Hakutulokset

Valitse kaikki   Poista valinnat
Valittu Tekijä (t)Aineiston nimiVerkko-osoiteAineistolajiAsiasanatKustantajaPainopaikkaVuosiSivumääräISBN/ISSNLehti/sarja ym.LisätietoaSijainti
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Anders Johan Malmgrenartikkeli18976Fiskeritidskrift för Finlands. 59-63
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Apstein, Carl: Das Susswasserplankton. Method und Resultate der quantitativen Untersuchungartikkeli18962Fiskeritidskrift för Finlands. 187-188
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Bref från Amerika I, förenta Staternas Fiskerikommissionartikkeli18935Fiskeritidskrift för Finlands. 49-53
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Bref från Amerika II, förenta Staternas Fiskerikommission laxodlingsanstalt vid Craigs Brook, Maineartikkeli18939+9Fiskeritidskrift för Finlands. 65-73, 85-93
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Bref från Amerika III, Fiskeriafdelningen vid världsutställningen i Chicagoartikkeli189316Fiskeritidskrift för Finlands. 109-124
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Breflåda. (Laxens vandringar)artikkeli18941Fiskeritidskrift för Finlands. 196
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Den amerikanska insjöstören (Acipenser rubicundes)artikkeli18994+6Fiskeritidskrift för Finlands. 97-100, 132-137
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
En amerikansk fiskart i Finlandartikkeli18932Fiskeritidskrift för Finlands. 160-161
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Fiskepidemiartikkeli18941Fiskeritidskrift för Finlands. 145
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Fiskeristudier i mellersta Europaartikkeli19044+6Fiskeritidskrift för Finlands. 8-11, 17-22
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Fiskeristudier i mellersta Europaartikkeli19035+19Fiskeritidskrift för Finlands. 172-176, 190-208
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Fisket i sjön Erie i Nord-Amerikaartikkeli18946Fiskeritidskrift för Finlands. 154-159
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Friherre Carl Gustaf Cederströmartikkeli19002Fiskeritidskrift för Finlands. 158-159
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Från Evois fiskeriförsöksstationartikkeli18942Fiskeritidskrift för Finlands. 142-143
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Gråsälen och laxfisketartikkeli18952Fiskeritidskrift för Finlands. 148-149
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Guldiden å Tapani fiskodlingsanstalt i Borgnäsartikkeli19031Fiskeritidskrift för Finlands. 146
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Gös planteringartikkeli19001Fiskeritidskrift för Finlands. 100-101
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Huru skall braxenfisket kunna förbättras i Vanaja sjö?artikkeli19033Fiskeritidskrift för Finlands. 123-125
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Hvar leker Puruvesilaxen?artikkeli18994Fiskeritidskrift för Finlands. 201-104
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Ijo elfs fiskerierartikkeli18976Fiskeritidskrift för Finlands. 110-115
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Infångad märkt ålartikkeli19041Fiskeritidskrift för Finlands. 165
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Kräftepidemi i Östra Finlandartikkeli18951Fiskeritidskrift för Finlands. 134
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Ladogalax fångad ofvanom Imatraartikkeli19001Fiskeritidskrift för Finlands.44
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Litet om fiskarnas vandringsvägar, hufvudsakligen vid Finlands kusterartikkeli19003Fiskeritidskrift för Finlands. 167-169
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Lundberg, Rudolf: On svenka insjöfiskarnes utbredning. Medd. Kongl. Landtbruksstyr. N:o 10 för 1899 (N:o 58)artikkeli18992Fiskeritidskrift för Finlands. 195-196
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Mujkans tillväxtartikkeli19002Fiskeritidskrift för Finlands. 159-160
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Nitsche, Hinrich: Die susswasserfische Deutsclandsartikkeli18991Fiskeritidskrift för Finlands. 49
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Nordgaard, 2den beretning om de ved den biologische station i Bergen foretagna undklaekningsförsög med lakserogn i saltvan. Bergens Mus. Aarb. 1898, N:o VIIIartikkeli18991Fiskeritidskrift för Finlands. 50
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Ny metod att öka små sjöars fiskriedomartikkeli18993Fiskeritidskrift för Finlands. 35-37
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Några bidrag till mujkans naturalhistoriaartikkeli18977+8Fiskeritidskrift för Finlands. 4-10, 22-30
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Några drag ur laxens naturhistoriaartikkeli18954Fiskeritidskrift för Finlands. 187-190
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Några ord om fiskdammarartikkeli18933Fiskeritidskrift för Finlands. 2-4
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Några ord om fiskplanteringartikkeli18963Fiskeritidskrift för Finlands. 198-200
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Några ord till svar om kräftans fridlysningartikkeli18943Fiskeritidskrift för Finlands. 78-80
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Om fiskets ordnande i smärre sjöarartikkeli18925Fiskeritidskrift för Finlands. 3-7
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Om fiskvägarartikkelikalahissit → kalatiet, kalaportaat → kalatiet, kalatietHelsingfors18926+34Öfvertryck ur Fiskeritidskrif...Kotelo: Oscar Nordqvist
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Om kräftan och dess fridlysningartikkeli18948Fiskeritidskrift för Finlands. 33-40
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Om mujkan och mujkfisket i Wiitasaari sockenartikkeli18973Fiskeritidskrift för Finlands. 2-4
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Om några olika nätbragders relative skadlihet för fisketartikkeli18944Fiskeritidskrift för Finlands. 3-6
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Om orsakerna till fiskens utdöende uti grunda sjöar under stränga vintrar och medlen att hindra detsammaartikkeli18972Fiskeritidskrift för Finlands. 151, 154
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Om storryssjor och storryssjefiskeartikkeli189637Fiskeritidskrift för Finlands. 18-54
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Om ålens utbredning i Finlands inre vattendragartikkeli18992Fiskeritidskrift för Finlands. 212-213
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Reseanteckningar om fiskeriförhållandena vi en af de tavastländska sjöarnaartikkeli18965+4Fiskeritidskrift för Finlands. 4-8, 84-87
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Resultat af fiskutplantering vid regnbågsforell i insjöarartikkeli19021Fiskeritidskrift för Finlands. 131
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Rötsmpans (Cottus scorpius) oc hornsimpans (C. quadricornis) fortplantningartikkeli18992Fiskeritidskrift för Finlands. 205-206
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Shadodlingen i Amerikaartikkeli18944Fiskeritidskrift för Finlands. 21-24
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Sik och gösodlingsanstalten i Detroit, Mich.artikkeli18935+8Fiskeritidskrift för Finlands. 140-144, 148-155
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Sommaren 1899 i Borgå skärgård afvensom tidigare hos oss gjorda gösodlingsförsökartikkeli18993Fiskeritidskrift för Finlands. 120-131
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Stamsillungar (fångade utanför Helsingfors)artikkeli19021Fiskeritidskrift för Finlands. 150
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof (O.N.)
Stor lakeartikkeli19041Tidskrift för jägare och fiskare 12s. 75
Viiteluettelo: Kaikki Valitut Tämä sivu