Kala- ja ympäristötalouden ammattikorkeakoulu ja opinnäytteet

Kala- ja ympäristötalouden asiantuntijat ovat erikoistuneet oman alansa ympäristönsuojeluun tai elinkeinokalatalouteen. Kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja suositeltu suoritusaika on 3,5 vuotta. Tutkintonimike on iktyonomi. Koulutusohjelma valmistaa opiskelijoista kala- ja ympäristötalouden asiantuntijoita, jotka osaavat huomioida työssään luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen.

http://www.opiskelupaikka.fi/Koulutus/Ammattikorkeakoulu/AMK-Luonnonvara-ala-ja-ymparistoala/Kala-ja-ymparistotalouden-koulutusohjelma

 

Ammattiopisto Livian rakennuksia. Kuva: Ari Savikko

 

Kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelman  opinnäytetyöt

 

 

 

Kuva: Ari Savikko

 

Kalatalousopetustoimikunnan mietintö 1975

Kalatalousopetustoimikunnan mietintö 1975

Kalatalousopetuksen alkuvuosilta

 

 

 

 

Kalatalousalan koulutukseen on otettu kantaa myös polittisenpuolueen ohjelmassa

SDP Kalatalouspoliittinen ohjelma 1972