Hakutulokset

Valitse kaikki   Poista valinnat
Valittu Tekijä (t)Aineiston nimiVerkko-osoiteAineistolajiAsiasanatKustantajaPainopaikkaVuosiSivumääräISBN/ISSNLehti/sarja ym.LisätietoaSijainti
AvaaAiraksinen, Susanna
Environmental Factors Regulating Gene Expression in Fish - Heat Shock Response - opinnäytekalat, väitöskirjat, ympäristötekijätTurun YliopistoTurku200378951-29-2397-1Annales Universitatis Turkuensis. AII: Biologica - Geographica - GeologicaNo: 164 5 Liitettä I-väitöskirjat
AvaaAnttila, Veikko
Lohenpyynti Sumisaaren karsinapadossaartikkelilohi, lohipadot, pyynti, TornionjokiTurun yliopiston kansatieteen laitosTurku196536Scripta Ethonologia ; 19Eripainos: Kalevalaseuran vuos...I-Kalastuksen historia (avokotelo 1) ; I-Kalatutkimus: Lohi (avokotelo 1)
AvaaAnttila, Veikko
Rymättylän talvinuottakalastus muuttuvana elinkeinona 1885-1967artikkeliammattikalastus, nuottakalastus, talvipyynti - talvikalastusTurun yliopistoTurku196823Scripta Ethnologica ; 25Eripainos: teos "Sananjalka 10...I-Kalastuksen historia (avokotelo 1)
AvaaAsp, Erkki
Lappalaiset ja lappalaisuuskirjaasutushistoria, kulttuurihistoria, Lappi, saamelaisetTurun yliopistoTurku1965270Turun yliopiston julkaisujaSarja c osa Tom.2 Jukka Pelto...B-Lappikokoelma
AvaaCandolin, Ulrika
Constraints on Sexual Signalling in The Threespine Sticklebackopinnäytekalat, kolmipiikki, väitöskirjatTurun yliopistoTurku199887951-29-1281-3Annales Universitatis Turkuensis. AII: Biologica - Geographica - GeologicaNo: 111 5 liitettä I-väitöskirjat
AvaaElo, kari
Lohen (Salmo salar L.) entsymigeneettinen muuntelu Näätämöjoen ja Tenojoen vesistössäopinnäytegenetiikka, lohi, Näätämöjoki, TenojokiTurun yliopistoTurku198862Turun yliopisto perinnöllisyystieteetPro gradu-tutkielma
AvaaHelminen, H.
Hirvonen, A.
Sarvala, J.
Impact of fisheries on the populations of two coregonids, vendace (Coregonus albula) and whitefish (Coregonus lavaretus), in Lake Pyhäjärvi, SW Finlandmonistekalakannat, muikku, Pyhäjärvi (Säkylä), siika - siiatTurun yliopisto, Department of BiologyTurku14Department of BiologyI-Kalatutkimus: Muikku (avokotelo 4)
AvaaHelminen, Harri
Sarvala, Jouko
Sydänoja, Asko
Säännöstelyn vaikutukset Säkylän Pyhäjärven muikun ja siian poikastuotantoonmonistemuikku, poikastiheys, siika - siiat, vesistöjen säännöstelyTurun yliopistoTurku199121Tutkimusraportti kevään 1991...
AvaaHinneri, Sakari
Enrichment of elements, especially heavy metals in recent sediments of the freshwater reservoir of Uusakaupunki, Sw Coastland of Finlandkirjalimnologia, makea vesi, rannikkoalueet, sedimentit, Suomi, Uusikaupunki, vesialtaatTurun yliopistoTurku197430951-641-154-1 ; 0082-6979Turun yliopiston julkaisuja. Sarja A 2, Biologica - Geographica - Geologia ; 56H-Limnologia
AvaaIhalainen, Esa
Ympäristönsuojelutekniikan perusteetkirjasaastuminen, vesiensuojelu, vesistökunnostus - vesistöjen kunnostus, ympäristönsuojeluTurun yliopisto, TäydennyskoulutuskeskusTurku2000108951-29-1626-6Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. A:76Toinen uudistettu painosA-Luonto, luonnonsuojelu
AvaaItkonen, Arto
Past trophic responses of boreal shield lakes and the Baltic Sea to geologicial, climatic and antropogenic inputsas inferred from sediment geochemistryopinnäytegeologia, Itämeri, opinnäytteet, väitöskirjatTurun yliopistoTurku1977951-29-1050-0I-väitöskirjat
AvaaJärvikoski, Timo
Vesien säännöstely ja paikallisyhteisö: sosiologinen tutkimus valtakunnallisen päätöksenteon seurauksista esimerkkitapauksena Lokan ja Porttipahdan tekojärvetkirjalimnologia, Lokan tekojärvi, Porttipahdan tekojärvi, Sodankylä, tekoaltaat, vesistöjen säännöstelyTurun yliopistoTurku1979188+liite951-641-773-6 ; 0357-3591Sosiologian tutkimuksia / Turun yliopisto. Sarja B, ISSN 0357-3591 ; 19H-Limnologia
AvaaKanerva, Minerva
The Role of Oxidative Stress in Environmental Responses of Fennoscandian Animalslinkkiopinnäyteelinympäristö, eläimet, lohi, väitöskirjatTurun yliopistoTurku201440978-951-29-5945-7Turun yliopiston julkaisujaSarja-ser. II osa-tom. 296
AvaaLaine, Veronika
The Genetics of Behaviour and Other Adaptive Traits in Nine-Spined Sticklebacks (Pungitius pungitius)linkkiopinnäyteevoluutio, kalantutkimus - kalatutkimus, kymmenpikki, opinnäytteet, väitöskirjatTurun yliopistoTurku2013978-951-29-5524-4I-väitöskirjat
AvaaLinko, Reino R.
Lemmetyinen, Risto
Rantamäki, Pirjo
Saaristomeren ravintoketjujen myrkkyjäämätutkimus 1973-77kirjaravinto, Saaristomeri, tutkimus - tutkimukset, ympäristömyrkytTurun yliopistoTurku1979951-641-726-4H-Limnologia, isokokoiset
AvaaLuotonen, Hannu
Härkäsimpun (Myoxocephalus quadricornis L.) ravintoekologia Rymättylässä, Pohjois-Airistolla opinnäyteekologia, iänmääritys, pro gradut, ravinto, simppukalat, Varsinais-SuomiTurun yliopistoTurku197842+liitteetB-pro gradut
AvaaNiemelä, Eero
Nuoren lohen ja taimenen kasvusta ja populaatiorakenteesta Näätämöjoessaopinnäytekasvu (kalat), lohi, Näätämöjoki, opinnäytteet, pro gradut, taimenTurun yliopistoTurku197953+liitteetPro gradu-tutkielma eläintiet...B-pro gradut
AvaaNiemelä, Pirjo Riitta
Nuoren lohen ja taimenen kesäaikaisesta ravintotekologiasta Näätämöjoen alueellaopinnäyteekologia, lohi, luonnonravintolammikot, Näätämöjoki, pro gradut, ravinto, taimenTurun yliopistoTurku19797511 liitettä. Pro gradu- tut...B-pro gradut
AvaaNiemelä, Pirjo Riitta
Nuoren lohen ja taimenen ravinnosta ja ravintotutkimuksissa käytetyistä menetelmistäopinnäytekalabiologia, lohi, taimen, TenojokiTurun yliopistoTurku197841+3Cum-laude eläintieteestäE-Tenojokikokoelma
AvaaPennanen, Irma
Kolmen särkipopulaation (Rutilus rutilus (L.)) lisääntymispanosindeksien ja elinkiertotaktiikoiden vertailuopinnäyteelinympäristö, lisääntyminen, pro gradut, särkiTurun yliopistoTurku198259B-pro gradut
AvaaPoikolainen, Pirjo
Kuhan (Stizostedion lucioperca L.) kasvuun ja kannanvaihteluihin vaikuttavista tekijöistä Saaristomerellä ja Helsingin edustallaopinnäytekalakannat, kasvu (kalat), kuha, pro gradut, Saaristomeri, ympäristötekijätTurun yliopistoTurku198878Pro gradu -tutkielma eläintie...B-pro gradut
AvaaProkkola, Jenni
Diel patterns and tissue-specificity of environmental responses in fishlinkkiopinnäytekalat, opinnäytteet, väitöskirjat, ympäristöTurun yliopistoTurku2016978-951-29-6440-6I-väitöskirjat
AvaaRask, Martti
Kurkilahti, Mika
Koeverkkosarjan pyyntitehokkuus ja käyttökelpoisuus kalataloudellisissa tutkimuksissa : Suomen luonnonvarain tutkimussäätiön tutkimushanke, Loppuraportti 19.6.1995monistekalatalous, kalataloussuunnitelmat, pyyntiTurun yliopiston biologian laitosTurku199511I-Tutkimus (avokotelo 1)
AvaaRytkönen, Kalle T.
Molecular Evolution of Metazoan Hypoxia-inducing Factorslinkkiopinnäytegenetiikka, kalantutkimus - kalatutkimus, opinnäytteet, väitöskirjatTurun yliopistoTurku2010978-951-29-4341-8I-väitöskirjat
AvaaSandberg, Leena
Sedimentaatiosta ja sedimenttien laadusta Kemijoen voimalaitosten patoaltaissa välillä Rovaniemi-KemiopinnäyteKemijoki, patoaltaat, pro gradut, sedimentit, vesivoimalatTurun yliopistoTurku197659+liitteet.B-pro gradut
AvaaSarvala, Jouko
Helminen, Harri
Muikun ja siian poikasten runsaus sekä kasvu Säkylän Pyhäjärvessä keväällä 1988monistemuikku, poikastiheys, siika - siiatTurun yliopistoTurku198823Eläinekologian laboratorio, B...
AvaaSarvala, Jouko (vasttuullinen johtaja)
Järven kalatuotantoa säätelevät tekejät : loppuraporttimonistekalakannat, kalakantojen hoito, vesitutkimusTurun yliopistoTurku198653Biologian laitos. Tutkimussopi...
AvaaSarvala, Jouko (vastuullinen johtaja)
Muikun ikäryhmien välinen ravintokilpailu, Loppuraportti = Food competition between age groups in vendance, Coregonus albula (L.)monistekalakannat, muikku, ravintoTurun YliopistoTurku198950Suomen Akatemia tutkimushanke ; n:o 09/074I-Kalatutkimus: Muikku (avokotelo 2)
AvaaSoikkeli, Martti toim.
Rannikkovesien sietokyvyn biologiset perusteet : Selvitys teoreettisista lähtökohdista, eräistä tutkimusmenetelmistä ja tähänastisesta seurannasta = Ecological studies of coastal waters in the Finnish southwestern archipelago : theory, methods and statuskirjabiologia, hydrobiologia, rannikkovedet, tutkimusmenetelmätTurun yliopisto, Biologian laitosTurku19791200357-5373Turun yliopiston biologian laitoksen julkaisuja ; 1H-Limnologia
AvaaTikkanen, Toivo
Rannikkokalastuksemme koneellistuminen 1870-luvulta 1920-luvullekirjakalastus -- historia, rannikkokalastusTurun yliopistoTurku197329951-641-120-7Scripta Ethnologica : Turun yliopistn kansantieteen laitoksen julkaisuja29I-Kalastuksen historia
AvaaTonteri, Anni
Phylogegraphy and population genetics of north European Atlantic salmon (Salmo salar L.)linkkiopinnäytegenetiikka, lohi, opinnäytteet, väitöskirjatTurun yliopistoTurku2008978-951-29-3495-9I-väitöskirjat
AvaaVentelä, Anne-Mari
Lake restoration and trophic interactions : is the classical food chain theory sufficient?linkkiopinnäyteravinteet, vesihyönteiset, vesistökunnostus - vesistöjen kunnostus, väitöskirjatTurun yliopistoTurku1999951-29-1445-XAnnales universitatis TurkuensisSeries A.2: Biologica, geograp...I-väitöskirjat
AvaaVesakoski, Outi
Happamuusstressin vaikutus ahvenen (Perca fluviatilis L.) kehityksen tasapainottamiskykyynopinnäyteahven, happamoituminen, pro gradut, stressi - biologinen ilmentymäTurun yliopistoTurku200148+liitteetB-pro gradut
AvaaZueva, Ksenia J.
Evolutionary genomics of adaptation in Atlantic salmon from northern Europelinkkiopinnäytegenetiikka, lohi, opinnäytteet, väitöskirjatTurun yliopistoTurku202197978-951-29-8328-5 Turun yliopistun julkaisuja – Annales universitatis Turkuensis, sarja – ser. AII osa – tom. 376 | Biologica – Geographica – GeologicaDoctoral Programme in Biology,...avoin
Viiteluettelo: Kaikki Valitut Tämä sivu