Hakutulokset

Valitse kaikki   Poista valinnat
Valittu Tekijä (t)Aineiston nimiVerkko-osoiteAineistolajiAsiasanatKustantajaPainopaikkaVuosiSivumääräISBN/ISSNLehti/sarja ym.LisätietoaSijainti
AvaaBrofeldt, Pekka
Inplantering av kräftorlinkkiartikkeliravutFiskodlingens vänner r.f.Helsinki19608Fiskodlingens Vänners skriftserieN:o 41Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaBrofeldt, Pekka
Jalokalat ja niiden kartuttaminen vesissämmelinkkiartikkelikalanistutus, lohikalatKalanviljelyksen YstävätHelsinki196223Kalanviljelyksen Ystävien sarjajulkaisuN:o 43Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaBrofeldt, Pekka
Om ålen och dess utplantering i våra vattenlinkkiartikkeliankerias, kalanistutusFiskodlingens vänner r.f.Helsingfors195514Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaBrofeldt, Pekka
Opas kalanpoikasten kuljettajille ja istuttajillelinkkiartikkelikalanistutus, kalanpoikaset, kuljetusKalanviljelyksen YstävätBorgå196018Kalanviljelyksen Ystävien sarjajulkaisuN:o 42Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaBrofeldt, Pekka
Rapujen istuttamisestalinkkiartikkeliravutKalanviljelyksen ystävätBorgå19608Kalanviljelyksen Ystävien sarjajulkaisuN:o 41Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaBrofeldt, Pekka
Råd och anvisningar för inplantering av fiskyngellinkkiartikkelikalanistutus, kalanpoikasetFiskodlingens vänner r.f.Borgå196016Fiskodlingens Vänners skriftserieN:o 42Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaBrofeldt, Pekka
Ädelfiskarna och ökning av beståndet i våra vattenlinkkiartikkelikalanistutus, lohikalatFiskodlingens vänner r.f.Borgå196222Fiskodlingens Vänners skriftserieN:o 43Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Arvokas siika- ja lohikantamme vaatii tehokasta viljelystoimintaalinkkiartikkelikalakannat, lohi, siika - siiat2Irrallinen teksti, ei kuulu mi...Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
En fiskevårdsförening för Nykarleby-nejdenlinkkiartikkelikalastusseuratFiskodlingens vänner r.f.Helsingfors19398Meddelanden från fiskodlingens vänner r.f.N:o 6 Övertryck ur Österb...Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Fiskodlingens vänner har ett vidsträckt arbetsfält.linkkiartikkeliFiskodlingens vänner r.f.Helsingfors19458Meddelanden från fiskodlingens vänner r.f.N:o 25Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Fiskodlingens Vänners r.f. gäddodlingsverksamhet under år 1943. linkkiartikkelihauki, kalanviljelyFiskodlingens vänner r.f.Helsingfors19434 s.Meddelanden från fiskodlingens vänner r.f.N:o 22 Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Fiskodlingsarbetet bör förenas med en skärpt övervakning av fisketlinkkiartikkelikalankasvatus → kalanviljely, kalanviljely, kalastuksen säätely, kalastuksen valvontaFiskodlingens vänner r.f.Helsingfors19398Meddelanden från fiskodlingens vänner r.f.N:o 2 Övertryck Borgåblad...Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Från Fiskodlingens Vänners r.f. verksamhet år 1939linkkiartikkelitoimintakertomus - toimintakertomuksetFiskodlingens vänner r.f.Borgå19404Meddelanden från fiskodlingens vänner r.f.N:o 12 Särtryck ur Lantmä...Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Hauenviljelystoiminnassa saavutettuja kokemuksialinkkiartikkelihauki, kalankasvatus → kalanviljely, kalanviljelyKalanviljelyksen ystävätHelsingfors19458Kalanviljelyksen ystävien julkaisuN:o 5 Ks. sarjan julkaisut ...Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Intensiv utsättning av sikyngel i våra kustvattenlinkkiartikkelikalanpoikaset, kalanviljelylaitokset, rannikkoalueet, rannikkovedet, siika - siiatFiskodlingens vänner r.f.Helsingfors19398Meddelanden från fiskodlingens vänner r.f.N:o 1 Övertryck ur Samarb...Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Jokamieskalastajain ja ammattikalastajainkin täytyy olla mukana kalastushuollossa ja kalanviljelystyössä linkkiartikkeliammattikalastus, kalankasvatus → kalanviljely, kalanviljely, kalastajat, virkistyskalastajatKalanviljelyksen ystävätHelsingfors19464Kalanviljelyksen ystävien julkaisuN:o 9Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Jokiemme padottaminen ja kalanviljelys lohi- ja siikakannan pelastajanalinkkiartikkelijoki - joet, kalankasvatus → kalanviljely, kalanviljely, lohi, padot, patoaltaat, siika - siiatKalanviljelyksen ystävätHelsinki19464Kalanviljelyksen ystävien julkaisuN:o 4 Julkaisulla on sama s...Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Kalanviljelyksen ystävillä on laaja työkenttälinkkiartikkelikalankasvatus → kalanviljely, kalanviljelyKalanviljelyksen ystävätHelsingfors19458Kalanviljelyksen ystävien julkaisuN:o 4 Julkaisulla on sama s...Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Kalavesien hoito, kalanviljelys ja jokamiehen kalastuslakilinkkiartikkelikalankasvatus → kalanviljely, kalanviljely, kalastuslaki, kalavesienhoito, LakiasiaaKalanviljelyksen ystävätHelsinki4Kalanviljelyksen ystävien julkaisuN:o 10 Julkaisussa nimi on ...Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Några fiskevårdsuppgifter i Österbottens kustområdelinkkiartikkelikalankasvatus → kalanviljely, kalanviljely, Pohjanmaa, rannikkoalueetFiskodlingens vänner r.f.Kristinestad19428 s.Meddelanden från fiskodlingens vänner r.f.N:o 20 Övertryck från Syd...Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Om transport av rom och yngel vid fiskodlingsarbetetlinkkiartikkelikalankasvatus → kalanviljely, kalanpoikaset, kalanviljely, mätiFiskodlingens vänner r.f.Helsingfors193915Meddelanden från fiskodlingens vänner r.f.N:o 11 Särtryck ur Svensk ...Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Riktlinjer vid fiskerikampanjen år 1943 : intensifiering av rationell fiskevård och fiskodlinglinkkiartikkelikalankasvatus → kalanviljely, kalanviljelyFiskodlingens vänner r.f.Kristinestad19424 s.Meddelanden från fiskodlingens vänner r.f.N:o 19 Övertryck från Syd...Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Sikrommen bör tillvaratagas för fiskodlingsändamållinkkiartikkelikalankasvatus → kalanviljely, kalanviljely, mäti, siika - siiatYhteiskirjapaino osakeyhtiöHelsingfors19394Meddelanden från fiskodlingens vänner r.f.N:o 7 Övertryck ur Samarbe...Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Skall oföretagsamheten få triumfera i riksagen vid behandlingen av lagen om varmansfisket? linkkiartikkelijokamiehenoikeudet, kalastusFiskodlingens vänner r.f.Helsingfors19464 s.Meddelanden från fiskodlingens vänner r.f.N:o 29Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Suomen kalanviljelystoiminnan rationalisointi on välttämätöntälinkkiartikkelikalankasvatus → kalanviljely, kalanviljely, kalanviljelylaitokset, SuomiKalanviljelyksen ystävätHelsingfors194711Kalanviljelyksen ystävien julkaisuN:o 8Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Torskbeståndet, en viktig resurs för vår livsmedelsförsörjninglinkkiartikkelipyynti, turskaYhteiskirjapaino osakeyhtiöHelsingfors19404Meddelande från fiskodlingens vänner r.f.N:o 8 Övertryck ur Samarbe...Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Torsken : en värdefull och mångsidigt användbar fisk linkkiartikkeliturskaFiskodlingens vänner r.f.Helsingfors19418 s.Meddelanden från fiskodlingens vänner r.f.N:o 14Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Torskfiske vintertid med revlinkkiartikkelikalastus, talvipyynti - talvikalastus, turskaYhteiskirjapaino osakeyhtiöHelsingfors19404Meddelanden från fiskodlingens vänner r.f.N:o 9 Övertryck ur Samarbe...Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Transportabla romkläckningsanstalter av Fiskodlingens Vänners standardtyplinkkiartikkeliFiskodlingens vänner r.f.Helsingfors19458Fiskodlingens vänners meddelandeN:o 26 Sarjan numerointi on...Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Vinterfiske med krok under isenlinkkiartikkelipilkintä, talvipyynti - talvikalastusTryckeri- & Tidningsaktiebolagets tryckeri.Borgå19404Meddelanden från fiskodlingens vänner r.f.N:o 10 Särtryck ur Lantmä...Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Vår fiskerinäring är i behov av systematisk försöksverksamhet på fiskeriekonomiskt områdelinkkiartikkelielinkeinot, kalatalousSödra Finlands fisktransportföreningHelsingfors19374Meddelanden från fiskodlingens vänner r.f.N:o 3 Södra Finlands Fiskt...Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Vår folkförsörjning kräver intensifierat fiske även i insjövattnenlinkkiartikkelikalastusFiskodlingens vänner r.f.Helsingfors19417 s.Meddelanden från fiskodlingens vänner r.f.N:o 15 Övertryck ur Fisker...Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Älvarnas överbyggande kräver starkt utvidgat fiskodlingsarbete i vårt landlinkkiartikkelijokikunnostukset, kalanviljelyFiskodlingens vänner r.f.Helsingfors19418 s.Meddelanden från fiskodlingens vänner r.f.N:o 13 Övertryck ur Finlan...Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
AvaaSegerstråle, Curt
Även varmansfiskaren och yrkesfiskaren bör deltaga i fiskevårds- och fiskodlingsarbetetlinkkiartikkeliammattikalastus, kalankasvatus → kalanviljely, kalanviljely, kalastajat, virkistyskalastajatFiskodlingens vänner r.f.Helsingfors19464Fiskodlingens vänners meddelandeN:o 27 Sarjan numerointi on...Kansio: Fiskodlingens Vänner r.f.
Viiteluettelo: Kaikki Valitut Tämä sivu