Hakutulokset

Valitse kaikki   Poista valinnat
Valittu Tekijä (t)Aineiston nimiVerkko-osoiteAineistolajiAsiasanatKustantajaPainopaikkaVuosiSivumääräISBN/ISSNLehti/sarja ym.LisätietoaSijainti
AvaaEsitys Maa-ja Metsätalousministeriölle lohenkalastuksen säätelytoimenpiteiden muuttamiseksilinkkimonistekalastuksen säätely, kalastuslaki, lohi - salmo salarHelsinki20206Seuraavat tahot ja henkilöt o...Verkkojulkaisu
AvaaKansallinen kalatiestrategia : valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012 linkkiartikkelikalaportaat → kalatiet, kalatiet, SuomiMMMHelsinki201232Verkkojulkaisu
AvaaKansallinen lohi- ja meritaimenstrategia 2020 Itämeren alueellelinkkiartikkeliItämeri, lohi - salmo salar, meritaimen, taimenMaa- ja metsätalousministeriöHelsinki201524978-952-453-876-3Verkkojulkaisu
AvaaMaa-ja Metsätalous Ministeriön asetus uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvostalinkkiartikkelikalastuslaki, uhanalaiset eläimet, uhanalaiset lajitMaa- ja metsätalousministeriöHelsinki20197Verkkojulkaisu
AvaaVaelluskalatiekartta : vaelluskalakannat, elvyttäminen ja toiminnan vaikuttavuuslinkkimonistekalakannat, kalakantojen hoito, kalaportaat → kalatiet, kalatiet, kartta - kartat, vaelluskalat202145Verkkojulkaisu
AvaaVesiviljelystrategia 2022 : kilpailukykyinen, kestävä ja kasvava elinkeinolinkkiartikkelielinkeinot, vesiviljely (kalatalous)Maa- ja metsätalousministeriöHelsinki201416Valtioneuvoston periaatepäät...Verkkojulkaisu
AvaaAmosova, Victoria
Bajinskis, Jānis
Bernas, Rafael
Dahlgren, Elin
Dannewitz, Johan
Debowski, Piotr
Kagervall, Anders
Kesler, Martin
Koljonen, Marja-Liisa
Kontautas, Antanas
Leinonen, Tuomas
Lejk, Adam
Mäntyniemi, Samu
Nadolna-Altyn, Katarzyna
Pakarinen, Tapani
Palm, Stefan
Pedersen, Sitg
Romakkaniemi, Atso
Strehlow, Harry Vincent
Stridsman, Stefan
Tärnlund, Susanne
Titov, Sergei
Tutiņš, Rūdolfs
Whitlock, Rebecca
Weltersbach, Simon
Baltic Salmon and Trout Assessment Working Group (WGBAST)linkkiartikkeliItämeri, lohi - salmo salar, taimen, TornionjokiICES Copenhagen 20213312618-1371ICES Scientific Reports vol 3 issue 26The Baltic Salmon and Trout As...Verkkojulkaisu
AvaaAnnti-Poika, Veli-Pekka
Virtaamansäännöstelyn ja ylisiirtotoiminnan vaikutukset Kymijoen lohen (Salmo salar) kutupopulaatioon: esimerkki laadultaan vaihtelevan aineiston yhdistämisestä bayes-analyysin avullalinkkiartikkeliKymijoki, lohi - salmo salar, opinnäytteet, pro gradut, vesistöjen säännöstely, ylisiirrot (kalat)Helsingin yliopistoHelsinki119pro-gradu – tutkielma Helsin...verkkojulkaisu
AvaaDasgubta, Partha
The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Reviewlinkkikirjaelinympäristö - habitaatti, ilmastonmuutos - ilmastonmuutokset, ilmastovaikutukset, luonto, ympäristöLondon2021103978-1-911680-30-7Every other animal living on t...Verkkojulkaisu
AvaaErkinaro, Heikki toim.
SALMUS – Saving Our Northern Freshwater Pearl Mussel Populationslinkkisarjajulkaisuelinympäristö - habitaatti, jokihelmisimpukkaMetsähallitus2023336978-952-377-092-8Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 243Jokihelmisimpukka eli raakku (...verkkojulkaisu
AvaaEronen, Aslak
Hyvärinen, Pekka
Janhunen, Matti
Kekäläinen, Jukka
Kortet, Raine
Postrelease exploration and stress tolerance of landlocked and anadromous Atlantic salmon and their hybridslinkkiartikkelihybridit - risteymät, järvilohi, kalanviljelyWiley202214Finally, our results could be ...verkkojulkaisu
AvaaEurofins Ahma Oy
Iijoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma v. 2022-2031 : osa I perustiedot, kala- ja rapukannat sekä kalastus linkkimonisteIijoki, käyttö- ja hoitosuunnitelmat (KHS)Iijoen kalatalousalueOulu202196Kalastusalueet muuttuivat kala...verkkojulkaisu
AvaaGuay, J. C.
Thorstad, E. B.
Lennox, J. R.
Vollset, K. W.
Stenstrand, S.
Erkinaro, J.
Nguyen, V. M.
Recreational anglers in Norway report widespread dislike of invasive pink salmonlinkkiartikkelikyttyrälohi, vapaa-ajankalastusPeople and Nature202313Verkkojulkaisu
AvaaHankeryhmä
Valtion vesiviljelyn ja siihen liittyvän tutkimusinfran järjestäminen : toimintayksiköitä koskeva päätösehdotus ja sen vaikutusarviolinkkiartikkelikalanviljely, kalanviljelylaitokset201415Luonnos 11.12.2014verkkojulkaisu
AvaaHautajärvi, Harri
Autiotuvista lomakaupunkeihin : Lapin matkailun arkkitehtuurin historialinkkiopinnäytekulttuurihistoria, Lappi, matkailu - turismiAaltoyliopistoHelsinki2014436978-952-60-5597-8Aalto-yliopiston julkaisusarja Doctor Dissertations 31/2014Verkkojulkaisu
AvaaHautala-Hirvioja, Tuija
Lappi-kuvan muotoutuminen suomalaisessa kuvataiteessa ennen toista maailmansotaa linkkiopinnäytekulttuurihistoria, kuvataide, LappiJyväskylän yliopistoJyväskylä1999264951-39-0436-9 Jyväskylä Studies in the arts 69 verkkojulkaisu
AvaaHeinonen, Juha
Inarin kalanviljelylaitoksen jätevedenpuhdistamoiden tarkkailulinkkiartikkeliInari, jäteveden käsittely - puhdistamot, kalanviljelylaitokset, opinnäytteetTurun ammattikorkeakouluTurku201251Kala- ja ympäristötalouden k...Verkkojulkaisu
AvaaHelenius, Garin
Vähempiarvoisen kalan käsittelyketjut ja hiilijalanjälki linkkiopinnäytehiilijalanjälki, Itämeri, kalanjalostus, kasvihuonekaasut, opinnäytteetLappeenrannan teknillinen yliopisto201071Itämeren tila on heikentynyt ...Verkkojulkaisu
AvaaHietanen, Susanna
Valli, Raisa
Vatanen, Sauli
Karppinen, Petri
Kansallisen Itämeren alueen lohi- ja meritaimenstrategian 2020 arviointilinkkisarjajulkaisuItämeri, kehitysstrategiat, lohi - salmo salar, meritaimenMaa- ja metsätalous ministeriöHelsinki202197978-952-366-187-5Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2021:6Lohi- ja meritaimenstrategiast...Verkkojulkaisu
AvaaHouse, Andrew H.
Debes, Paul V.
Kurko, Johanna
Erkinaro, Jaakko
Primmer, Craig R.
Genotype-specific variation in seasonal body condition at a large-effect maturation locuslinkkiartikkeligenetiikka, kutu, lohi - salmo salarGold Sring Harbpr Laboratory202322Verkkojulkaisu
AvaaKalatalouden keskusliitto yhteisötekijä
Kalatalouden keskusliiton (SKY:n) numeroidut julkaisut 1895-2016linkkimonistebibliografiat, kalatalous1986Numeroituja julkaisuja 1895-20...Verkkojulkaisu
AvaaKallio, Erika
Monni Himarin teos Erältä, eräistä feministisenä eräkirjanalinkkiopinnäyteeräkirjallisuus, eräkirjat, opinnäytteet, pro gradutTampereen yliopistoTampere1042023Yhteiskuntatieteiden tiedekunt...Verkkojulkaisu
AvaaKarhunen, Anni toimitus
Leppiniemi, Outi toimitus
Vesitalousisännöitsijän opaslinkkisarjajulkaisuvesistöalue - vesistöalueet, vesistöjen suojelu, vesistökunnostus - vesistöjen kunnostusEtelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus2022952242-2935Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : opas 10/1922Vain verkkojulkaisu
AvaaKause, Antti
Nousiainen, Antti
Koskinen, Heikki
Improvement in feed efficiency and reduction in nutrient loading from rainbow trout farms: the role of selective breedinglinkkiartikkelikasvu (kalat), kirjolohi, rehut202211Journal of Animal Science, Volume 100, Issue 8Resource efficiency, the ratio...Verkkojulkaisu
AvaaKeränen, Pekka A.
Kemijoen merialueen kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset vuoteen 2021 saakkalinkkiartikkeliistutusvelvoitteet - velvoiteistutukset, kalahoitovelvoitteet - kalanhoitovelvoitteet, kalataloustarkkailu, Kemijoki, Kemijoki (yhtiö)Kemijoki Oy , PVO-vesivoimaRovaniemi202267Kemijoen kalakantojen istutus-...Verkkojulkaisu
AvaaLaaksonlaita, Jussi toim.
Huhta, Eemeli
Taimen Turun seudun virtavesissä : kalataloudellinen kunnostustarvekartoituslinkkisarjajulkaisutaimen, Turku, vesistökunnostus - vesistöjen kunnostus, virtavedetTurun ammattikorkeakouluTurku2013105978-952-216-385-1Turun ammattikorkeakoulun raportteja 165verkkojulkaisu
AvaaLaiho, Marko
Kolari, Ismo
Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008–2013linkkisarjajulkaisukalastusmatkailu, vapaa-ajankalastusMaa-ja MetsätalousministeriöHelsinki200843978-952-453-369-0Maa- ja metsätalousministeriö 2/2008Kalastusmatkailun kehittämise...verkkojulkaisu
AvaaLappalainen, Antti
Setälä, Jari
Helminen, Jani
Lehtonen, Topi
Niukko, Jari
Rantanen, Perttu
Saarni, Kaija
Söderkultalahti, Pirkko
Suomen troolilaivaston kalastusalueet Itämerellä vuosina 2010–2022linkkiartikkeliItämeri, laivat, troolikalastusLukeHelsinki202325978-952-380-813-3Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 102/2023Verkkojulkaisu
AvaaLindholm-Lehto, Petra
Water quality monitoring in recirculating aquaculture systemslinkkiartikkelikalankasvatus → kalanviljely, kiertovesilaitos, vedenlaatu - veden laatu202320Aquaculture–Research and Innovation Projects, Grant/Award Number: No.102714Verkkojulkaisu
AvaaMadhun, A. S.
Wennevik, V.
The occurrence of viral infection in juvenile salmon parr from rivers located in northern NorwaylinkkimonisteAltajoki, Finnmark, Grense Jakobselv, kalataudit - kalasairaudet, Kongsfjordelva, Lakselva, Målselva, Tenojoki, Tromssa - Tromsö, Vestre Jakobselv, virus - viruksetKolarctic CPC20238978-82-94021-22-2Kolarctic CBC – ProjectReport 23 (XXIII) Abstract ...Vain verkkojulkaisuna
AvaaMartikainen, Janne
Älykkään kalastusvieheen suunnittelulinkkiopinnäyteopinnäytteet, uistimet, vaappu - vaaputLappeenrannan teknillinen yliopistoLappeenranta201840verkkojulkaisu
AvaaMiettinen, Antti
Genomic approaches to guide the conservation and management of wild Atlantic salmonlinkkiopinnäytegenetiikka - perinnöllisyystiede, lohi - salmo salar, opinnäytteet, Tornionjoki, vaellus, väitöskirjatHelsingin yliopistoHelsinki202346978-951-51-9539-5 University of Helsinki Dissertationes Universitatis Helsingiensis 99/2023Tutkin tässä väitöskirjass...verkkojulkaisu
AvaaMiettinen, Antti
Dannewitz, Johan
Palm, Stefan
Pashay Ahi, Ehsan
Romakkaniemi, Atso
Vähä, Viile
Östergren, Johan
Primmer, Craig R.
Pritchard, Victoria L.
Loci associated with maturation, migration and appetite control are linked with signals of fine-scale local selection in a large Atlantic salmon populationlinkkiartikkelikutu, lohi - salmo salar, vaellus202337Verkkojulkaisu
AvaaMobley, Kenyon B.
Aykanat, Tutku
Czorlich, Yann
House, Andrew
Kurko, Johanna
Miettinen, Antti
Moustakas-Verho, J.
Salgado, A.
Sinclair-Waters, M.
Verta, Jukka-Pekka
Primmer, Craig R.
Maturation in Atlantic salmon (Salmo salar, Salmonidae) : a synthesis of ecological, genetic, and molecular processeslinkkiartikkeliatlantinlohi, ekologia, genetiikka, kutu, lohi - salmo salarHelsingin yliopistoHelsinki202150Over the past decades, Atlanti...Verkkojulkaisu
AvaaMobley, Kenyon B.
Barton, Henry J.
Ellmen, Mikko
Ruokolainen, Annukka
Guttorm, Olavi
Pieski, Hans
Orell, Panu
Erkinaro, Jaakko
Primmer, Craig R.
Sex-specific overdominance at the maturation vgll3 gene for reproductive fitness in wild Atlantic salmonlinkkiartikkelilisääntyminen, lohi - salmo salar, TenojokiEcovorxiv202330Linking reproductive fitness w...Verkkojulkaisu
AvaaMuje, Kari
Veistämö, Tommi
Rautiainen, Tommi
Syrjänen, Jukka
Kestävyyttä tukevat hallintokäytännöt – Vapaa-ajankalastajien näkemyksiä Järvi-Suomen taimen- ja järvilohikantojen hoidosta ja kalastuksen säätelystälinkkiartikkelijärvilohi, kalastuksen säätely, Keski-Suomi, taimen, vapaa-ajankalastusJyväskylän yliopisto201922Alue ja ympäristö48: 1 (2019) ss. 46–67Verkkojulkaisu
AvaaNiemelä, E.
Hassinen, E.
Kalske, T. H.
Høstmark, M. S.
Biological features combined with the genetic stock assignment data collected from Atlantic salmon fishery at sea in Northern Norway makes it possible to understand the flexibility of salmon ecologylinkkimonisteatlantinlohi, biologiset ominaisuudet, ekologia, genetiikka, kalakannat, lohi - salmo salar, Pohjois-Norja, TenojokiKolarctic CPC2023126978-82-94021-14-7Kolarctic CBC – ProjectReport 15 (XV) Abstract Sa...Vain verkkojulkaisuna
AvaaNiemelä, E.
Hassinen, E.
Kuusela, J.
Kalske, T. H.
Høstmark, M. S.
Changing weather conditions, air temperature and precipitation, are driving annual and long-term changes in subarctic salmon environment and in the timing of salmon migrations in the River Tana watershed through air and water temperature synchronylinkkimonisteatlantinlohi, Pohjois-Norja, subarktiset alueet, Tenojoki, vaelluskalatKolarctic CPC202366978-82-94021-00-0Kolarctic CBC – ProjectReport 1 (I) Content 1. Ai...Vain verkkojulkaisuna
AvaaNiemelä, E.
Hassinen, E.
Høstmark, M. S.
Kalske, T. H.
Daily bag net and bend net catches and cumulative catches for three size groups of salmon in the municipalities Tana, Gamvik and Berlevåglinkkimonisteatlantinlohi, lohisaaliitKolarctic CPC202327978-82-94021-13-0Kolarctic CBC – ProjectReport 14 (XIV) Abstract S...Vain verkkojulkaisuna
AvaaNiemelä, E.
Hassinen, E.
Høstmark, M. S.
Kalske, T. H.
Daily catches in numbers, kg and proportions for small, medium and large salmon caught in combined bag net and bend net fisheries in Finnmark municipalities; seasonal variations in the size distributions indicating clear peaks in the migrationslinkkimonisteatlantinlohi, Finnmark, kalasaaliit, lohi - salmo salar, vaelluskalat, vaihtelu - vaihtelutKolarctic CPC202343978-82-94021-12-3Kolarctic CBC – ProjectReport 13 (XIII) Abstract ...Vain verkkojulkaisuna
AvaaNiemelä, E.
Hassinen, E.
Kalske, T. H.
Høstmark, M. S.
Graphs indicating long-term sea temperatures in the coastal areas in Northern Norway and in Northern Kola Peninsula (Russia); monthly and annual fluctuations with clear warming trends, simultaneous changes between monitoring arelinkkimonisteKuolan niemimaa, lohi - salmo salar, lämpötila, Pohjois-Norja, rannikkoalueet, smoltit, Tenojoki, vaihtelu - vaihtelutKolarctic CPC202348978-82-94021-01-7Kolarctic CBC – ProjectReport 2 (II) Mean monthly ...Vain verkkojulkaisuna
AvaaNiemelä, E.
Hassinen, E.
Høstmark, M. S.
Kalske, T. H.
Long-term salmon catch variations at sea between and within the municipalities in Finnmark; 57 year’s variation in reported catches, since 1993 size group proportions in bag net and bend net fisherieslinkkimonisteFinnmark, lohisaaliit, vaihtelu - vaihtelutKolarctic CPC202323978-82-94021-06-2Kolarctic CBC – ProjectReport 7 (VII) Abstract Sa...Vain verkkojulkaisuna
AvaaNiemelä, E.
Hassinen, E.
Høstmark, M. S.
Kalske, T. H.
Mean annual and seasonal weights of salmon in four salmon districts and in municipalities of Finnmark for bag net and bend net fisheries; examples from the size selective fishery between fishing methodslinkkimonisteatlantinlohi, Finnmark, kalan paino, lohi - salmo salarKolarctic CPC202313978-82-94021-07-9Kolarctic CBC – ProjectReport 8 (VIII) Abstract T...Vain verkkojulkaisuna
AvaaNiemelä, E.
Hassinen, E.
Høstmark, M. S.
Kalske, T. H.
Median dates of capture and cumulative catches are indicating clear variations in the migration periods between small, medium and large salmon and in the salmon fishery practices between municipalities in Northern Norway in Finnmark linkkimonisteatlantinlohi, Finnmark, lohisaaliit, pyynti, vaelluskalatKolarctic CPC202324978-82-94021-11-6Kolarctic CBC – ProjectReport 12 (XII) Abstract D...Vain verkkojulkaisuna
AvaaNiemelä, E.
Hassinen, E.
Høstmark, M. S.
Kalske, T. H.
Median dates of capture and cumulative salmon catches in bag net and bend net fishery in four salmon districts in Finnmark linkkimonisteFinnmark, pyynti, saaliitKolarctic CPC202327978-82-94021-08-6Kolarctic CBC – ProjectReport 9 (IX) Abstract Cum...Vain verkkojulkaisuna
AvaaNiemelä, E.
Hassinen, E.
Kalske, T. H.
Høstmark, M. S.
Released and killed salmon in the catches (=catch and release method) in terms of numbers, weights, timing and proportions within small, medium and large size salmon in 27 Finnmark rivers and in four Troms rivers and totally in all Troms-Finnmark riverslinkkimonisteatlantinlohi, Finnmark, pyydystä ja päästä -kalastus, Tromssa - Tromsö, vapakalastusKolarctic CPC2023113978-82-94021-17-8Kolarctic CBC – ProjectReport 18 (XVIII) Abstract ...Vain verkkojulkaisuna
AvaaNiemelä, E.
Hassinen, E.
Høstmark, M. S.
Kalske, T. H.
Salmon fishery at sea in Finnmark within four salmon districts; annual and seasonal catch distributions between bag nets and bend nets for small, medium and large salmon in the years 1993-2021linkkimonisteatlantinlohi, Finnmark, kalastus, kalaverkko - kalaverkot, lohisaaliitKolarctic CPC202326978-82-94021-05-5Kolarctic CBC – ProjectReport 6 (VI) The proportio...Vain verkkojulkaisuna
AvaaNiemelä, E.
Hassinen, E.
Kalske, T. H.
Høstmark, M. S.
Salmon resources in North Atlantic with special focus in terms of numbers, weights, timing and proportions between small, medium and large size salmon in the river catches in Finnmark and TromslinkkimonisteAltajoki, Atlantin valtameri, atlantinlohi, Finnmark, joki - joet, kalasaaliit, kalavarat, Pohjois-Norja, Tenojoki, Tromssa - TromsöKolarctic CPC2023142978-82-94021-15-4Kolarctic CBC – ProjectReport 16 (XVI) Abstract T...Vain verkkojulkaisuna
AvaaNiemelä, E.
Hassinen, E.
Kalske, T. H.
Høstmark, M. S.
Salmon resources in North Norway with special focus in terms of long-term development in the numbers of fishing sites and fishers, fishing methods and salmon catches at sealinkkimonisteatlantinlohi, kalastus, Pohjois-NorjaKolarctic CPC202337978-82-94021-16-1Kolarctic CBC – ProjectReport 17 (XVII) Abstract ...Vain verkkojulkaisuna
AvaaNiemelä, E.
Hassinen, E.
Kuusela, J.
Kalske, T. H.
Høstmark, M. S.
Simultaneous variations in the water temperatures during summer months in large, medium and small rivers in Barents Sea area in Norway and FinlandlinkkimonisteAltajoki, Barentsinmeri, joki - joet, lämpötila, Näätämöjoki, Pohjois-Norja, Pohjois-Suomi, Tenojoki, vaihtelu - vaihtelutKolarctic CPC202321978-82-94021-04-8Kolarctic CBC – ProjectReport 5 (V) Daily mean wat...Vain verkkojulkaisuna
Viiteluettelo: Kaikki Valitut Tämä sivu Lisätietoa