Hakutulokset

Valitse kaikki   Poista valinnat
Valittu Tekijä (t)Aineiston nimiVerkko-osoiteAineistolajiAsiasanatKustantajaPainopaikkaVuosiSivumääräISBN/ISSNLehti/sarja ym.LisätietoaSijainti
AvaaBeslut om bidrag för ersättande av skador, orsakade av fridlysta sällsynta djur (nr 79/76)artikkelieläimet, päätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19760015-3125Fiskeritidskrift för Finland1976: Nr 2, s. 45
AvaaBeslut om grundande av Finlands Yrkesfiskarförbundartikkeliperustaminen, päätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19800015-3125Fiskeritidskrift för Finland1980: Nr 6, s. 148
AvaaBeslut om jakt på bisam (nr 22/76)artikkelieränkäynti, piisami - piisamit - piisamimyyrä, päätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19760015-3125Fiskeritidskrift för Finland1976: Nr 2, s. 46
AvaaBeslut om tilläggsstödområde och stödområde (747/77)artikkelipäätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19770015-3125Fiskeritidskrift för Finland1977: Nr 6, s. 123
AvaaEnligt lantbruksministeriets beslut (359/67) artikkelipäätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19670015-3125Fiskeritidskrift för Finland1967: Nr 4, s. 115
AvaaFiskeområden måste delge alla beslutartikkelikalastusvyöhykkeet, päätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors20110015-3125Fiskeritidskrift för Finland2011: Nr 3, s. 30
AvaaFiskeripolitiska beslut i praktikenartikkelipäätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19880015-3125Fiskeritidskrift för Finland1988: Nr 2, s. 27
AvaaHandels- och industriministeriets beslut om djupfrysta, frysta och frusna livsmedel (783/82)artikkelielintarvikkeet, päätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19820015-3125Fiskeritidskrift för Finland1982: Nr 5-6, s. 140
AvaaHandels- och industriministeriets beslut om förklarande av vissa öar och ögrupper för tilläggsstödsområde och stödområde (300/76)artikkelipäätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19760015-3125Fiskeritidskrift för Finland1976: Nr 4-5, s. 108
AvaaHandels- och industriministeriets beslut om förklarande av vissa öar och ögrupper för tilläggsstödsområde och stödområde (734/79)artikkelipäätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19790015-3125Fiskeritidskrift för Finland1979: Nr 6, s. 126-127
AvaaHandels- och industriministeriets beslut om motorbåtars ljudnivå (Nr 308/73)artikkelipäätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19730015-3125Fiskeritidskrift för Finland1973: Nr 2, s. 46
AvaaInrikesministeriets beslut om ändring av statsrådets kanslis beslut om viss öar och ögrupper som skall hänföras till den första baszonen (664/84)artikkelipäätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19840015-3125Fiskeritidskrift för Finland1984: Nr 5, s. 123
AvaaJord- och skogsbruksministeriet veterinäravdelnings beslut angående begränsning av transport och överlåtande av levande fisk och rom för förhindrande av sjukdoms spridning från havet till inlandet (Nr 418/50-88)artikkeliennaltaehkäisy, kuljetus, mäti, päätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19880015-3125Fiskeritidskrift för Finland1988: Nr 3, s. 77
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut angående begränsandet av transportenav levande fisk, mjölke och rom från övriga delar av Finland till ett delområde av Vuoksens vattendrag samt till vissa andra vattendrag (250/94)artikkelimäti, päätökset, SuomiCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19940015-3125Fiskeritidskrift för Finland1994: Nr 3, s. 21-22
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut angående begränsning av transporten och överlåtandet av levande fisk och rom från havet till inlandet (402/89)artikkelimäti, päätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19890015-3125Fiskeritidskrift för Finland1989: Nr 3, s. 74
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut angående fångst av nors och siklöja inom vissa vattendragsområden (933/75)artikkelikuore, pyynti, päätökset, vesistöalue - vesistöalueetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19760015-3125Fiskeritidskrift för Finland1976: Nr 1, s. 22
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om använding av storryssja i vissa vatten inom Enare kommun (524/87)artikkeliInari, päätökset, vesi - hydrologiaCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19870015-3125Fiskeritidskrift för Finland1987: Nr 5-6, s. 140
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om använding av vissa fångstredskap och fiskesätt (312/82)artikkelipyydykset, päätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19820015-3125Fiskeritidskrift för Finland1982: Nr 5-6, s. 140
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om begränsning av försäljninge av fiskmjöl (448/87)artikkelikalajauho, päätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19870015-3125Fiskeritidskrift för Finland1987: Nr 5-6, s. 139
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om fiske av nors och siklöja i Kymmene länartikkelikalastus, kuore, Kymi, päätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19810015-3125Fiskeritidskrift för Finland1981: Nr 1, s. 19
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om fiske av nors och siklöja i Kymmene län (407/78)artikkelikalastus, kuore, Kymi, päätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19780015-3125Fiskeritidskrift för Finland1978: Nr 4, s. 88
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om fridlysning av sik inom Vasa län (760/79)artikkelipäätökset, rauhoitus, siika - siiat, VaasaCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19790015-3125Fiskeritidskrift för Finland1979: Nr 6, s. 124
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om fångst av harr inom Enontekiö, Enare och Utsjoki kommunerartikkeliEnontekiö, harjus - harri, Inari, pyynti, päätökset, UtsjokiCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19820015-3125Fiskeritidskrift för Finland1982: Nr 1, s. 24
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om fångst av harr inom Enontekiö, Enare och Utsjoki kommuner (337/87)artikkeliEnontekiö, harjus - harri, Inari, pyynti, päätökset, UtsjokiCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19870015-3125Fiskeritidskrift för Finland1987: Nr 5-6, s. 139
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om fångst av havslax och havsöring i Aura å (733/87)artikkelimeritaimen, pyynti, päätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19870015-3125Fiskeritidskrift för Finland1987: Nr 5-6, s. 139
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om fångst av lax och öring i vissa vattendragsområden år 1989 (767/89)artikkelipyynti, päätökset, vesistöalue - vesistöalueetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19890015-3125Fiskeritidskrift för Finland1989: Nr 4, s. 96
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om fångsttider för Finlands laxkvotartikkelipäätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19970015-3125Fiskeritidskrift för Finland1997: Nr 1, s. 13
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om förbud mot fiske i vissa vatten (937/79)artikkelikalastus, päätökset, vesi - hydrologiaCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19800015-3125Fiskeritidskrift för Finland1980: Nr 1, s. 18
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om fördelning av Finlands laxkvot (260/1998)artikkelipäätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19980015-3125Fiskeritidskrift för Finland1998: Nr 3, s. 23
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om inskränkning av fisket i Bottenviken och Kvarken (213/81)artikkeliMerenkurkku, Perämeri, päätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19810015-3125Fiskeritidskrift för Finland1981: Nr 2, s. 54
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om inskränkning av fisket i sidovattendragen inom Tana älvs fiskeområde (427/80)artikkelipäätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19800015-3125Fiskeritidskrift för Finland1980: Nr 4, s. 93-95
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om inskränkning av fisket i vissa vatten (428/80)artikkelipäätökset, vesi - hydrologiaCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19800015-3125Fiskeritidskrift för Finland1980: Nr 4, s. 93
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om inskränkning av fisket i vissa vatten (nr 340/73)artikkelipäätökset, vesi - hydrologiaCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19730015-3125Fiskeritidskrift för Finland1973: Nr 2, s. 46
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om inskränkning av fisket inom Bottenvikens område (372/78)artikkelipäätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19780015-3125Fiskeritidskrift för Finland1978: Nr 4, s. 88
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om inskränkning av fisket inom Bottenvikens område (476/79)artikkelipäätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19790015-3125Fiskeritidskrift för Finland1979: Nr 3, s. 62
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om jakt på ekorre, bisamråtta, hermelin, mård, utter och lo (472/880)artikkelieränkäynti, näätä, päätökset, saukkoCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19800015-3125Fiskeritidskrift för Finland1980: Nr 5, s. 128
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om minsta måttet på sik som får fångas inom Uleåborgs och lapplands län (215/81)artikkelipäätökset, siika - siiatCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19810015-3125Fiskeritidskrift för Finland1981: Nr 2, s. 54
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om minsta måttet på sik som får fångas inom Vasa län (214/81)artikkelipäätökset, siika - siiat, VaasaCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19810015-3125Fiskeritidskrift för Finland1981: Nr 2, s. 54
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om register för fiskerinäringen (1575/94)artikkelipäätökset, rekisteri - rekisteritCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19950015-3125Fiskeritidskrift för Finland1995: Nr 1, s. 24-25
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om sikens lägsta mått inom Uleåborgs och Lapplands län (1062/77)artikkelipäätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19780015-3125Fiskeritidskrift för Finland1978: Nr 1, s. 17
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om sikens lägsta mått inom Vasa län (1061/77)artikkelipäätökset, VaasaCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19780015-3125Fiskeritidskrift för Finland1978: Nr 1, s. 17
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om sikens lägsta mått inom Vasa län (911/75)artikkelipäätökset, VaasaCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19760015-3125Fiskeritidskrift för Finland1976: Nr 1, s. 22
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om strukturpolitiska stöd för fiskerinäringen (1576/94)artikkelipäätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19950015-3125Fiskeritidskrift för Finland1995: Nr 1, s. 26
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om utnyttjande av i Bottenviken och Kvarken erhållen bifångst av sik (747/83)artikkeliMerenkurkku, Perämeri, päätökset, siika - siiatCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19830015-3125Fiskeritidskrift för Finland1983: Nr 4, s. 116
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om verkställighet av överenskommelserna med Sverige och Sovjetunionen om fiske år 1990 (1153/89)artikkelikalastus, Neuvostoliitto, päätökset, RuotsiCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19900015-3125Fiskeritidskrift för Finland1990: Nr 1, s. 18-19
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om vissa bestämmelser angående laxfisketartikkelipäätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19860015-3125Fiskeritidskrift för Finland1986: Nr 5, s. 137
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 14 § lantbruksminiseteriets beslut angående reglemente för staten tillhöriga Aspö - Virolahti skärgårdsområde (996/85)artikkelipäätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19860015-3125Fiskeritidskrift för Finland1986: Nr 1, s. 24
AvaaJord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om registrering för fiskerinäringen (259/1998)artikkelipäätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19980015-3125Fiskeritidskrift för Finland1998: Nr 3, s. 22
AvaaJord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut av 3 § jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas (581/86)artikkelipäätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19860015-3125Fiskeritidskrift för Finland1986: Nr 4, s. 105
AvaaJord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas (1140/87)artikkelipäätöksetCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19880015-3125Fiskeritidskrift för Finland1988: Nr 1, s. 16
Viiteluettelo: Kaikki Valitut Tämä sivu Lisätietoa