Hakutulokset

Valitse kaikki   Poista valinnat
Valittu Tekijä (t)Aineiston nimiVerkko-osoiteAineistolajiAsiasanatKustantajaPainopaikkaVuosiSivumääräISBN/ISSNLehti/sarja ym.LisätietoaSijainti
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Anteckningar från en resa i finska Lappmarken sommaren 1899artikkeli19005+5+9+5Fiskeritidskrift för Finlands. 2-6, 19-23, 33-41, 95-99
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Aussetzung von gezeichneten Aalen in Finnlandartikkeli19031Fischerei-Zeit. 6s. 648
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Berättelse öfver Fiskeriföreningens i Finland verksamhet under år 1895artikkeli18968Fiskeritidskrift för Finlands. 65-72
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Berättelse öfver Fiskeriföreningens i Finland verksamhet under år 1898artikkeli18997Fiskeritidskrift för Finlands. 57-63
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Bestyrelsens för Fiskeriföreningen i Finland redogörelse öfver föreningens verksanhet under år 1893artikkeli18948Fiskeritidskrift för Finlands. 49-56
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Bestyrelsens för Fiskeriföreningen i Finland redogörelse öfver föreningens verksanhet under år 1894artikkeli189511Fiskeritidskrift för Finlands. 51-61
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Cederström, Carl: Vermlands läns Fiskevatten Iartikkeli18962Fiskeritidskrift för Finlands. 57-58
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Cederström, Carl: Vermlands läns Fiskevatten II och IIIartikkeli18972+2Fiskeritidskrift för Finlands. 89-90, 137-138
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Das aufsteigen der lachse in die flusse FinnlandsartikkeliHelsingfors19035Förh. V.nord. Naturforsk. O.läkaremötets. 32-37
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Das aufsteigen der lachse in die flusse Finnlands.Vorläufige mittheilungartikkeli19036Congr.intern.peche et piscicult.St.Petersb. 1903s. 121-126
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Ein vorschlag zum programm der fischereiuntersuchungen in der Ostseeartikkeli19034Cons.perm.intern.pour l`export. De la mer.et proces-verbauxs. 143-146
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Ett och annat om rödingenartikkeli18923Fiskeritidskrift för Finlands. 64-66
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Fiskens utdöende i Malmby bäck i october 1901artikkeli19024Fiskeritidskrift för Finlands. 111-114
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Fiskodling i Finlandartikkeli18941Fiskeritidskrift för Finlands. 29
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Fiskodlingen i vårt landartikkeli18922Fiskeritidskrift för Finlands. 166-167
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Fiskvägen vid Gammelstadsfalletartikkeli18921Fiskeritidskrift för Finlands. 12
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Flodkräftans färgartikkeli19031Fiskeritidskrift för Finlands. 213
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Forellodlingen i Finlandartikkeli18932Fiskeritidskrift för Finlands. 145-146
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Hafvets och hafsfiskarnes vetenskapliga ubdersökning i fiskeriernas intresseartikkeli19014+6Fiskeritidskrift för Finlands. 2-5, 36-41
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Inre befruktning hos Cottus scorpius och C.quadricornisartikkeli19004Meddelanden af Societas pro fauna et Flora Fennica XXVIs. 31-34
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof kirjoittaja
Hellevaara, E. kääntäjä
Kalastuksen hoito : opas käytönnölliseen kalatalouteenlinkkikirjakalankasvatus → kalanviljely, kalanviljely, kalasto, kalastus, kalastus -- historia, pyydyksetSuomen kalastusyhdistys ; OtavaHelsinki19151010783-618XSuomen kalastusyhdistysnro 7 Mukaillen ja Suomen o...F-Suomen kalastusyhdistys ; L-Wanhat kirjat
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Kalatalouden käsikrjakirjaHelsinki1902202Kalastajain ja metsästäjäin...
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
La peche en Finlande. Notices sur la Finlande publiees a l`occasion de l`exposition universelle a Paris en 1900artikkeliHelsingfors190031
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Laxfisketartikkeli18991Fiskeritidskrift för Finlands. 149
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Lönnberg, Einar: Om de kaspiska fiskerierna. Medd. Kongl. Landtbruksstyr. N:o 2, Uppsala 1900artikkeli19001Fiskeritidskrift för Finlands. 28
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Märkta laxar (Freddersen, A)artikkeli18971Fiskeritidskrift för Finlands. 38
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Nordgaard 2den beretning om de ved den biologische station i Bergen foretagne udllae med lakserogn i saltvandartikkeliAarborg18981Bergend museums no 8
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Några biologiska orsaker till söttvattensfiskarnes nuvarande utbredning i Finlandartikkeli19039+10Fiskeritidskrift för Finlands. 115-123, 133-142
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Några korta anvisningar i artificirl fiskafvelartikkeli18926Fiskeritidskrift för Finlands. 7-12
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Några ord (i anladning af hr R.W. Snellmans uppsats om laxfisket och laxleken i Puruvesi)artikkeli19022Fiskeritidskrift för Finlands. 172-173
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Några uppgifter om Uleå laxfiskeartikkeli19033Fiskeritidskrift för Finlands. 154-156
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Om befordrandet af fiskvägsanläggningarartikkeli18945Fiskeritidskrift för Finlands. 126-130
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Om dammhushållning och betydelsen af dess införande i Finlandartikkeli18976Fiskeritidskrift för Finlands. 75-80
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Om fiskets ordnande i Östra Nylands skärgårdartikkeli18925Fiskeritidskrift för Finlands. 127-131
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Om försöksvrksamheten i sötvattensfiskeriets tjänstartikkeli190711+14Fiskeritidskrift för Finlands. 185-197, 285-298
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Om insjöfiskeriförsöksverksamhetens ändamål och organisationartikkeli18978Fiskeritidskrift för Finlands. 192-199
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Om samarbeta för undersökning af de fisket skadliga djurarternas födaartikkeli18993Fiskeritidskrift för Finlands. 70-72
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Resultate der aussetzung von gezeichneten aalen in Finnland im jahre 1903artikkeli19042Deutsch Fischerei-Zeit. 27s. 85-86. Mitteil.Deutsch. See...
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Rudolf Lundberg dödartikkeli19022Fiskeritidskrift för Finlands. 187-188
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Some biological reasons for the present distribution of freshwaterfish in Finlandartikkeli190329Fennia 20 N:o 8
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Some notes about American Fish-cultureartikkeliWashington18954Bulletin of the United States fish commission XIII,1983s. 197-200
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Some observations about the eel in Finlandartikkeli19047Meddelanden af Societas pro fauna et Flora Fennica 29s. 48-54
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Tajmen och unglax (enligt Knut Dahl)artikkeli190212Fiskeritidskrift för Finlands. 100-111
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Zur biologie des stintes (Osmerus eperlannus L.)artikkeli191018Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 33 n:o 8
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
Ålfiskeförsök och ålundersökningar i södra Finlandartikkeli190412Fiskeritidskrift för Finlands. 73-84
AvaaNordqvist, Oscar Frithiof
År 1900 verlställda undersökningar rörande några hafsfiskars lek och förekomsten af deras ägg och yngel i Finska vikenartikkeli190130Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 20 n:o 7
Viiteluettelo: Kaikki Valitut Tämä sivu