Hakutulokset

Valitse kaikki   Poista valinnat
Valittu Tekijä (t)Aineiston nimiVerkko-osoiteAineistolajiAsiasanatKustantajaPainopaikkaVuosiSivumääräISBN/ISSNLehti/sarja ym.LisätietoaSijainti
AvaaAiraksinen, Susanna
Environmental Factors Regulating Gene Expression in Fish - Heat Shock Response - opinnäytekala - kalat, väitöskirjat, ympäristötekijätTurun YliopistoTurku200378951-29-2397-1Annales Universitatis Turkuensis. AII: Biologica - Geographica - GeologicaNo: 164 5 Liitettä I-väitöskirjat
AvaaAnon.
The Kevo subarctic research institute of the University of TurkumonisteTurku, tutkimus - tutkimukset, tutkimuslaitokset, yliopistotTurun yliopistoTurku197420I-Tutkimus (avokotelo 2)
AvaaAnttila, Veikko
Rymättylän talvinuottakalastus muuttuvana elinkeinona 1885-1967artikkeliammattikalastus, elinkeinot, nuottakalastus, talvi (vuodenaika), talvipyynti - talvikalastusTurun yliopistoTurku196823Scripta Ethnologica ; 25Eripainos: teos "Sananjalka 10...I-Kalastuksen historia (avokotelo 1)
AvaaAsp, Erkki
Lappalaiset ja lappalaisuuskirjaasutushistoria, kulttuurihistoria, Lappi, saamelaisetTurun yliopistoTurku1965270Turun yliopiston julkaisujaSarja c osa Tom.2 Jukka Pelto...B-Lappikokoelma
AvaaBang, Eeva
Rakkaudesta kirjoihin : kirjojen keräily ja keräilijöiden yhteisö Bibliophilos -lehdessä 1942–1953linkkiopinnäytebibliofilia, keräily, kirjojen keräily, opinnäytteetTurun yliopistoTurku202165Pro gradu -tutkielma. Kulttuur...Vain digiversio
AvaaCandolin, Ulrika
Constraints on Sexual Signalling in The Threespine Sticklebackopinnäytekala - kalat, kolmipiikki - rautakala, väitöskirjatTurun yliopistoTurku199887951-29-1281-3Annales Universitatis Turkuensis. AII: Biologica - Geographica - GeologicaNo: 111 5 liitettä I-väitöskirjat
AvaaElo, kari
Lohen (Salmo salar L.) entsymigeneettinen muuntelu Näätämöjoen ja Tenojoen vesistössäopinnäytegenetiikka, lohi - salmo salar, Näätämöjoen vesistö, Näätämöjoki, Tenojoen vesistö, TenojokiTurun yliopistoTurku198862Turun yliopisto perinnöllisyystieteetPro gradu-tutkielmaB-pro gradut
AvaaGrönros, Jarmo
Kaurissalon kalastajat Kustavissa = Kaurissalo fishermen in Kustavikirjakalastajat, kalastuskulttuuri, kulttuurihistoria, SaaristomeriTurun yliopistoTurku1980104Kulttuurien tutkimuksen laitos kansatiede monisteita 17I-Kalastuksen historia
AvaaHelminen, Harri
Sarvala, Jouko
Sydänoja, Asko
Säännöstelyn vaikutukset Säkylän Pyhäjärven muikun ja siian poikastuotantoonmonistekutu, kutupaikat, muikku, poikastiheys, poikastuotanto, Pyhäjärvi (Säkylä), siika - siiat, Varsinais-Suomi, vesien säännöstely → vesistöjen säännöstely, vesistöjen säännöstelyTurun yliopistoTurku199121Tutkimusraportti kevään 1991...E-Varsinais-Suomi: Säkylän Pyhäjärvi
AvaaHinneri, Sakari
Enrichment of elements, especially heavy metals in recent sediments of the freshwater reservoir of Uusakaupunki, Sw Coastland of Finlandkirjalimnologia, makea vesi, rannikkoalueet, sedimentit, Suomi, Uusikaupunki, vesialtaatTurun yliopistoTurku197430951-641-154-1 ; 0082-6979Turun yliopiston julkaisuja. Sarja A 2, Biologica - Geographica - Geologia ; 56H-Limnologia
AvaaHirvonen, Arto
Helminen, Harri
Sarvala, Jouko
Muikun ja siian poikasten runsaus, kasvu ja kuntoisuus Säkylän Pyhäjärvessä keväällä 1989monistekalanpoikaset, kasvu (kalat), muikku, Pyhäjärvi (Säkylä), siika - siiat, Varsinais-SuomiTurun yliopistoTurku199021Eläinekologian laboratorio, B...E-Varsinais-Suomi: Säkylän Pyhäjärvi
AvaaItkonen, Arto
Past trophic responses of boreal shield lakes and the Baltic Sea to geologicial, climatic and antropogenic inputsas inferred from sediment geochemistryopinnäytegeologia, Itämeri, opinnäytteet, väitöskirjatTurun yliopistoTurku1977951-29-1050-0I-väitöskirjat
AvaaJärvikoski, Timo
Kylämäki, Juha
Isohaaran padosta Kemijoen karvalakkilähetystöön : tutkimus Kemijoen kalakorvauskiistoistasarjajulkaisukalakannat, kalastusoikeus, Kemijoen vesistö, Kemijoki, korvaukset, ympäristöoikeusTurun yliopistoTurku198149951-641-999-2Turun yliopisto sosiologisia tutkimuksia 103E-Kemijoki
AvaaJärvikoski, Timo
Vesien säännöstely ja paikallisyhteisö: sosiologinen tutkimus valtakunnallisen päätöksenteon seurauksista esimerkkitapauksena Lokan ja Porttipahdan tekojärvetkirjajärvi - järvet, limnologia, Lokan tekojärvi, Porttipahdan tekojärvi, Sodankylä, tekoaltaat - tekojärvet, vesien säännöstely → vesistöjen säännöstely, vesistöjen säännöstelyTurun yliopistoTurku1979188+liite951-641-773-6 ; 0357-3591Sosiologian tutkimuksia / Turun yliopisto. Sarja B, ISSN 0357-3591 ; 19H-Limnologia
AvaaKainulainen-Immonen, Tuulikki
Kymmenpiikin (Pygosteus pungitius L.) elinkierron ekologia Inarin-, Muddus- ja KevojärvessäopinnäyteInari, Inarijärvi, kymmenpikki, opinnäytteet, pro gradut, UtsjokiTurun yliopistoTurku198084+7Turun yliopisto, biologian lai...B-pro gradut
AvaaKainulainen-Immonen, Tuulikki
Raportti Inarijärven kymmen-ja kolmipiikin (Pungitius pungius L. ja Gasterosteus aculeatus L.) ekologiaa koskevasta tutkimuksesta kesällä 1977monisteekologia, Inari, Inarijärvi, kolmipiikki - rautakala, kymmenpikkiTurun yliopistoTurku19788E-Paatsjoen vesistö :Inari (avokotelo 1)
AvaaKanerva, Minerva
The Role of Oxidative Stress in Environmental Responses of Fennoscandian Animalslinkkiopinnäyteelinympäristö - habitaatti, eläimet, lohi - salmo salar, väitöskirjatTurun yliopistoTurku201440978-951-29-5945-7Turun yliopiston julkaisujaSarja-ser. II osa-tom. 296
AvaaLaine, Veronika
The Genetics of Behaviour and Other Adaptive Traits in Nine-Spined Sticklebacks (Pungitius pungitius)linkkiopinnäyteevoluutio, kalantutkimus - kalatutkimus, kymmenpikki, opinnäytteet, väitöskirjatTurun yliopistoTurku2013978-951-29-5524-4I-väitöskirjat
AvaaLinko, Reino
Rainio, Kristiina
Alfaattiset ja polysykliset aromaattiset hiilivedyt Saaristomeren vesieliössä ja sedimentissämonisteSaaristomeri, sedimentit, ympäristömyrkyt, ympäristön saastuminenTurun yliopistoTurku198045951-641-849-XH-Limnologia, isokokoiset
AvaaLinko, Reino R.
Lemmetyinen, Risto
Rantamäki, Pirjo
Saaristomeren ravintoketjujen myrkkyjäämätutkimus 1973-77kirjaravinto, Saaristomeri, tutkimus - tutkimukset, ympäristömyrkytTurun yliopistoTurku1979951-641-726-4H-Limnologia, isokokoiset
AvaaLuotonen, Hannu
Härkäsimpun (Myoxocephalus quadricornis L.) ravintoekologia Rymättylässä, Pohjois-Airistolla opinnäyteekologia, iänmääritys, pro gradut, ravinto, simppukalat, Varsinais-SuomiTurun yliopistoTurku197842+liitteetB-pro gradut
AvaaNiemelä, Eero
Nuoren lohen ja taimenen kasvusta ja populaatiorakenteesta Näätämöjoessaopinnäytekasvu (kalat), lohi - salmo salar, Näätämöjoen vesistö, Näätämöjoki, opinnäytteet, pro gradut, taimenTurun yliopistoTurku197953+liitteetPro gradu-tutkielma eläintiet...B-pro gradut
AvaaNiemelä, Pirjo Riitta
Nuoren lohen ja taimenen kesäaikaisesta ravintotekologiasta Näätämöjoen alueellaopinnäyteekologia, lohi - salmo salar, luonnonravintolammikot, Näätämöjoen vesistö, Näätämöjoki, pro gradut, ravinto, taimenTurun yliopistoTurku19797511 liitettä. Pro gradu- tut...B-pro gradut
AvaaNiemelä, Pirjo Riitta
Nuoren lohen ja taimenen ravinnosta ja ravintotutkimuksissa käytetyistä menetelmistäopinnäytekalabiologia, lohi - salmo salar, taimen, TenojokiTurun yliopistoTurku197841+3Cum-laude eläintieteestäB-pro gradut
AvaaPennanen, Irma
Kolmen särkipopulaation (Rutilus rutilus (L.)) lisääntymispanosindeksien ja elinkiertotaktiikoiden vertailuopinnäyteelinympäristö - habitaatti, lisääntyminen, pro gradut, särki, särkikalatTurun yliopistoTurku198259B-pro gradut
AvaaPettinau, Luca
Enhancing Fish Tolerance To Global Warming Through Swimming Exercise Training: Cardiac plasticity to swimming exercise training in hatchery-reared fish and its implications for thermal tolerancelinkkiopinnäyteilmastonmuutos - ilmastonmuutokset, kalanviljely, väitöskirjatTurun yliopistoTurku202380978-951-29-9390-1Turun yliopiston julkaisuja Ser. AII Osa 402 Anthropogenic climate change i...I-väitöskirjat
AvaaPoikolainen, Pirjo
Kuhan (Stizostedion lucioperca L.) kasvuun ja kannanvaihteluihin vaikuttavista tekijöistä Saaristomerellä ja Helsingin edustallaopinnäyteHelsinki, kalakannat, kasvu (kalat), kuha, pro gradut, Saaristomeri, ympäristötekijätTurun yliopistoTurku198878Pro gradu -tutkielma eläintie...B-pro gradut
AvaaProkkola, Jenni
Diel patterns and tissue-specificity of environmental responses in fishlinkkiopinnäytekala - kalat, opinnäytteet, väitöskirjat, ympäristöTurun yliopistoTurku2016978-951-29-6440-6I-väitöskirjat
AvaaRuotsala, Helena
Rakentaminen ja kalastus jokimielikuvan muokkaajana : tiivistelmämonisteasutushistoria, kulttuurihistoria, rakennetut joet, rakennetut vesistötTurun yliopistoTurku19922Rakennettujen jokien kalatalou...E-vesivoima, kosket, uitto
AvaaRytkönen, Kalle T.
Molecular Evolution of Metazoan Hypoxia-inducing Factorslinkkiopinnäytegenetiikka, kalantutkimus - kalatutkimus, opinnäytteet, väitöskirjatTurun yliopistoTurku2010978-951-29-4341-8I-väitöskirjat
AvaaSandberg, Leena
Sedimentaatiosta ja sedimenttien laadusta Kemijoen voimalaitosten patoaltaissa välillä Rovaniemi-KemiopinnäyteKemijoen vesistö, Kemijoki, patoaltaat, pro gradut, Rovaniemi, sedimentit, vesivoimalat - vesivoimalaitoksetTurun yliopistoTurku197659+liitteet.B-pro gradut
AvaaSarvala, Jouko
Helminen, Harri
Hirvonen, Arto
Muikun ja siian poikasten runsaus sekä kasvu Säkylän Pyhäjärvessä keväällä 1988monistekasvu (kalat), muikku, poikastiheys, Pyhäjärvi (Säkylä), siika - siiat, Varsinais-SuomiTurun yliopistoTurku198823Eläinekologian laboratorio, B...E-Varsinais-Suomi: Säkylän Pyhäjärvi
AvaaSarvala, Jouko (vasttuullinen johtaja)
Järven kalatuotantoa säätelevät tekejät : loppuraporttimonistekalakannat, kalakantojen hoito, kalatuotteet → kalavalmisteet, vesitutkimusTurun yliopistoTurku198653Biologian laitos. Tutkimussopi...
AvaaSarvala, Jouko (vastuullinen johtaja)
Muikun ikäryhmien välinen ravintokilpailu, Loppuraportti = Food competition between age groups in vendance, Coregonus albula (L.)monistekalakannat, kilpailut, muikku, ravintoTurun YliopistoTurku198950Suomen Akatemia tutkimushanke ; n:o 09/074I-Kalatutkimus: Muikku (avokotelo 2-1)
AvaaSoikkeli, Martti toim.
Kalankasvatuksen vaikutus silakkaansarjajulkaisukalankasvatus → kalanviljely, silakka - hailiTurun yliopistoTurku1987790357-5373Turun yliopiston Biologian laitoksen julkaisuja n:o 12F-Kalanviljely, kalankasvatus (avokotelo 9)
AvaaTikkanen, Toivo
Rannikkokalastuksemme koneellistuminen 1870-luvulta 1920-luvullekirjakalastushistoria - kalastuksen historia, rannikkokalastusTurun yliopistoTurku197329951-641-120-7Scripta Ethnologica : Turun yliopistn kansantieteen laitoksen julkaisuja29I-Kalastuksen historia
AvaaTonteri, Anni
Phylogegraphy and population genetics of north European Atlantic salmon (Salmo salar L.)linkkiopinnäytegenetiikka, lohi - salmo salar, opinnäytteet, väitöskirjatTurun yliopistoTurku2008978-951-29-3495-9I-väitöskirjat
AvaaVentelä, Anne-Mari
Lake restoration and trophic interactions : is the classical food chain theory sufficient?linkkiopinnäyteravinteet, vesihyönteiset, vesistökunnostus - vesistöjen kunnostus, väitöskirjatTurun yliopistoTurku1999951-29-1445-XAnnales universitatis TurkuensisSeries A.2: Biologica, geograp...I-väitöskirjat
AvaaVesakoski, Outi
Happamuusstressin vaikutus ahvenen (Perca fluviatilis L.) kehityksen tasapainottamiskykyynopinnäyteahven, happamoituminen, kutu, kutupaikat, pro gradut, stressi - biologinen ilmentymäTurun yliopistoTurku200148+liitteetB-pro gradut
AvaaVuorinen, Ilppo kirjoittaja
Flinkman, Juha piirrokset
Itämeren ympäristön tilakirjaItämeri, meriensuojelu, mertensuojelu → meriensuojelu, rehevöityminen, vesiekologia, vesiekosysteemit, vesieläimistö, vesien saastuminen, ympäristön tilaTurun yliopistoTurku1994134951-29-0246-X ; 0788-7906Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. A ; 23A-Luonto, luonnonsuojelu
AvaaZueva, Ksenia J.
Evolutionary genomics of adaptation in Atlantic salmon from northern Europelinkkiopinnäytegenetiikka, lohi - salmo salar, opinnäytteet, väitöskirjatTurun yliopistoTurku202197978-951-29-8328-5 Turun yliopistun julkaisuja – Annales universitatis Turkuensis, sarja – ser. AII osa – tom. 376 | Biologica – Geographica – GeologicaDoctoral Programme in Biology,...avoin
Viiteluettelo: Kaikki Valitut Tämä sivu Lisätietoa