vesistökuormitus, vesistötSuomen Lohenkasvattajain Liitto r.y.Äänekoski197920787-9008Suomen Kalankasvattaja 19791979: Nr 2, s. 6-7 SLL ry:n...Suomen Kalankasvattaja 1979: Nr 2
AvaaNurmi, Esko
Valtonen, Matti
Kalanviljelylaitosten poistoveden mahdollinen vaarallisuus ihmisille tartuntojen levittäjänäartikkelibakteerit, ihminen, jätevedet, kalanviljely, kalanviljelylaitokset, lausunto - lausunnot, loiset, terveysvaikutuksetSuomen Lohenkasvattajain Liitto r.y.Äänekoski197920787-9008Suomen Kalankasvattaja 19791979: Nr 1, s. 4-5 Valtion ...Suomen Kalankasvattaja 1979: Nr 1
AvaaPvo-vesivoima Oy
Lausunto Kollaja-hankkeen vuoden 2010 suunnitelman Natura-arvioinnista / Pudasjärven Natura-aluemonisteIijoen vesistö, Kollaja (Pudasjärvi), lausunto - lausunnot, tekoaltaat - tekojärvet, vaikutus - vaikutukset, vesien säännöstely → vesistöjen säännöstelyELY-keskus201229E-Iijoen vesistö: Iijoki: Kollaja-hanke
AvaaRKTL
Lausunto Saaristomeren kalankasvatustoimintaa koskevasta vesiensuojelusuunnitelmaehdotuksestamonistekalankasvatus → kalanviljely, kalanviljely, lausunto - lausunnot, Saaristomeri, vedenlaatu - veden laatu, vesiensuojeluRKTLHelsinki1984101F-Kalatalous: Kalanviljely, kalankasvatus (avokotelo 5)
AvaaRuokonen, Raimo
Yhteenveto kalastuslakia ja siihen liittyvää lainsäädäntöä koskevista lausunnoistamonistekalastuslaki, lainsäädäntö, Lakiasiaa, lausunto - lausunnot1974123+liiteLiitteenä: Suomen Kalastusyhd...E-lait
AvaaSjöblom, Veikko
Salojärvi, Kalervo
Lausunto Montan kalanviljelylaitoksen kalanpoikasten istutussuunnitelmasta 1977monisteistutusvelvoitteet - velvoiteistutukset, kalanistutus, kalankasvatus → kalanviljely, kalanviljelylaitokset, lausunto - lausunnotRKTLHelsinki197710F-Kalatalous : Kalanistutus (avokotelo 4)
AvaaSormunen, Tapani
Naarminen, Matti
Kummu, Pekka
Alustava lausunto Kalataloussäätiön Suomenlahdella suorittamien meritaimenmerkintöjen tuloksistalinkkimonistekalatalous, kalatalousalueet, kalatalousselvitykset - kalatalousraportit, lausunto - lausunnot, meritaimen, Suomenlahti, taimenKalataloussäätiöHelsinki19733+liitteetKalataloussäätiön monistettuja julkaisujan:ro 48 Digitointi / Kalakirj...F-Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja
AvaaSormunen, Tapani
Tuunainen, Olli
Tuikkala, Alpo
Alustava lausunto Kuusinkijoen Myllykoskeen rakennetun vesivoimalaitoksen vaikutuksesta Kuusinkijoen ja sen vaikutusalueen kalatalouteenlinkkimonistekalatalous, kalatalousselvitykset - kalatalousraportit, Koutajoen vesistö, kutu, kutupaikat, Kuusinkijoki, lausunto - lausunnot, Myllykoski, vesivoima, vesivoimalat - vesivoimalaitoksetKalataloussäätiöHelsinki196935Kalataloussäätiön monistettuja julkaisujan:ro 30 Digitointi / Kalaki...F-Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja ; E-Koutajoen vesistö: Kuusinkijoki
AvaaSormunen, Tapani
Dahlström, Harri
Alustava lausunto ns. Iijokisuunnitelman toteuttamisen vaikutuksesta Iijoen vesistön kalatalouteenlinkkimonisteIijoen vesistö, Iijoki, kalatalous, kalatalousselvitykset - kalatalousraportit, kutu, kutupaikat, lausunto - lausunnot, vaikutus - vaikutuksetKalataloussäätiöHelsinki196742Kalataloussäätiön monistettuja julkaisujan:ro 18 Digitointi / Kalaki...F-Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja ; E-Iijoen vesistö: Iijoki
AvaaSormunen, Tapani
Kostiainen, Rauno
Tuunainen, Olli
Hiidevesitutkimus II. Helsingin kaupungin Hiidevesisuunnitelman piiriin kuuluvien vesistönosien luonnontilaa ja muuttumista koskeva täydentävä lausuntolinkkimonisteHelsinki, Hiidenvesi, lausunto - lausunnotKalataloussäätiöHelsinki1970123+liitteetKalataloussäätiön monistettuja julkaisujan:ro 39 Digitointi / Kalaki...F-Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja
AvaaSormunen, Tapani
Dahlström, Harri
Korhonen, Martti
Iijokilausunto II (2) : Maalismaan voimalaitoksen kalataloudellinen kompensaatiolinkkimonisteIijoen vesistö, Iijoki, kalatalous, kalatalousvahingot, lausunto - lausunnot, Maalismaan voimalaitos, vesivoimalat - vesivoimalaitoksetKalataloussäätiöHelsinki19659Kalataloussäätiön monistettuja julkaisujan:ro 13 Digitointi / Kalaki...F-Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja
AvaaSormunen, Tapani
Dahlström, Harri
Korhonen, Martti
Iijokilausunto III (3) : Katsaus vesivoimalaitosten Iijoella ja sen suun läheisellä merialueella aiheuttamiin kalataloudellisiin haittoihin ja vahinkoihinlinkkimonisteIijoen vesistö, Iijoki, kalatalousvahingot, lausunto - lausunnot, vesivoima, vesivoimalat - vesivoimalaitoksetKalataloussäätiöHelsinki196657+liitteetKalataloussäätiön monistettuja julkaisujan:ro 15 Digitointi / Kalaki...F-Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja ; E-Iijoen vesistö: Iijoki
AvaaSormunen, Tapani
Dahlström, Harri
Iijokilausunto IV (4) : Maalismaan voimalaitoksen rakentamista koskevan hakemusasian katselmuskirjaan ja toimitusmiesten lausuntoon nähden esitettävää aineistoamonisteIijoen vesistö, Iijoki, lausunto - lausunnot, Maalismaan voimalaitos, vesivoimalat - vesivoimalaitoksetKalataloussäätiöHelsinki1966Kalataloussäätiön monistettuja julkaisujan:ro 16 Kalakirjastossa ei ...F-Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja
AvaaSormunen, Tapani
Kummu, Pekka
Iijokilausunto V (5) : Lausunto Iijoen Pahkakosken voimalaitoksen rakentamista koskevasta katselmuskirjasta ja Iijoen voimalaitosten kalahoitovelvotteistalinkkimonisteIijoen vesistö, Iijoki, kalahoitovelvoitteet - kalanhoitovelvoitteet, lausunto - lausunnot, Pahkakoski, vesivoimalat - vesivoimalaitoksetKalataloussäätiöHelsinki197325+9 liitettäKalataloussäätiön monistettuja julkaisujan:ro 51 Digitointi / Kalaki...F-Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja ; E-Iijoen vesistö: Iijoki
AvaaSormunen, Tapani
Kalastusasiantuntijan lausunto G. A. Serlacius oy:n Mäntän tehtaiden jätevesien johtamista koskevaa katselmustoimitusta vartenlinkkimonisteG. A. Serlachius, jätevedet, lausunto - lausunnot, MänttäKalataloussäätiöHelsinki197140Kalataloussäätiön monistettuja julkaisujan:ro 43 Digitointi / Kalakirj...F-Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja
AvaaSormunen, Tapani
Kalastusasiantuntijan lausunto jätevesien johtamista Kymijokeen koskevia katselmustoimituksia vartenlinkkimonisteasiantuntijat, jätevedet, Kymijoki, lausunto - lausunnotKalataloussäätiöHelsinki196855Kalataloussäätiön monistettuja julkaisujan:ro 24 Digitointi / Kalaki...F-Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja
AvaaSormunen, Tapani
Kalastusasiantuntijan lausunto Rikkohappo oy:n Oulun tehtaiden jätevesien johtamista koskevaan katselmustoimitusta vartenlinkkimonistejätevedet, lausunto - lausunnot, Oulun lääni, Rikkihappo OyKalataloussäätiöHelsinki197231+liitteetKalataloussäätiön monistettuja julkaisujan:ro 46 Digitointi / Kalaki...F-Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja
AvaaSormunen, Tapani
Lausunto Jumiskon voimalaitoksen vaikutusalueen kalataloudellisista velvoitteistalinkkimonistekalatalous, Kemijoki, kutu, kutupaikat, lausunto - lausunnot, vesivoimalat - vesivoimalaitoksetKalataloussäätiöHelsinki197722Kalataloussäätiön monistettuja julkaisujan:ro 57 Digitointi / Kalaki...F-Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja
AvaaSormunen, Tapani
Naarminen, Matti
Kummu, Pekka
Lausunto Kalataloussäätiön Suomenlahteen suorittamien meritaimenmerkintöjen välituloksistalinkkimonistekalatalous, kalatalousalueet, lausunto - lausunnot, meritaimen, Suomenlahti, taimenKalataloussäätiöHelsinki197335+liitteetKalataloussäätiön monistettuja julkaisujan:ro 49 Digitointi / Kalaki...F-Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja
AvaaSormunen, Tapani
Korhonen, Martti
Tuunainen, Olli
Lausunto Tyrnävänjoen vesistöalueen järjestelyn vaikutuksesta kalatalouteenlinkkimonistekalatalous, kalavesienhoito, kutu, kutupaikat, lausunto - lausunnot, TyrnävänjokiKalataloussäätiöHelsinki196919Kalataloussäätiön monistettuja julkaisujan:ro 31 Digitointi / Kalaki...F-Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja
AvaaSormunen, Tapani
Lisälausunto jätevesien johtamista Kymijokeen koskevia katselmustoimituksia vartenlinkkimonistejätevedet, Kymijoki, lausunto - lausunnotKalataloussäätiöHelsinki196910Kalataloussäätiön monistettuja julkaisujan:ro 32 Digitointi / Kalaki...F-Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja
AvaaSormunen, Tapani
Tuunainen, Olli
Hakkari Lasse
Kostiainen, Rauno
Säleväjärven säännöstelyn kalataloudellinen ja limnologinen tutkimus. I. Alustava lausuntolinkkimonistekalatalous, kalataloustutkimus - kalataloustutkimukset, lausunto - lausunnot, limnologia, Säleväjärvi, vesien säännöstely → vesistöjen säännöstelyKalataloussäätiöHelsinki196928Kalataloussäätiön monistettuja julkaisujan:ro 28 Digitointi / Kalaki...F-Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja
AvaaSuomen Kalankasvattajaliitto ry
Annettuja lausuntojaartikkelikalankasvatus → kalanviljely, lausunto - lausunnotSuomen Lohenkasvattajain Liitto r.y.Keuruu199050897-9008Suomen Kalankasvattaja 19901990: Nr 5 , s. 62-66Suomen Kalankasvattaja 1990: Nr 5
AvaaSuomen Kalankasvattajaliitto ry
Annettuja lausuntojaartikkelikalankasvatus → kalanviljely, lausunto - lausunnotSuomen Lohenkasvattajain Liitto r.y.Keuruu1990100897-9008Suomen Kalankasvattaja 19901990: Nr 3 s. 44-52Suomen Kalankasvattaja 1990: Nr 3
AvaaSuomen Kalankasvattajaliitto ry
Utlåtandenartikkelilausunto - lausunnotSuomen Lohenkasvattajain Liitto r.y.Keuruu199040897-9008Suomen Kalankasvattaja 19901990: Nr 5 , s. 66-69Suomen Kalankasvattaja 1990: Nr 5
AvaaSuomen Kalankasvattajaliitto ry - Finlands Fiskodlarförbund rf
Lausunnot ; Lausunto sinisen biotalouden kansallisesta kehittämissuunnitelmasta = Utlåtande : Utlåtande om planen om utveckling av den nationella blå bioekonominartikkelilausunto - lausunnotSuomen Kalankasvattajaliitto ry - Finlands Fiskodlarförbund r.f. Helsinki - Helsingfors201620787-9008Kalankasvattaja 2016 - Fiskodlaren 20162016: Nr 2, s. 46-47 Lausun...Kalankasvattaja 2016 - Fiskodlaren 2016: Nr 2
AvaaSuomen Kalankasvattajaliitto ry - Finlands Fiskodlarförbund rf
Lausunnot : Suomen Kalankasvattajaliiton lausunto ympäristönsuojelulain uudistamishankkeesta kolmannen vaiheen ehdotuksista. Lausunto keskittyy ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen 3. vaiheen projektin 7 muistioon = Utlåtande : Finlands Fiskeriförbunds utlåtande om förslagen till revidering av miljöskyddslagen. Utlåtandet gäller promemorian för projekt 7 vid miljöskyddslagens revideringsfas 3artikkelielinympäristö - habitaatti, lausunto - lausunnot, työryhmämuistio - työryhmämuistiot, ympäristö, ympäristönsuojelu, ympäristönsuojelulakiSuomen Kalankasvattajaliitto ry - Finlands Fiskodlarförbund r.f. Helsinki - Helsingfors201640787-9008Kalankasvattaja 2016 - Fiskodlaren 20162016: Nr 1, s. 18-21 Lausun...Kalankasvattaja 2016 - Fiskodlaren 2016: Nr 1
AvaaSuomen Lohenkasvattajain Liitto r.y.
Annettuja lausuntoja 1983 : tilavuusrajoitusten soveltamisesta kalanviljelyn valvonnassaartikkelikalankasvatus → kalanviljely, kalanviljely, lausunto - lausunnotSuomen Lohenkasvattajain Liitto r.y.Tampere198410359-4637Suomen Kalankasvattaja 19841984: Nr 1, s. 34Suomen Kalankasvattaja 1984: Nr 1
AvaaSuomen Lohenkasvattajain Liitto r.y.
Lausunto kalatalouden tavoitekomitean mietinnöstäartikkelikala-alan järjestöt, kalatalous, komiteanmietintö - komiteanmietinnöt, lausunto - lausunnot, tavoitteetSuomen Lohenkasvattajain Liitto r.y.Äänekoski198020787-9008Suomen Kalankasvattaja 19801980: Nr 1, s. 14-15 Liiton...Suomen Kalankasvattaja 1980: Nr 1
AvaaSuomen Lohenkasvattajain Liitto r.y.
Lausunto luonnoksesta uudeksi vesipiiriohjeeksi koskien kalankasvatuslaitoksiaartikkelikala-alan käsitteet, kalankasvatus → kalanviljely, kalanviljelylaitokset, kalataudit - kalasairaudet, lausunto - lausunnot, vesihallinto, vesistöalue - vesistöalueet, vesistötarkkailuSuomen Lohenkasvattajain Liitto r.y.Äänekoski197920787-9008Suomen Kalankasvattaja 19791979: Nr 3, s. 10-11 SLL ry...Suomen Kalankasvattaja 1979: Nr 3
AvaaSuomen Lohenkasvattajain Liitto r.y.
Lausunto Mikkelin läänin ympäristönsuojeluneuvottelukunnan julkilausumasta n:o 2236/79 koskien kalankasvatusta Mikkelin läänissäartikkelielinympäristö - habitaatti, kalankasvatus → kalanviljely, lausunto - lausunnot, Mikkeli, ympäristö, ympäristönsuojeluSuomen Lohenkasvattajain Liitto r.y.Äänekoski198030787-9008Suomen Kalankasvattaja 19801980: Nr 1, s. 6-8 SLL ry l...Suomen Kalankasvattaja 1980: Nr 1
AvaaSuomen Lohenkasvattajain Liitto r.y. yhteisötekijä
SLL ry:n toimintakertomus ajalta 01.01-31.12.1979artikkelikala-alan järjestöt, kokoukset, lausunto - lausunnot, toimintakertomus - toimintakertomukset, yhteistyöSuomen Lohenkasvattajain Liitto r.y.Äänekoski198010787-9008Suomen Kalankasvattaja 19801980: Nr 1, s. 4 Suomen Kalankasvattaja 1980: Nr 1
AvaaSuomen Lohenkasvattajain Liitto r.y.
Suomen Lohenkasvattajain Liitto ry:n julkilausuma : olisivatko nykyiset lohisaaliit mahdollisia ilman istutuksia?artikkelikalanistutus, lausunto - lausunnot, lohi - salmo salar, lohisaaliit, saaliitSuomen Lohenkasvattajain Liitto r.y.Tampere198710359-4637Suomen Kalankasvattaja 19871987: Nr 2 , s. 7Suomen Kalankasvattaja 1987: Nr 2
AvaaSuomen Lohenkasvattajain Liitto r.y. yhteisötekijä
Suomen Lohenkasvattajain Liitto ry:n lausunto Maa- ja metsätalousministeriön asettaman vesien käytön suunnittelun kalataloustyöryhmän muistioon artikkelikala-alan järjestöt, kalanistutus, kalanpoikaset, kalatalous, kalatalousalueet, kalavesienhoito, lausunto - lausunnot, suunnittelu, työryhmämuistio - työryhmämuistiotSuomen Lohenkasvattajain Liitto r.y.Helsinki197810787-9008Suomen Kalankasvattaja 19781978: Nr 1, s. 3 Suomen Kalankasvattaja 1978: Nr 1
Viiteluettelo: Kaikki Valitut Tämä sivu Lisätietoa