Hakutulokset

Valitse kaikki   Poista valinnat
Valittu Tekijä (t)Aineiston nimiVerkko-osoiteAineistolajiAsiasanatKustantajaPainopaikkaVuosiSivumääräISBN/ISSNLehti/sarja ym.LisätietoaSijainti
AvaaAnon.
Lohet ja padotartikkelipato - padotHelsinki19501 s.Metsästys ja Kalastuss. 412
AvaaBrofeldt Pekka
Kalateistä ja kalojen nousumahdollisuudesta vesivoimalaitospatojen ohimonistekalahissit → kalatiet, kalaportaat → kalatiet, pato - padot, vaelluskalat, vesivoima, vesivoimalat - vesivoimalaitokset194713Eripainos: Voima ja Valo n:o 1...H-Vesivoimalaitokset: Vesistökunnostukset (avokotelo 1)
AvaaBrofeldt, Pekka
Om fiskvägar och fiskarnas möjligheter att stiga förbi kraftverksdammarartikkelijokikunnostukset, kalaportaat → kalatiet, kalatiet, pato - padot, vesivoimalat - vesivoimalaitoksetHelsingfors194815 s.Eripainos: Tidskriften Kraft o...H-Vesistökunnostukset: Joet (avokotelo 2)
AvaaCelsius, Anders
Hellant, Anders kirjoittaja
Specimen academicum de novo in fluviis norlandiarum piscandi modo. Et ny sätt att fiska i the Norländsk elfvaropinnäytekalastus, lohipadot, pato - padot, Peräpohjola, Pohjois-SuomiUpsaliae173828Akateeminen tutkimus uudesta k...M-vanha aineisto
AvaaDahlström, Harri
Korhonen, Martti
Sormunen, Tapani
Lausunto Pikkalanjoen padotuksen vaikutuksesta kalatalouteenlinkkimonistekalatalous, kutu, kutupaikat, pato - padot, PikkalanjokiKalataloussäätiöHelsinki196833Kalataloussäätiön monistettuja julkaisujan:ro 22 Digitointi / Kalaki...F-Kalataloussäätiön monistettuja julkaisuja
AvaaDraštík, Vladislav
Fish Community in man-impacted cascade reservoirs on the Vltava Riverlinkkiopinnäytejoki - joet, kalakannat, pato - padot, väitöskirjatUniversity of South BohemiaČeské Budějovice2008104 Liitettä.I-väitöskirjat
AvaaDVWK työryhmä yhteisötekijä
Ruohtula, Jukka kääntäjä
Kalateiden suunnittelu- ja mitoitusohjeetkirjakalatalous, kalatiet, maisemansuojelu, pato - padot, vaelluskalat, vesioikeus, vesirakennus - vesirakentaminen, vesistökunnostus - vesistöjen kunnostus, vesivoimalat - vesivoimalaitoksetSuomen ympäristökeskusHelsinki1999164952-11-0513-5 ; 1238-8602Ympäristöopas ; 62Kuvailulehti suomeksi, ruotsik...H-Vesistökunnostukset (avokotelo 4)
AvaaHurme, Seppo
Voimalaitospatojen yli siirrettävien lohien koostamonistekalaportaat → kalatiet, lohi - salmo salar, pato - padot, vesivoimalat - vesivoimalaitokset19512Voima ja valo 4/1951Eripainos: Voima ja Valo 4/195...I-Kalatutkimus: Lohi (avokotelo 5)
AvaaHyytiäinen, Reima
Suomen jokien padot ja kalatiet 1900–2017 – aikasarja kaloille vaelluskelpoisten jokiuomien muutoksistalinkkiopinnäytejoki - joet, kalaportaat → kalatiet, kalatiet, pato - padot, vaelluskalatItä-Suomen yliopistoJoensuu201941+liitteetPro gradu -tutkielma Tässä ...I-pro gradut
AvaaJussila, Jari valokuvat
Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus toim.
Iijoen kalatiet 2011-2013 : osa Iijoen ympäristönhoito-ohjelmaamonisteelinympäristö - habitaatti, Iijoen vesistö, Iijoki, kalahissit → kalatiet, kalaportaat → kalatiet, kalatiet, pato - padot, pintavesi, vesialueet, vesistöjen säännöstely, ympäristöPohjois-Pohjanmaan ELY-keskusOulu20126Hyllyssä: 2 kplE-Iijokikokoelma
AvaaKorjonen-Kuusipuro, Kristiina toim.
Niinisalo, Suvi toim.
Vuoksikirjajoki - joet, jokilaakso - jokilaaksot, koski - kosket, matkakertomukset, paikallishistoriat, pato - padot, Saimaa - Suur-Saimaa, vesistöalue - vesistöalueet, vesistöt, vesivoima, vesivoimalat - vesivoimalaitokset, vesiväylät, virtavedet, Vuoksen vesistö, VuoksiEtelä-Karjala-instituuttiMikkeli2007166978-952-214-421-8 ; 1795-2859Julkaisu / Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Etelä-Karjala -instituutti, ISSN 1795-2859 ; 3E-Vuoksen vesistö: Saimaa: Vuoksi
AvaaKörkö, Raimo kirjoittaja
Loukola, Erkki kirjoittaja
Maijala, Timo kirjoittaja
Hautaperän maapadon varmuuden tarkistuslinkkikirjamakea vesi, pato - padot, vesistöjen säännöstelyVesihallitusHelsinki198367951-46-6673-9Vesihallitus Tiedotus 228
AvaaMacDougall, Kenneth A.
General Feasibility Options for Fishways to the Hydropower Dams of Montta, Pyhäkoski, Pälli, Nuojua and Jylhämä in the River Oulujoki, Finlandmonistekalatiet, Oulujoen vesistö, Oulujoki, pato - padot, toteutettavuusEnviro CenterGlasgow200756Report No 2975E-Oulujoen vesistö: Oulujoki
AvaaPohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto
Iijoki-selvitys : Ympäristövaikutukset, Maisemakirjaelinympäristö - habitaatti, Iijoen vesistö, Iijoki, kanavat - vesiväylät, kutu, kutupaikat, pato - padot, uomat - vesiuomat, vesistöjen säännöstely, vesivoimalat - vesivoimalaitokset, ympäristöPohjois-Pohjanmaan seutukaavaliittoOulu1983171+liite951-9149-64-3 ; 0357-7945Seutukaavaliiton julkaisusarja / Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliittoA:62E-Iijoen vesistö: Iijoki-selvitys
AvaaRaunio, Janne
Kymijoen kalatieseurantojen tuloksiaartikkelielinympäristö - habitaatti, kalaportaat → kalatiet, kalatiet, Kymijoen vesistö, Kymijoki, pato - padot, tilastot, tutkimus - tutkimuksetKalatalouden KeskusliittoHelsinki20180039-5528Suomen Kalastuslehti2018: Nr 2, s.28
AvaaRinnevalli, Riku
Artell, Janne
Iho, Antti
Konu, Henna
Pokki, Heidi
Ahopelto, Lauri
Ojanen, Hannu
Kuoppala, Minna
Koljonen, Saija
Louhi, Pauliina
Vaellusesteiden purkaminen osana vaelluskalojen elinympäristökunnostuksialinkkikirjaekologia, elinympäristö - habitaatti, kalaesteet - esteaidat, kunnostus - kunnostukset, pato - padot, purkaminen, taimen, vaellus, vaelluskalat, ympäristöLukeHelsinki202188978-952-380-198-1 ; 2342-7647Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskusnro 29/2021 Tämän selvity...F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6)
AvaaSchräder, Theodor
Zur Limnologie und Abwasserbiologie von Talsperren obere Saale (Thüringen)kirjahydrobiologia, hydrologia, jätevedet, limnologia, pato - padotVeb Deutscher Verlag der WissenschaftenBerlin1959134Eripainos (Sonderdruck): Int...H-Limnologia
AvaaSegerstråle, Curt
Jokiemme padottaminen ja kalanviljelys lohi- ja siikakannan pelastajanalinkkiartikkelijoki - joet, kalankasvatus → kalanviljely, kalanviljely, lohi - salmo salar, pato - padot, patoaltaat, siika - siiatKalanviljelyksen ystävätHelsinki19464Kalanviljelyksen ystävien julkaisuN:o 4 Julkaisulla on sama s...Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Jokiemme padottaminen ja kalanviljelys lohi-ja siikakannan pelastajanaartikkelijoki - joet, kalanviljely, lohi - salmo salar, lohipadot, pato - padot, siika - siiat, vesirakennus - vesirakentaminen1I-Kalatutkimus: Lohi (avokotelo 1)
AvaaSitowise Oy
Vanhankaupunginkosken padon purkamisen teknistaloudellinen esiselvityslinkkikirjakoski - kosket, pato - padot, purkaminen, selvitys - selvitykset, Vanhankaupunginkoski (Helsinki), Vantaanjoen vesistö, Vantaanjoki, vesivoimalat - vesivoimalaitoksetHelsingin kaupunki / Kaupunkiympäristön toimialaHelsinki2023712489-4257 tai 2489-4230Kaupunkiympäristön julkaisuja VVVV:NOSelvitys on pääosin tekninen...E-Uusimaa: Vantaanjoki
AvaaSormunen, Tapani
Katsaus voimatalouden (veden) säännöstelyn kalataloudellisiin vaikutuksiin ja säännöstelyvesien hoitoonmonisteistutusvelvoitteet - velvoiteistutukset, kalasto, kalastus, kalatalous, kutu, kutupaikat, pato - padot, plankton, pohjaeläimet, vaikutus - vaikutukset, velvoitteet, vesien säännöstely → vesistöjen säännöstely, vesikasvillisuus, vesistöjen säännöstelyKalataloussäätiön Tutkimuslaitos196415H-Vesistökunnostukset (avokotelo 2)
AvaaSuomen Kalastuslehti, toimitus
Hiitolanjoesta purettiin patoartikkeliHiitolanjoki, Lyhyet (artikkelit), pato - padot, purkaminenKalatalouden KeskusliittoHelsinki202210039-5528Suomen Kalastuslehti 20222022: Nr 7, s. 6 Suomen Kalastuslehti 2022: Nr 7
AvaaSuomen Kalastuslehti, toimitus
Patojen purkamisen vaikutuksia tutkitaanartikkeliHiitolanjoki, Lyhyet (artikkelit), pato - padot, purkaminen, vaikutus - vaikutuksetKalatalouden KeskusliittoHelsinki202010039-5528Suomen Kalastuslehti 20202020: Nr 3, s. 6 Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 3
AvaaVaittinen, Matti
"Hirmusii kyörii" Laatokaltaartikkelijärvitaimen, kalatiet, Laatokka, pato - padot, taimenKalatalouden KeskusliittoHelsinki20180039-5528Suomen Kalastuslehti2018: Nr 1, s.26
AvaaVehanen, Teppo
Suurjokien patoaltaiden kalakantojen elvyttäminen ja kalastuksellinen merkitysmonisteelvytys - elvyttäminen, joki - joet, jokikunnostukset, kalakannat, pato - padot, patoaltaat, rakennetut joet19997Tutkimussuunnitelma: Kalakant...H-Vesistökunnostukset: Joet (avokotelo 4)
AvaaVesihallitus
Vesihallituksen patoturvallisuusohjeetlinkkikirjaohjeet, pato - padot, turvallisuusVesihallitusHelsinki198545+12 liitettä951-46-8411-7 ; 0358-7169Vesihallituksen monistesarjanro 323 Julkaisun pysyvä v...H-Vesistökunnostukset (avokotelo 2)
AvaaVuento, Pentti E. kirjoittaja
Vuento, Pentti E. valokuvat
Papinpatoartikkelikalastushistoria - kalastuksen historia, lohi - salmo salar, lohipadot, pato - padot, patoaltaat, patokalastus, UtsjokiKaristoHämeenlinna19798+valokuva+2 karttaa951-23-1429-0Erämaailma 19791979: s. 84-91 Patokalastus...Erämaailma 1979
Viiteluettelo: Kaikki Valitut Tämä sivu Lisätietoa