Hakutulokset

Valitse kaikki   Poista valinnat
Valittu Tekijä (t)Aineiston nimiVerkko-osoiteAineistolajiAsiasanatKustantajaPainopaikkaVuosiSivumääräISBN/ISSNLehti/sarja ym.LisätietoaSijainti
Avaa Nordqvist, Osc.
Alm, Gunnar
Undersökningar om ålens ålder, storlek och tillväxthastighet i Sverigekirjaankerias, RuotsiWald. Zachrissons Boktryckeri A.-B.Göteborg192016Isokokoinen. Oscar Nordqvistin...L-Kotelo: Suomi 1920-1929
AvaaAlm, Gunnar
Befruktningsförsök med laxungar samt laxens biologi före utvandringen = Fertilization-experiments with salmon-parrkirjabiologia, kalanpoikaset, lohi - salmo salar, vaelluskalatKungl. LantbruksstyrelsenStockholm194340Meddelanden från Statens undersöknings- och försöksanstalt för sötvattensfisket ; Nr 22English summaryI-Kalatutkimus: Lohi (avokotelo 20)
AvaaAlm, Gunnar
Connection between Maturity, Sizw and Age in Fishesartikkelikalabiologia, kutu, lisääntyminenKälarne Fishery Research Station145Kuvailusivu ja kannet puuttuva...I-Tutkimus
AvaaAlm, Gunnar
Den varma vinterns och vårens inverkan på fisketartikkeliHelsingfors19302Fiskeritidskrift för Finlands. 70–71
AvaaAlm, Gunnar
Fiskodlingsverksamhetens utveckling i Sverigeartikkelikehitys - kehittyminen, RuotsiFiskodlingens vännerHelsingfors19475 s.Fiskodling och fiskevårds. 12-16
AvaaAlm, Gunnar
Havslaxöringen i Åfvaånartikkelimeritaimen193629Eripainos: Stockholms Sportfis...I-Kalatutkimus: Taimen (avokotelo 10)
AvaaAlm, Gunnar
Kan fiske- och vattenkraftintressena förenas?artikkelikalataloustutkimus - kalataloustutkimukset, poikastuotantoCentralförbundet för FiskerihushållningHelsingfors19610015-3125Fiskeritidskrift för Finland1961: Nr 2, s. 7-14
AvaaAlm, Gunnar
Kräftbeståndet i de svenska sjöarna Mälaren och HjälmarenartikkeliHelsingfors19222Fiskeritidskrift för Finlands. 130–131
AvaaAlm, Gunnar
Könsmognadens samband med storlek och ålder hos fiskarartikkeliiänmääritys, kala - kalat, sukukypsyys19604Eripainos: Svensk Fiskeri Tids...I-Tutkimus (avokotelo 2)
AvaaAlm, Gunnar
Laxen och laxfiskets växlingar i Mörrumsån och andra ÖstersjöälvarsarjajulkaisuItämeri, kasvu (kalat), lohi - salmo salar, Mörrum, vaellusKongl. LantbruksstyrelsenStockholm1924136Meddelanden från Kongl. Landbruksstyrelsen N:r 252 (N:r 5 år 1924)I-kalantutkimus, lohi (avokotelo 20)
AvaaAlm, Gunnar
Laxen, en värdefull naturtillgångartikkelilohi - salmo salar, RuotsiKungl. LantbruksstyrelsenStockholmiv.8I-Kalatutkimus: Lohi (avokotelo 22)
AvaaAlm, Gunnar
Laxfisket i Östersjöområdet under senaste tidartikkeliItämeri, kalastus, kalastustilastot, lohi - salmo salar19563Eripainos: Vandringsfiskutredn...I-Kalatutkimus: Lohi (avokotelo 20)
AvaaAlm, Gunnar
Laxfisket i Östersjöområdet under år 1956artikkeliItämeri, kalastus, kalastustilastot, lohi - salmo salar19573Eripainos: Vandringsfiskutredn...I-Kalatutkimus: Lohi (avokotelo 20)
AvaaAlm, Gunnar
Laxfisket i Östersjöområdet under år 1957artikkeliItämeri, kalastus, kalastustilastot, lohi - salmo salar19586Eripainos: Vandringsfiskutredn...I-Kalatutkimus: Lohi (avokotelo 20)
AvaaAlm, Gunnar
Laxfisket och laxbeståndet i Östersjöområdet under senare år = The salmon catch and the salmon stock in the Baltic during recent yearskirjaItämeri, kalakannat, kalastus, lohikalatSvenska VattenkraftföreningStockholm195460Svenska Vattenkraftföreningens Publikationer ; 441 (1954:5)I-Kalatutkimus: Lohi (avokotelo 20)
AvaaAlm, Gunnar
Laxfisket och smålaxfångsten i ÖstersjönartikkeliItämeri, kalanpoikaset, kalastus, kalastustilastot, lohi - salmo salar19544Eripainos: Vandringsfiskutredn...I-Kalatutkimus: Lohi (avokotelo 20)
AvaaAlm, Gunnar
Laxfångstens månadsfördelning inom olika delar av östersjöområdetartikkeliItämeri, lohisaaliit19574Eripainos: Vandringsfiskutredn...I-Kalatutkimus: Lohi (avokotelo 20)
AvaaAlm, Gunnar
Laxodling eller naturlig lekartikkeliHelsingfors19387Finlands Jakt- och Fisketidskrifts. 55–60
AvaaAlm, Gunnar
Laxodling eller naturlig lek. Sammanfattning av de amerikanska undersökningarna häröverartikkeliHelsingfors19396Finlands Jakt- och Fisketidskrifts. 55–60
AvaaAlm, Gunnar
Lohien merkitseminen kalan elintapojen selvittäjinäartikkelilohi - salmo salarHelsinki19256Metsästys ja Kalastuss. 288–293
AvaaAlm, Gunnar
Maturity, Mortality and Growth of Perch, Perca fluviatilis L., grown in Pondsartikkeliahven, kalalammikot, kuolleisuus, kypsyys195310Eripainos: Institute of Fresh-...I-Kalatutkimus: Ahven (avokotelo 1)
AvaaAlm, Gunnar
Mörrumsåns lax och laxöringkirjalohi - salmo salar, Mörrum, taimenA. Billstens BoktryckeriLinköping1919141+liitteetMeddelanden från Kungl. Lantbruksstyrelsen ; N:o 216 (N:r 2 år 1919)I-Kalatutkimus: Lohi (avokotelo 20)
AvaaAlm, Gunnar
Några utplanteringsförsök i abborrtjärnarartikkeliFinlands allmänna Jägarförbund och Finlands SportfiskarförbundHelsingfors19474 s.Finlands Jakt- och Fisketidskrifts. 50-53
AvaaAlm, Gunnar
Om strand- och bottenfaunans betydelse för våra sjöars fiskproduktionartikkelikalantuotantoHelsingfors19213Fiskeritidskrift för Finlands. 18–20
AvaaAlm, Gunnar
Ovatko kalastuksen ja vesivoimatalouden edut sovitettavissa? [Artikkeli] artikkelivesivoima, vesivoimalat - vesivoimalaitoksetKalatalouden KeskusliittoHelsinki1961Suomen Kalastuslehtis. 150-158
AvaaAlm, Gunnar
Privat romkläckningartikkeliFrenckellska Tryckeri AktiebolagetHelsingfors19274Tidskrift för Jakt och Fiskes. 291–294
AvaaAlm, Gunnar
Undersökningar rörande Hjälmarens naturförhållanden och fiskekirjakalantutkimus - kalatutkimus, kalastus, kalastushistoria - kalastuksen historia, RuotsiKungl. Lantbruksstyrelsens FiskeribyråStockholm1917111Med 7 textfigurer, 40 tabeller...I-Kalastuksen historia
AvaaAlm, Gunnar
Undersökningar över tillväxt m. m. hos olika laxöringformer = Investigations on growth etc. by different forms of troutkirjajärvitaimen, purotaimen - tammukka, taimenKungl. LantbruksstyrelsenStockholm193993+liitteetMeddelanden från Statens undersöknings- och försöksanstalt för sötvattenfisket ; N:r 15Med 27 textfigurer, 21 tabelle...I-Kalatutkimus: Taimen (avokotelo 10)
AvaaAlm, Gunnar
Undersökningar över tillväxt m. m. hos olika laxöringsformer = Investigations on growth etc. by different forms of trout linkkisarjajulkaisukasvu (kalat), Ruotsi, taimenKungl. LantbruksstyrelsenStockholm193991+6Meddelanden från Statens undersöknings- och försöksanstalt för sötvattensfisket. N:r 15.I-Kalatutkimus : Taimen (avokotelo 10)
AvaaAlm, Gunnar
Vårda gäddbestående och förbättra gäddfisketartikkeliHelsingfors19322Fiskeritidskrift för Finlands. 70–71
AvaaAlm, Gunnar
Vårda gäddbeståndet och förbättra gäddfiskeartikkelihauki - hauet, kalakantojen hoito, RuotsiKongl. Lantbruksstyrelseniv.4Flygbald No 1I-Kalatutkimus: Hauki (avokotelo 3)
AvaaAlm, Gunnar
Year Class Fluctuations and Span of Life of Perchartikkeliahven195122Eripainos: Institute of Fresh-...I-Kalatutkimus: Ahven (avokotelo 1)
AvaaAlm, Gunnar
Åfvaåns havslaxöringbestånd och orsakerna till dess fluktuationerartikkelijoki - joet, kalakannat, lohi - salmo salar, vaihtelu - vaihtelutAm. LundqvistStockholm19518I-Kalatutkimus: Lohi (avokotelo 20)
Viiteluettelo: Kaikki Valitut Tämä sivu Lisätietoa