Hakutulokset

Valitse kaikki   Poista valinnat
Valittu Tekijä (t)Aineiston nimiVerkko-osoiteAineistolajiAsiasanatKustantajaPainopaikkaVuosiSivumääräISBN/ISSNLehti/sarja ym.LisätietoaSijainti
AvaaAktuellt från DanmarkartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 6, s. 121-122
AvaaAngående fångst av nors och siklöja inom vissa vattendragsområden (742/71)artikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 6, s. 123
AvaaBedömningen av vattnen runt kusten och i skärgården samt fisket i Borgå landskommunartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 1, s. 13-14
AvaaBeträffande jakt på sjöfågel stadgas i förordningen om jakt på visst villebråd (600/71)artikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 4-5, s. 102
AvaaBeträffande tullklareringen för trålare i svenska hamnar utan tullstation artikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 4-5, s. 98
AvaaBortåt 60 000 fiskar märktes senaste år artikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 3, s. 72
AvaaDe skador på fisket som förorsakats av sötvattenbassangängen i NystadartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 3, s. 71
AvaaDecca Navigator-systemet täcker nu hela Europas västkust artikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 2, s. 50
AvaaDen traditionella fiskmarknaden i Helsingfors hölls 561071artikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 6, s. 126
AvaaDocent Ingemar Gerhard avlidenartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 6, s. 124
AvaaEEC:s fiskeripolitikartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 3, s. 72
AvaaEn fiskodlingskonferens hölls i Sollefteå i Sverige 24271artikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 2, s. 51
AvaaEn förordning (46/71) angående ändring av förordningen om fisk som hålles till salu gavs den 151artikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 1, s. 19
AvaaEn grupp svenska fiskeritjänstmän och fiskodlare besökte artikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 4-5, s. 99
AvaaEn kommitté för granskning av vattenlagen har tillsatts 11271artikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 3, s. 72
AvaaEn konferens kring havens nedsmutsning höllas den 9181270 i RomartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 2, s. 49
AvaaEn slip bör anlägga på Räfsö artikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 3, s. 72
AvaaEn specialdelegationen för tvättmedelartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 3, s. 68
AvaaEn vårdplan för havsöringsstammarna i södra BottenvikenartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 4-5, s. 100
AvaaEtt anslag för prisstöd för levererad vårströmming artikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 4-5, s. 98
AvaaEtt nordiskt kontaktorgan för bekämpning av föroreningar upprättasartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 3, s. 71
AvaaFall framåt för fiskhanteringenartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 1, s. 3
AvaaFartygsbyggnadsmaterial kallat ferrocement ser ut att ha framtiden för sig åtminståne vad gäller fiskefartygartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 3, s. 74
AvaaFildr Börje Carlin avlidenartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 3, s. 72
AvaaFisk : vår best matkirjaFiskeriföreningen i FinlandHelsingfors19710783-618XSuomen kalastusyhdistysnro 53 Painettu teos kateis...F-Suomen kalastusyhdistys
AvaaFisk ochfiskprodukter är helt enkelt strålande föda artikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 3, s. 74
AvaaFiskarbladet upphörde artikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 2, s. 51
AvaaFiskdag i HelsingforsartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 4-5, s. 98
AvaaFiskekort inlöstes under år 1970 artikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 3, s. 73
AvaaFiskekorten torde man från början av år 1972 kunna lösa på postenartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 3, s. 73
AvaaFiskeriadministrationenartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 2, s. 23
AvaaFiskerifältmännens fortbildningskursartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 6, s. 125
AvaaFiskeriföreningens i Finland representantskapsmöteartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 3, s. 56-62
AvaaFiskeriinstruktör Helge Öhman avlidenartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 2, s. 22
AvaaFiskeriinstruktör Ragnar Palmgren avlidenartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 2, s. 22
AvaaFiskerilånenartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 3, s. 68
AvaaFiskeritidskrift för Finland i ny gestaltartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 6, s. 108
AvaaFisket i budgetförslaget för år 1972artikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 4-5, s. 96-97
AvaaFiskmärkningarnaartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 3, s. 55
AvaaFiskrecepttävlingartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 4-5, s. 102-103
AvaaFolklivsforskning och fiskeartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 4-5, s. 95
AvaaGäddskinnstofflor framställs numera i SverigeartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 3, s. 75
AvaaHarryngel från fiskodlilngen i VanhakyläartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 3, s. 75
AvaaHavsfiskesektionens möten 216 och 1391971artikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 4-5, s. 97-98
AvaaI en skrivelse till statsrådet den 161271 (1970?) fäster Oulun Maatalouskeskus artikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 3, s. 73
AvaaInternationelle havsforskningsrådet (ICES) höll sin årskongress i Finland den 279610artikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 4-5, s. 99
AvaaJakt och ViltartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 6, s. 122-123
AvaaJohn Holmberg 70 årartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 2, s. 22
AvaaKampanj för inhemsk fiskartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 4-5, s. 101-102
AvaaKamrer Holger Holmberg 50 årartikkeliCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19710015-3125Fiskeritidskrift för Finland1971: Nr 6, s. 124
Viiteluettelo: Kaikki Valitut Tämä sivu