Hakutulokset

Valitse kaikki   Poista valinnat
Valittu Tekijä (t)Aineiston nimiVerkko-osoiteAineistolajiAsiasanatKustantajaPainopaikkaVuosiSivumääräISBN/ISSNLehti/sarja ym.LisätietoaSijainti
AvaaAho, Ilkka
Himberg, Mikael
Fiskeristatistik för Åland år 1965kirjaAhvenanmaa, kalastustilastotHusö biologiska stationÅbo196641+liiteHusö biologiska station : MeddelandeNo 10H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaAho, Ilkka
Fiskeristatistik för Åland år 1966kirjaAhvenanmaaHusö biologiska stationÅbo196727Husö biologiska station : MeddelandeNo 12 Sisältää 3 julkais...H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaAho, Ilkka
Fiskeristatistik för Åland år 1967kirjakalastustilastotHusö biologiska stationMariehamn196916Husö biologiska station : MeddelandeNR 14 Sisältää 4 julkais...H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaAho, Ilkka
Förekomst av kvicksilver i åländsk gäddakirjaAhvenanmaa, elohopea, haukiHusö biologiska stationMariehamn196810Husö biologiska station : MeddelandeNR 13 Sisältää 3 julkais...H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaAho, Ilkka
Laxfiskarnas salthaltstolerans i yngelstadierna : En litteraturöversiktkirjakalanpoikaset, lohi, lohikalat, suolapitoisuusHusö biologiska stationMariehamn19695Husö biologiska station : MeddelandeNR 14 Sisältää 4 julkais...H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaAho, Ilkka
Odling av regnbågslax i nätkassarkirjakalankasvatus → kalanviljely, kalanviljely, kirjolohiHusö biologiska stationMariehamn196811Husö biologiska station : MeddelandeNR 13 Sisältää 3 julkais...H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaBergman, Göran
Miljöförändringars och skyddsåtgärders inverkan på fågel- och däggdjursfaunan i skärgårdenkirjalinnut, luonnonsuojelu, muutos - muutokset, nisäkkäät, saaristot, vaikutus - vaikutukset, ympäristö, ympäristön tila, ympäristöongelmatHusö biologiska stationMariehamn197142Husö biologiska station : MeddelandeNR 15 "Tema: Naturvårdsproble...H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaBylund, Göran
Undersökning av braxenbestånden och braxens tillväxthastighet inom ÅlandkirjaAhvenanmaa, kalakannat, kasvu (kalat), lahnaHusö biologiska stationÅbo196240Husö biologiska station : MeddelandeNo 5H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaFagerholm, Hans-Peter
Färjtrafikens inverkan på farledsstrandens makrofauna i ett skärgårdsområde på södra Ålandkirjalaivaliikenne - lauttaliikenne, liikenne, saaristot, vaikutus - vaikutuksetHusö biologiska stationMariehamn197523Husö biologiska station : MeddelandeNR 16 Sisältää 3 julkai...H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaHelminen, Olai
Bottenfaunan i den åländska skärgården. - Bottom fauna in the Åland archipelagokirjaAhvenanmaa, eläimistö - fauna, pohjaeläimet, saaristotHusö biologiska stationMariehamn197529Husö biologiska station : MeddelandeNR 17 Sisältää 3 julkai...H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaHimberg, Mikael
Moliis, Börje
Kläckning av kräftrom i vatten med olika salthaltkirjarapu, ravut, sisävedet, suolapitoisuusHusö biologiska stationÅbo19677Husö biologiska station : MeddelandeNo 12 Sisältää 3 julkais...H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaHimberg, Mikael
Aho, Ilkka
Resultaten av rotenonbehandlingen av Mönträskkirjarotenon, Tenojoki, tulokset - tutkimustuloksetHusö biologiska stationÅbo196628Husö biologiska station : MeddelandeNo 11H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaHolmström, Harald
Vad händer med växtligheten där fritidsmänniskan går fram?kirjakasvillisuus, luonnonsuojeluHusö biologiska stationMariehamn19719Husö biologiska station : MeddelandeNR 15 "Tema: Naturvårdsproble...H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaHurme, Seppo
Sutaren i vår fiskerihushållningkirjakalastuksenhoito, särkikalat - suutariHusö biologiska stationMariehamn197521Husö biologiska station : MeddelandeNR 16 Sisältää 3 julkai...H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaHusö biologiska station yhteisötekijä
Verksamhetsberättelser och smärre rapporterkirjatoimintakertomus - toimintakertomuksetHusö biologiska stationÅbo196531Husö biologiska station : MeddelandeNo 9H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaHylleberg, Jø̞rgen
Tusensnäckor på Åland - I. Identifiering och ekologi. - Mud snails on Ålandkirjaekologia, etanatHusö biologiska stationMariehamn197612Husö biologiska station : MeddelandeNR 18 Sisältää 5 julkais...H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaLeppäkoski, Erkki
Kökarrannan - en utpost för bottendjur? - The Kökar furrow - an outpost of bottom fauna?kirjapohjaeläimetHusö biologiska stationMariehamn19766Husö biologiska station : MeddelandeNR 18 Sisältää 5 julkais...H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaLindholm, Tore
Långsjön och Markusbölefjärden före och efter isoleringen från havetkirjaHusö biologiska stationMariehamn197521Husö biologiska station : MeddelandeNR 16 Sisältää 3 julkai...H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaLindholm, Tore
Meromiktiska sjöar på Åland - en undersökning av ålänska sjöar med bräckt vatten. - Meromictic lakes on ÅlandkirjaAhvenanmaa, järvet, meromiktiset järvet, murtovesi - murtovedet, tutkimus - tutkimuksetHusö biologiska stationMariehamn197526Husö biologiska station : MeddelandeNR 17 Sisältää 3 julkai...H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaNikander, Sven
Det åländska fisket under år 1960 : en statistisk undersökningkirjaAhvenanmaa, kalastus, kalastustilastot, tilastotHusö biologiska stationÅbo196126+karttaliitteetHusö biologiska station : MeddelandeNo 2H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaRönnberg, Olof
Hydrografi och zonering i ett nordväståländsktskärgårdsområdekirjaHusö biologiska stationMariehamn196912Husö biologiska station : MeddelandeNR 14 Sisältää 4 julkais...H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaSundblom, Nils-Olof
En undersökning av kräftbeståndet i insjöarna på Åland med beaktande av bisamråttans skadeverkningkirjaAhvenanmaa, järvet, piisami - piisamit - piisamimyyrä, rapu, rapukannat, tutkimus - tutkimukset, vaikutus - vaikutuksetHusö biologiska stationÅbo196462Husö biologiska station : MeddelandeNo 7H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaSundblom, Nils-Olof
Fortsatta limnologiska undersökningar av åländska insjöarkirjaAhvenanmaa, järvet, limnologia, tutkimus - tutkimuksetHusö biologiska stationÅbo196227Husö biologiska station : MeddelandeNo 4H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaToivonen, Jorma
Gösmärkning på ÅlandkirjaAhvenanmaa, kalanmerkintä - kalanmerkinnät, kuhaHusö biologiska stationMariehamn196912Husö biologiska station : MeddelandeNR 14 Sisältää 4 julkais...H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaTulkki, Paavo
Häkkilä, Kauko
Människans inflytande på skärgårdsvattnenkirjaihminen, saaristot, vaikutus - vaikutukset, vedenlaatuHusö biologiska stationMariehamn197117Husö biologiska station : MeddelandeNR 15 "Tema: Naturvårdsproble...H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaWesterberg, Jan
Den bakteriella föroreningen i ålänska småbåtshamnar samt en rapport om bakterieförekomster i färjfarlederna. - Bacterial pollution of some Åland harbours by tourist yachts and motorboats.kirjaAhvenanmaa, satamat, vesien saastuminenHusö biologiska stationMariehamn197617Husö biologiska station : MeddelandeNR 18 Sisältää 5 julkais...H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaWesterberg, Jan
Vägbankarnas inverkan på några ekologiska variabler i den ålänska skärgården. - The influence of embankments on some ecological paremeters in the Åland archipelago.kirjaAhvenanmaa, saaristotHusö biologiska stationMariehamn197632Husö biologiska station : MeddelandeNR 18 Sisältää 5 julkais...H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaWikgren, Bo-Jungar
Sundblom, Nils-Olof
Limnologisk undersökning av några åländska insjöarkirjaAhvenanmaa, järvet, limnologia, tutkimus - tutkimuksetHusö biologiska stationÅbo196141Husö biologiska station : MeddelandeNo 1H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaWikgren, Bo-Jungar
Redogörelse för verksamheten 1969-1974. - Report for the years 1969-1974kirjatoimintakertomus - toimintakertomuksetHusö biologiska stationMariehamn197511Husö biologiska station : MeddelandeNR 17 Sisältää 3 julkai...H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaWikgren, Bo-Jungar
Redogörelse för verksamheten vid Husö biologiska station under år 1975. - Report for the year 1975kirjatoimintakertomus - toimintakertomuksetHusö biologiska stationMariehamn19766Husö biologiska station : MeddelandeNR 18 Sisältää 5 julkais...H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaWikgren, Bo-Jungar
Redogörelse för verksamheten vid Husö biologiska station år 1967kirjatoimintakertomus - toimintakertomuksetHusö biologiska stationMariehamn196811Husö biologiska station : MeddelandeNR 13 Sisältää 3 julkais...H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaWikgren, Bo-Jungar
Resultaten av rotenonbehandlingen av strömma tjenankirjarotenon, Tenojoki, tulokset - tutkimustulokset, virtavedetHusö biologiska stationÅbo196228Husö biologiska station : MeddelandeNo 6H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaWikgren, Bo-Jungar
Resultaten av sikmärkningarkirjaAhvenanmaa, kalanmerkintä - kalanmerkinnät, Luvia, siika - siiatHusö biologiska stationÅbo196226+karttaliitteetHusö biologiska station : MeddelandeNo 3H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaWikgren, Bo-Jungar
Salt vatten i insjöarkirjaAhvenanmaa, järvet, suolapitoisuusHusö biologiska stationÅbo196537Husö biologiska station : MeddelandeNo 8H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
AvaaWikgren, Bo-Jungar
Verksamhetsberättelser för åren 1965-1966kirjatoimintakertomus - toimintakertomuksetHusö biologiska stationÅbo19677Husö biologiska station : MeddelandeNo 12 Sisältää 3 julkais...H-Limnologia, Husö biologiska station: Meddelande
Viiteluettelo: Kaikki Valitut Tämä sivu