Kala- ja ympäristötalouden ammattikorkeakoulu ja opinnäytteet

Kala- ja ympäristötalouden asiantuntijat ovat erikoistuneet oman alansa ympäristönsuojeluun tai elinkeinokalatalouteen. Kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelman laajuus oli 210 opintopistettä ja suositeltu suoritusaika on 3,5 vuotta. Tutkintonimike on iktyonomi, joita ei enää kouluteta. Koulutusohjelma valmisti opiskelijoista kala- ja ympäristötalouden asiantuntijoita, jotka osaavat huomioida työssään luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen.

Kalatalouden perustutkinto

Kalastukseen erikoistunut kalastaja osaa kalastaa ammattikalastukseen tarkoitetuilla pyydyksillä kalastusyrittäjänä tai kalastusaluksen työntekijänä. Hän osaa jäähdyttää ja käsitellä saaliin taloudellisesti, hygieenisesti ja laadukkaasti kalanjalostuksen raaka-aineeksi tai tukku- ja vähittäismyyntiin.

 

 

Ammattiopisto Livian rakennuksia. Kuva: Ari Savikko

 

Kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelman  opinnäytetyöt

 

 

 

Kuva: Ari Savikko

 

Kalatalouden ammatillinen koulutus nostetaan pohjamudista pinnalle pohjoismaisella yhteistyöllä

 

Kalatalousopetustoimikunnan mietintö 1975

Kalatalousopetustoimikunnan mietintö 1975

Kalatalouskoulutusselvitys :Kalatalouden koulutuksen nykytilan selvittäminen ja kehittämisehdotusten laatiminen 2023

Kalatalousopetuksen alkuvuosilta

 

 

 

 

Kalatalousalan koulutukseen on otettu kantaa myös polittisenpuolueen ohjelmassa

SDP Kalatalouspoliittinen ohjelma 1972