Hakutulokset

Valitse kaikki   Poista valinnat
Valittu Tekijä (t)Aineiston nimiVerkko-osoiteAineistolajiAsiasanatKustantajaPainopaikkaVuosiSivumääräISBN/ISSNLehti/sarja ym.LisätietoaSijainti
AvaaAnon.
Hans Keiserliga Majestets nådiga proposition till Finlands ständer, innefattande vissa bestämningar angående åndradlydelse af 8 pykälä i inmutnings- och grufvestadgan, af den 12 November 1883artikkeliKejserliga Senatens tryckeriHelsingfors19003N:o 35
AvaaAnon.
Stormäktigste, Allernådiga Kejsare och Storfurste!artikkeliKejserliga Senatens tryckeriHelsingfors19003Ständ.sv.-Prop. N:o 34
AvaaAnon.
Underdåningt förslag till Förordning angående fiskevattens skyddande mot förorening medelst skadliga ämnen med dertill hörande motiver och bilagorartikkeliKejserliga Senatens tryckeriHelsingfors187519
AvaaHolmberg, Henrik Johan
Inspektören för fiskerierna i Finland : H. J. Holmbergs underdåniga berättelse om sin verksamhet under år 1860linkkikirjakalastuksen valvonta, kalatalous, kalataloushallintoKejserliga Senatens tryckeriHelsingfors186155Julkaisussa aineiston nimi on ...Kansio: Kalastushallitus
AvaaHolmberg, Henrik Johan
Inspektören för fiskerierna i Finland : H. J. Holmbergs underdåniga berättelse om sin verksamhet under år 1861linkkikirjakalastuksen valvonta, kalatalous, kalataloushallintoKejserliga Senatens tryckeriHelsingfors186266Kansio: Kalastushallitus
AvaaHolmberg, Henrik Johan
Inspektören för fiskerierna i Finland : H. J. Holmbergs underdåniga berättelse om sin verksamhet under år 1862linkkikirjakalastuksen valvonta, kalatalous, kalataloushallintoKejserliga Senatens tryckeriHelsingfors1863117Julkaisussa aineiston nimi on ...Kansio: Kalastushallitus
AvaaHolmberg, Henrik Johan
Inspektören för fiskerierna i Finland : H. J. Holmbergs underdåniga berättelse om sin verksamhet under år 1863linkkikirjakalastuksen valvonta, kalatalous, kalataloushallintoKejserliga Senatens tryckeriHelsingfors186389Kansio: Kalastushallitus
AvaaLevander, Kaarlo Mainio
Om virkesflottningens inflytande på fisket samt om planerade undersökningar angående flottnings af obarkadt virke skadlighet för fisketartikkeliKejserliga Senatens tryckeriHelsingfors191230Artikkeli on osa teosta, jonka...L-Wanhat kirjat, kirjan selässä Kalast...
AvaaPalmgren, A. A.
Keisarillisen Suomen senaatin päätös merilohenpyydön järjestämisestä Kemin pitäjän ja Simon kappelin saaristossa 6 päiwänä joulukuuta 1879kirjakalastus, lainsäädäntö, lohi, lohikalat, Pohjois-PohjanmaaKejserliga Senatens TryckeriHelsingfors188023L-Wanhat kirjat
AvaaPlehwe, von
Hans Keiserliga Majestets nådiga proposition till Finlands ständer angående ny fiskeristadgaartikkeliKejserliga Senatens tryckeriHelsingfors190016N:o 33
AvaaPlehwe, von
Hans Keiserliga Majestets nådiga proposition till Finlands ständer om antagande af lag angåande ny lydelse af 17 och 18 kapitlen byggningabalkenartikkeliKejserliga Senatens tryckeriHelsingfors190013N:o 37
AvaaPlehwe, von
Hans Keiserliga Majestets nådiga proposition till Finlands ständer om antagande af lag angåande ny lydelse af 33 kapitlet och 15 pykälä strafflagen, af den 19 Decenber 1889artikkeliKejserliga Senatens tryckeriHelsingfors19002N:o 38
AvaaPlehwe, von
Hans Keiserliga Majestets nådiga proposition till Finlands ständer, angående fisketillsyningsmans behörighet att vittna i mål rörande olofligt nyttjande af vattendragartikkeliKejserliga Senatens tryckeriHelsingfors19001N:o 40
AvaaPlehwe, von
Hans Keiserliga Majestets nådiga proposition till Finlands ständer, innefattande vissa bestämnikgan om uppgående af gränsskilnad i vattendrag och skifte af fiskevattenartikkeliKejserliga Senatens tryckeriHelsingfors19004N:o 39
AvaaPlehwe, von
Hans Keiserliga Majestets nådiga proposition till Finlands ständer, innefattande vissa bestämningar angående gemensam kommunalstämmaartikkeliKejserliga Senatens tryckeriHelsingfors19003N:o 34
AvaaPlehwe, von
Hans Keiserliga Majestets nådiga proposition till Finlands ständer, innefattande åndring af 13 pykäkä i skogslagen, af den 3 September 1886artikkeliKejserliga Senatens tryckeriHelsingfors19002N:o 36
AvaaWallensköld, A.W.
Hans Keiserliga Majestets nådiga proposition till Finlands ständer, angående fiskerineringens uppfiskens hjelpande samt beforande af fiskens fortplantning uti insjöar och strömmarartikkeliKejserliga Senatens tryckeriHelsingfors18635
Viiteluettelo: Kaikki Valitut Tämä sivu