Kalakirjaston tietokanta ****** RKTL: julkaisusarjat

Kala- ja riistaraportteja

Uusimmasta vanhimpaan:

Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu : Toimintakertomus 2006 –
Erno Salonen, Teuvo Niva, Sari Raineva, Heimo Pukkila ja Ari Savikko
Kala- ja riistaraportteja nro 417 (2007)

Vapaa-ajankalastusta ja virtuaalimaksuja –
Anna-Liisa Toivonen ja Päivi Eskelinen
Kala- ja riistaraportteja nro 416 (2007)

Suurpetojen vaikutus poronvasojen kuolleisuuteen Kallioluoman paliskunnassa vuosina 2005–06 –
Harri Norberg ja Mauri Nieminen
Kala- ja riistaraportteja nro 415 (2007)

Kasvatetun siian ominaisuuksien taloudelliset arvot –
Markus Kankainen, Jari Setälä ja Antti Kause
Kala- ja riistaraportteja nro 414 (2007)

Kalanjalostuksen yritysrakenne vuonna 2003 –
Minna Suvanto ja Jari Setälä
Kala- ja riistaraportteja nro 413 (2007)

Ahvenanmaan kestävän kalankasvatuksen kehittämisvaihtoehtoja –
Jari Setälä, Jouni Vielma, Juha Koskela, Asmo Honkanen, Kaija Saarni, Teemu Jokelainen, Minna Suvanto ja Markus Kankainen
Kala- ja riistaraportteja nro 412 (2007)

Utvecklingsalternativ för hållbar fiskodling på Åland –
Jari Setälä, Jouni Vielma Juha Koskela, Asmo Honkanen, Kaija Saarni, Teemu Jokelainen, Minna Suvanto, Markus Kankainen och Jarno Virtanen
Kala- ja riistaraportteja nro 412B (2007)

Hajakuormituksen vaikutukset järvien ja jokien kalastoon ja ekologiseen tilaan –
Tapio Sutela, Mikko Olin, Teppo Vehanen ja Martti Rask
Kala- ja riistaraportteja nro 411 (2007)

Itämeren meritaimentyöpaja (Baltic Sea Trout Workshop) –
Petri Heinimaa, Eero Jutila ja Tapani Pakarinen (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 410 (2007)

Makean veden kalojen hinnanmuodostus. Analyyseja Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Saksan markkinoilta –
Jari Setälä, Max Nielsen, Jarno Virtanen, Kaija Saarni, Jukka Laitinen ja Asmo Honkanen
Kala- ja riistaraportteja nro 409 (2007)

Kalatalousbarometri 2007: Yritysten taloudelliset näkymät –
Ahvonen, A. ja Honkanen, A.
Kala- ja riistaraportteja nro 408 (2007)

Kalavarat 2006 –
Jari Raitaniemi ja Kati Manninen (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 407 (2007)

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien ammattikalastuksen toimintaedellytysten –
Ahti Mutenia, Teuvo Niva ja Pekka Keränen
Kala- ja riistaraportteja nro 406 (2007)

Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2006 –
Ville Vähä, Atso Romakkaniemi, Matti Ankkuriniemi, Marja Keinänen, Kari Pulkkinen ja Samu Mäntyniemi
Kala- ja riistaraportteja nro 405 (2007)

Vesistösäännöstelyn vaikutuksista rapuihin ja niiden elinpiiriin –
Jouni Tulonen (toim.), Joonas Rajala, Esa Erkamo, Japo Jussila, Ari Mannonen
Kala- ja riistaraportteja nro 404 (2007)

Kuhan ruokakalakasvatuksen kannattavuus verkkoallaskasvatuksessa ja lämminvesiviljelyssä –
Juha Koskela, Markus Kankainen, Jari Setälä, Martti Naukkarinen ja Jouni Vielma
Kala- ja riistaraportteja nro 403 (2007)

Teno- ja Näätämöjoen lohikantojen seurantatutkimukset vuosina 2001–2005 –
Panu Orell, Maija Länsman, Matti Kylmäaho, Eero Niemelä, Jaakko Erkinaro, Sturla Brørs, Petri Karppinen ja Aki Mäki-Petäys
Kala- ja riistaraportteja nro 402 (2007)

Suurtalouksien kalan ja ravun käyttö vuonna 2005 –
Kaija Saarni, Asmo Honkanen ja Jari Setälä
Kala- ja riistaraportteja nro 401 (2007)

Kalastusmatkailuelinkeinoa koskevan tiedontuotannon edellytykset Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa –
Keijo Juntunen, Anna-Liisa Toivonen ja Päivi Eskelinen
Kala- ja riistaraportteja nro 400 (2006)

Ammattikalastajien näkemyksiä hylkeidensuojelualueista vuonna 2006 –
Juhani Salmi ja Pekka Salmi
Kala- ja riistaraportteja nro 399 (2006)

Kalayhteisöt jokien ekologisen tilan seurannassa ja arvioinnissa. Alustavan luokittelujärjestelmän perusteet –
Teppo Vehanen, Tapio Sutela ja Henna Korhonen
Kala- ja riistaraportteja nro 398 (2006)

Porolaidunten inventoinnin kehittäminen – Keski-Lapin paliskuntien laiduninventointi vuosina 2005–2006 –
Jouko Kumpula, Alfred Colpaert, Ari Tanskanen, Marja Anttonen, Heikki Törmänen ja Jukka Siitari
Kala- ja riistaraportteja nro 397 (2006)

HYLJEPUHETTA – Alueelliset ja kansalliset näkökulmat ja odotukset merihyljekantojen hoidossa –
Anita Storm, Heli Routti, Madeleine Nyman ja Mervi Kunnasranta
Kala- ja riistaraportteja nro 396 (2007)

PÅ TAL OM SÄL – Regionala och nationella synpunkter och förväntningar på förvaltningen av sälstammarna –
Anita Storm, Heli Routti, Madeleine Nyman och Mervi Kunnasranta
Kala- ja riistaraportteja nro 396B (2007)

Raputalouskatsaus 2006 –
Markku Pursiainen ja Timo Ruokonen (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 395 (2006)

Fosforikuormituksen alentamisen yritystaloudelliset vaikutukset kirjolohen kasvatuksessa sisävesialueella –
Jouni Vielma, Markus Kankainen, Jari Setälä, Martti Naukkarinen ja Juha Koskela
Kala- ja riistaraportteja nro 394 (2006)

Kalastuksen seurannan kehittäminen Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kalastusalueilla –
Heikki Auvinen, Juha Jurvelius, Irma Kolari, Ari Leskelä ja Aki Hirvonen
Kala-ja riistaraportteja nro 393 (2006)

Onko merimetso tervetullut lisä Satakunnan linnustoon? Alueen asukkaiden näkemyksiä merimetsoista ja niiden vaikutuksista –
Eila Ronkainen
Kala- ja riistaraportteja nro 392 (2006)

Elämää muutosten keskellä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Tutkimuspäivät 2006 –
Eira Railo (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 391 (2006)

Suomi kalastaa 2005 – Kalastusrasitus kalastusalueilla –
Anna-Liisa Toivonen
Kala- ja riistaraportteja nro 390 (2006)

Saaliseläin vapaa-ajankalastajien puheessa –
Mirko Laakkonen
Kala- ja riistaraportteja nro 389 (2006)

Kirjolohen kutukypsyyden säätö ruokakalatuotannossa (KutuSää). Kolmas osakoe –
Susanna Airaksinen, Antti Forsman, Olli Norrdahl, Jari Riihimäki, Markku Vaajala ja Kari Ruohonen
Kala- ja riistaraportteja nro 388 (2006)

Simojoen nousulohien kaikuluotaustutkimukset vuosina 2003–2005 –
Juha Lilja, Erkki Jaala, Erkki Jokikokko ja Atso Romakkaniemi
Kala- ja riistaraportteja nro 387 (2006)

Järvitaimen Keski-Suomessa – elämyksestä elinkeinoksi –
Mikko Airaksinen, Pentti Valkeajärvi, Veijo Honkanen ja Jukka Syrjänen
Kala- ja riistaraportteja nro 386 (2006)

Espoon Monikonpuron kalasto- ja pohjaeläintarkkailu 2005 –
Ari Saura ja Katriina Könönen
Kala- ja riistaraportteja nro 385 (2006)

Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu. Toimintakertomus vuodelta 2005. –
Erno Salonen, Teuvo Niva, Heimo Pukkila, Ari Savikko, Armi Maunu ja Sari Raineva
Kala- ja riistaraportteja nro 384 (2006)

Kalayhteisöt järvien ekologisen tilan arvioinnissa ja seurannassa. Alustavan luokit-telujärjestelmän perusteet –
EU:n vesipuitedirektiivi pyrkii yhtenäistämään kalastojen seurannan menetelmät ja normit. Direktiivin mukaista seurantaa tehdään verkko- ja sähkökoekalastuksella (standardit). Etenkin isoista järvistä lisätietoa luokitteluun saadaan saalistilastoista, käyttö- ja hoitosuunnitelmista, sekä erillisistä tutkimus- ja seurantahankkeista. Kalastotiedot tullaan tallentamaan yhtenäiseen kalatietorekisteriin.
Jouni Tammi, Martti Rask ja Mikko Olin
Kala-ja riistaraportteja nro 383 (2006)

Keski-Suomen kosket taimenen poikasten elinympäristönä –
Timo Ruokonen, Markku Raatikainen ja Pentti Valkeajärvi
Kala- ja riistaraportteja nro 382 (2006)

Kirjolohen kutukypsyyden säätö ruokakalatuotannossa (KutuSää). Toinen osakoe –
Antti Forsman, Susanna Airaksinen, Tarja Aro, Olli Norrdahl, Jari Riihimäki, Markku Vaajala ja Kari Ruohonen
Kala- ja riistaraportteja nro 381 (2006)

Kalatalousbarometri 2006: Yritysten taloudelliset näkymät –
Asmo Honkanen ja Anssi Ahvonen
Kala- ja riistaraportteja nro 380 (2006)

Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2005 –
Viime vuosinaTornionjoen luontainen vaelluspoikastuotanto on ollut moninkertainen suhteessa aiemmin vallinneeseen 100 000 – 150 000 luonnonpoikasen tasoon. Käytännöllisesti katsoen kaikki Tornionjoen vaelluspoikaset ovat nykyisin luonnonkudusta peräisin.
Ari Haikonen, Atso Romakkaniemi, Matti Ankkuriniemi, Marja Keinänen, Kari Pulkkinen ja Mikko Vihtakari
Kala- ja riistaraportteja nro 379 (2006)

Metsäkanalintujen metsästys Pohjois-Suomessa: metsästyskuolleisuus, metsästyksen valikoivuus ja kestävyys –
Leena Kangas
Kala- ja riistaraportteja nro 378 (2006)

Viljeltyjen lohikalojen kaihi – kartoitus vuonna 2004 –
Hanna Kuukka, Nina Peuhkuri ja Irma Kolari
Kala- ja riistaraportteja nro 377 (2006)

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien ammattikalastuksen toimintaedellytysten kehittäminen –
Lokan ja Porttipahdan ammattikalastuksen ongelmana ovat saaliiden vaihtelut ja istutuksista huolimatta vähentyneet peledsiikasaaliit. Ammattikalastusta kehittämään käynnistettiin vuonna 2004 EU:n rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on lisätä peledsiika- ja haukisaaliita.
Ahti Mutenia, Teuvo Niva ja Pekka Keränen
Kala- ja riistaraportteja nro 376 (2006)

Saimaannieriän palauttamisistutusten 1991–2004 tuloksellisuus kalastustiedustelujen perusteella –
Vuoksen vesistöalueelle jo jääkauden varhaisvaiheissa asettunut saimaannieriä on taantunut viimeisen sadan vuoden aikana äärimmäisen uhanalaiseksi. Palautusistutusten tavoitteena on ollut saimaannieriän säilyttäminen perimältään mahdollisimman monimuotoisena ja alkuperäisenä, hyödynnettävänä kantana. Nieriöitä on istutettu lukuisiin entisiin nieriävesiin: Höytiäiseen, Pieliseen, Puruveteen, Paasiveteen, Koloveteen, Suvasveteen ja Luonteriin ja viime vuosina myös Etelä-Saimaalle, Haukiveteen, Pihlajaveteen ja Ruokoveteen.
Jorma Piironen, Tauno Nurmio, Irma Kolari, Nina Peuhkuri, Jarmo Makkonen, Esa Hirvonen ja Tapani Heikkinen
Kala- ja riistaraportteja nro 375 (2006)

Suomen kalamarkkinoiden analyysi yhteisintegraatiomenetelmällä –
Jukka Laitinen, Jari Setälä ja Kaija Saarni
Kala- ja riistaraportteja nro 374 (2006)

Elinkeinokalatalouden nykytila ja kehitys –
Selvitys antaa yleiskuvan Suomen elinkeinokalatalouden nykytilasta ja kehityksestä viimeisen vuo­si­kymmenen ajalta. Elinkeinokalatalouden päätoimialat ovat kalastus, kalanviljely, kalanjalostus, kalan tukku­- ja vähittäiskauppa.
Pekka Korhonen, Eija Nylander, Jari Setälä, Pirkko Söderkultalahti, Aune Vihervuori, Anssi Ahvonen ja Asmo Honkanen
Kala- ja riistaraportteja nro 373 (2005)

Suomenlahden lohi-istutusten kannattavuus –
Tiia Jyräsalo ja Markku Ollikainen
Kala- ja riistaraportteja nro 372 (2005)

Porotalouden tietohuollon kehittäminen. Esiselvitys –
Hankkeen tavoitteina on kartoittaa porotalouteen liittyviä tietotarpeita, kuvata ja analysoida alan keskeisiä tietovarantoja sekä hahmottaa ja suunnata toimenpiteitä porotalouden tietohuollon kehittämiseksi.
Jorma Kemppainen
Kala- ja riistaraportteja nro 371 (2005)

Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu. Toimintakertomus vuodelta 2004 –
Erno Salonen, Teuvo Niva, Armi Maunu, Heimo Pukkila ja Ari Savikko
Kala- ja riistaportteja nro 370 (2005)

Ihminen ja luonto – vuorovaikutussuhteet kalataloudessa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Tutkimuspäivät 2005 –
Petri Heinimaa, Markku Pursiainen, Richard Hudd ja Outi Heikinheimo (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 369 (2005)

Vantaanjoen yhteistarkkailu – kalasto vuonna 2004 ja pohjaeläimet vuosina 2002–2004 –
Ari Saura, Katriina Könönen, Rauno Yrjölä ja Jukka Rinne
Kala- ja riistaraportteja nro 368 (2005)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen harjuksen emokalastojen geneettinen monimuotoisuus mikrosatelliittianalyysien perusteella –
Teija Aho, Jorma Piironen ja Markku Pursiainen
Kala- ja riistaraportteja nro 367 (2005)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen taimenen emokalastojen geneettinen monimuo-toisuus mikrosatelliittianalyysien perusteella –
Teija Aho, Jorma Piironen ja Markku Pursiainen
Kala-ja riistaraportteja nro 366 (2005)

Sevettijärven kolttien kalastusolot 1970-luvulta 2000-luvulle –
Kolttien ruokakunnissa kalastus on edelleen merkittävä tulonlähde ja ajankäytön muoto.
Tapio Sutela ja Teuvo Niva
Kala- ja riistaraportteja nro 365 (2005)

Poronlihatuotteiden markkinat –
Vuonna 2004 tuotettiin noin 2,55 miljoonaa kiloa poronlihaa, mikä oli vajaa prosentti lihan kokonaiskulutuksesta.
Kaija Saarni, Leena Aikio, Jorma Kemppainen, Jari Setälä ja Asmo Honkanen
Kala- ja riistaraportteja nro 364 (2005)

Pohjoissuomalaisten pienriistan metsästäjien profilointi –
Pekka Korhonen
Kala- ja riistaraportteja nro 363 (2005)

Vapakalastus Keski-Suomen koskilla vuonna 2004. Osa II. Kalastajien näkemyksiä kalastuksen järjestelyistä ja taimenkantojen hoidosta –
Keski-Suomen koskikalastaja on keskimäärin 30-vuotias ja keskimääräistä suomalaista vapaa-ajankalastajaa aktiivisempi kalastuksen harrastaja.
Mikko Airaksinen ja Pentti Valkeajärvi
Kala- ja riistaraportteja nro 362 (2005)

Kalakuolemien vaikutusten seurantatutkimus 2003—2004 –
Suomen ympäristökeskuksen kokoaman arvion mukaan talvella 2002 – 2003 kaloja kuoli happikadon vuoksi koko maassa kaikkiaan noin 200 järvessä. Happikadon ja kalakuolemien vaikutusten selvittämiseksi perustettiin yhteistyöhanke, jonka tavoitteena oli selvittää minkälaisia vaikutuksia happikadolla ja kalakuolemilla on järvien ekosysteemiin ja miten eliöyhteisöt palautuvat happikadosta.
Mikko Olin ja Jukka Ruuhijärvi (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 361 (2005)

Vapakalastus Keski-Suomen koskilla vuonna 2004. Osa I. Saalis ja pyyntiponnistus –
Keski-Suomi profiloituu koskireittien ja järvitaimenen maakunnaksi. Vuonna 2003 käynnistyneen järvitaimenhankkeen tavoitteena on kehittää ”Keski-Suomesta villin taimenen maakunta” vahvistamalla luonnonvaraisia taimenkantoja ja edistämällä luonnontaimenen tarpeet huomioivaa kalastuskulttuuria ja -matkailua.
Mikko Airaksinen ja Pentti Valkeajärvi
Kala- ja riistaraportteja nro 360 (2005)
Kalastuksen kehitys Koitereella 1997–2004 –
Koitereella on vuodesta 1998 vuoteen 2004 kuhan, mateen ja ahvenen saalis on noussut ja muikun, hauen, siian ja särjen saalis laskenut.
Heikki Auvinen, Toivo Korhonen, Tauno Nurmio ja Maija Hyttinen
Kala- ja riistaraportteja nro 359 (2005)

Pohjois-Suomen pienriistan pyynti metsästäjien mielipiteissä –
Juhani Salmi ja Pekka Salmi
Kala- ja riistaraportteja nro 358 (2005)

Kalatalousbarometri 2005: Yritysten taloudelliset näkymät –
Kalatalouden eri toimialojen yrityksiä pyydettiin arvioimaan mm. tämän hetken yleistä taloudellista tilannetta, tuotteiden menekkiä, kustannuksia, hintoja sekä investointi- ja vientitilannetta verrattuna aiempaan ja tulevaan 12 kuukauden jaksoon.
Asmo Honkanen ja Anssi Ahvonen
Kala- ja riistaraportteja nro 357 (2005)

Kalojen elävänä jäähdyttäminen ja sen vaikutukset teuraslaatuun –
Elävänä jäähdyttämisen vaikutuksia tutkittiin kasvatetulla kirjolohella ja siialla sekä kalastetulla ahvenella
Susanna Airaksinen, Tarja Aro, Olli Norrdahl, Jari Riihimäki, Kari Ruohonen ja Markku Vaajala
Kala- ja riistaraportteja nro 356 (2005)

Porovasojen kuolleisuus ja kuolinsyyt: yhteenveto telemetriatutkimuksista Suomen poronhoitoalueella vuosina 1997 – 2004 –
Harri Norberg, Mauri Nieminen Jouko Kumpula, Ilpo Kojola, Veikko Maijala
Kala- ja riistaraportreja nro 355 (2005)

Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2004 –
Raportti esittelee tuoreimmat seurantatulokset Tornionjoen lohi- ja meritaimenkantojen tilasta. Keskeisinä seurantamenetelminä ovat sähkökoekalastus, vaelluspoikasten pyynti, saalisnäytteiden keruu, saalistilastointi ja kalamerkinnät.
Ari Haikonen, Atso Romakkaniemi, Matti Ankkuriniemi, Marja Keinänen, Kari Pulkkinen ja Ville Vähä
Kala- ja riistaraportteja nro 354 (2005)

Kalatalouden tulevaisuus – 3. väliraportti: ”Minne voimme mennä ja kuinka?” –
Tutkimuksen kolmannessa väliraportissa tarkastellaan neljää vaihtoehtoista kalatalouden skenaariota.
Jukka Laitinen, Asmo Honkanen, Jyrki Kettunen, Juha Koskela ja Tarja Meristö
Kala- ja riistaraportteja nro 353 (2005)

Luonto- ja elämysmatkailu — elinkeinon edellytykset. Esiselvitys tutkimusaiheista –
Anna-Liisa Toivonen, Juhani Kettunen, Asmo Honkanen ja Jarkko Saarinen
Kala- ja riistaraportteja nro 352 (2005)

Tuusulanjoen kunnostukseen liittyvä kalastotarkkailu vuonna 2004 –
Sähkökoekalastuksilla selvitettiin Tuusulanjoen kalaston lajisuhteita, yksilötiheyksiä ja biomassoja ennen kunnostuksia.
Ari Saura
Kala- ja riistararaportteja nro 351 (2005)

Vantaanjoen latvaosan kalasto- ja ravustoselvitys vuonna 2004 –
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos teki Vantaanjoen latva-alueella sähkökoekalastuksia, koeravustuksia ja poikasnuottauksia sekä analysoi Epranojan taimenista vuonna 2001 kerätyt DNA-näytteet.
Ari Saura
Kala- ja riistaraportteja nro 350 (2005)

Espoon Monikonpuron kalasto- ja pohjaeläintarkkailu vuonna 2004 –
Espoon Monikonpuron kalastoa ja pohjaeläimiä seurataan viiden vuoden ajan. Raportissa esitellään neljännen tarkkailuvuoden tulokset. Työn tarkoitus on selvittää, voivatko kalat käyttää putkiosuuksia siirtyessään purossa paikasta toiseen ja lisääntyvätkö kalat ja pohjaeläimet uusissa koski- ja virtapaikoissa.
Ari Saura ja Katriina Könönen
Kala- ja riistaraporteja nro 349 (2005)

Esiselvitys kuhan kasvatuksen mahdollisuuksista –
Työssä arvioidaan kuhan ruokakalakasvatuksen mahdollisuuksia biologian, markkinoiden ja talouden näkökulmista. Selvityksessä mallinnettiin kuhan kasvua ja tuotantovaihtoehtojen kannattavuutta uusimman saatavilla olevan tiedon ja aineistojen avulla.
Juha Koskela, Jari Setälä, Kaija Saarni ja Markus Kankainen
Kala- ja riistaraportteja nro 348 (2005)

Kalatalouden tulevaisuus – 2. väliraportti: ”Mitkä ovat mahdolliset maailmat?” –
Projektin toinen väliraportti esittelee kalatalouden muutostekijöitä sekä näiden pohjalta rakennettuja alustavia skenaarioita.
Jukka Laitinen, Asmo Honkanen, Jyrki Kettunen, Juha Koskela ja Tarja Meristö
Kala- riistaraportteja nro 347 (2005)

Symposium on Biology and Management of Seals in the Baltic area –
Helsingissä 15.–18.2.2005 pidetyn hyljesymposion abstraktikokoelma.
Eero Helle, Olavi Stenman ja Marcus Wikman (toim).
Kala- ja riistaraportteja nro 346 (2005)

Elinkeinokalatalouden rakenteellisen kehityksen indikaattorit –
Työssä kartoitettiin elinkeinokalatalouden eri toimialojen, kuten kalastuksen, kalanviljelyn, kalanjalostuksen, kalatukkukaupan ja kalan vähittäiskaupan kehitystä. Rakennetuen vaikutuksia tutkittiin vertailemalla tukea saaneita yrityksiä tukea saamattomiin yrityksiin.
Pekka Korhonen
Kala- ja riistaraportteja nro 345 (2005)

Kirjolohen kutukypsyyden säätö ruokakalatuotannossa (KutuSää). Ensimmäinen osakoe –
Työssä selvitettiin kirjolohen lisääntymiskierron loppupuolella annetun valokäsittelyn vaikutusta kutukypsyyden viivästymiseen sekä kalan laatu- ja tuotanto-ominaisuuksiin.
Antti Forsman, Susanna Airaksinen, Tarja Aro, Olli Norrdahl, Jari Riihimäki, Markku Vaajala ja Kari Ruohonen
Kala- ja riistaraportteja nro 344 (2005)

Suomukalojen kauppa ja markkinat -seminaari –
Raportti tarjoaa tietoa Itämeren alueen suomukalojen nykyisestä tuotannosta, tuotantomahdollisuuksista, markkinoista, markkinoiden tarpeista ja elinkeinon tulevaisuuden näkymistä.
Jari Setälä, Kaija Saarni, Asmo Honkanen ja Jarno Virtanen
Kala- ja riistaraportteja nro 343 (2005)

Tornionjoen intressiryhmien näkemyksiä kestävästä kalastuksesta. ”Joesta ku se pyyvethää sillä on paljon suurempi tuotto.” –
tutkimus kartoitti Tornionjoen eri intressiryhmien lohenkalastuksen järjestämiseen liittyviä ongelmia ja näkemyksiä. Tätä varten haastateltiin paikallisia ja ulkopaikkakuntalaisia kalastajia, matkailuyrittäjiä ja hallinnon edustajia.
Juhani Salmi
Kala- ja riistaraportteja nro 342 (2005)

Näätämöjoen lohenkalastus ja retkeilypalvelut –
Tutkimuksessa kartoitetiin kalastusmatkailijoiden näkemyksiä kalastuksen järjestämisestä Näätämöjoella.
Maija Länsman, Elina Stolt ja Markku Seppänen
Kala- ja riistaraportteja nro 341 (2005)

Riistatalouden sosioekonomiset tutkimukset. Esisuunnitelma –
Raporttiin on koottu tietoa metsästyksen ja riistanhoidon yhteiskunnallisista kysymyksistä.
Pekka Salmi, Juhani Salmi, Harto Lindén, Asmo Honkanen ja Anna-Liisa Toivonen
Kala- ja riistaraportteja nro 340 (2004)

Uudenmaan rannikon siiat. Tutkimustuloksia vuosilta 1995—2003. –
Valtaosa Suomenlahden siikasaaliista perustuu istutuksiin, mutta paikallisesti myös luonnossa lisääntyvillä merikutuisilla siikakannoilla on merkitystä.
Outi Heikinheimo, Jukka Mikkola ja Karl Sundman
Kala- ja riistaraportteja nro 339 (2004)

Inarin kalataloudellinen velvoitetarkkailu. Yhteenveto vuosilta 1999–2003 –
Raportissa tarkastellaan Inarijärven istutusten, saaliiden ja kalastuksen kehityssuuntia ja arvioidaan alustavien kalamerkintäohjelman tulosten perusteella istutusten vaikutusta.
Erno Salonen, Teuvo Niva ja Sirkka Heinimaa
Kala- ja Riistaraportteja nro 338 (2004)

Ammattikalastajien näkemyksiä hylkeidensuojelualueista –
Hylkeidensuojelualueiden perustamiseen liittyvät kalastusrajoitukset ovat vaikuttaneet suoraan vain harvan ammattikalastajan toimintaan.
Pekka Salmi, Eila Seppänen ja Anssi Ahvonen
Kala- ja riistaraportteja nro 337 (2004)

Alamittaisten kuhien eloonjäänti ja toipuminen troolikalastuksen jälkeen –
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää alamittaisten kuhien eloonjääntiä ja toipumista troolikalastuksen ja saaliinkäsittelyn yhteydessä käytetyn jäähdytysmenetelmän aiheuttamista rasituksista. Tutkimus tehtiin Oulujärvellä, yhteistyössä paikallisten ammattikalastajien kanssa normaalin kalastuksen yhteydessä.
Ville Leppäniemi
Kala- ja riistaraportteja nro 336 (2004)

Pienet kuhat petokalojen saalistuksen kohteena Oulujärvellä –
Tutkimuksessa kerättiin petokalojen ravintonäytteitä Oulujärven ulappa-alueelta vuosina 2001-2003.
Pekka K. Korhonen ja Pekka Hyvärinen
Kala- ja riistaraportteja nro 335 (2004)

Taimen- ja kuhaistukkaat troolin sivusaaliina Oulujärvellä –
Tutkimuksessa arvioitiin troolauksen sivusaaliina Oulujärvellä tulleiden alamittaisten taimenten ja kuhien määrä vuosina 2001-03.
Pekka K. Korhonen, Pekka Hyvärinen, Ville Leppäniemi, Kimmo Johansson ja Mikko Ahonen
Kala- ja riistaraportteja nro 334 (2004)

Taimenistukkaiden alttius haukien saalistukselle – istutuspaikkojen vertailu Oulujärvellä –
Tutkimuksessa tarkastellaan teoreettisesti taimenistukkaisiin kohdistuvaa haukien saalistusta ensimmäisen viikon aikana istutuksesta.
Pekka K. Korhonen ja Pekka Hyvärinen
Kala- ja riistaraportteja nro 333 (2004)

Luontomatkailupäivät 2004 – ”Keitä me olemme ja minne olemme menossa?” ”Kekä mää oon ja mihkä mää ny meinaam mennä?” –
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Elinkeino- ja yhteiskuntatutkimus on suuntaamassa uudelle tutkimusalueelle, luontoon perustuvaan matkailuun, tavoitteenaan tulevien tiedontarpeiden ennakointi ja niihin varautuminen.
Eira Railo ja Anna-Liisa Toivonen (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 332 (2004)

Kalatalouden tulevaisuus – ”Keitä olemme ja mitä meille kuuluu?” –
Kalatalouden tulevaisuus -tutkimushankkeen ensimmäisessä väliraportissa kartoitetaan kalatalouden nykytilaa ja kuvataan keskeiset toimintaympäristön muutostekijät ja kalatalouden toimijat.
Jukka Laitinen, Asmo Honkanen, Jyrki Kettunen, Juha Koskela ja Tarja Meristö
Kala- ja riistaraportteja nro 331 (2004)

Verkkokalastuksen säätelyn vaikutukset Koloveden kalastusalueella vuosina 1998 – 2002 –
Koloveden kalastusalue päätti ottaa käyttöön syvyysvyöhykekohtaisen verkkojen solmuvälin säätelyn vuoden 1998 kesäkuun alusta. Alueen reittivesissä kiellettiin solmuväliltään alle 55 mm:n verkkojen käyttö yli 10 m syvillä vesialueilla. Säätelyn tavoitteena oli välttää alamittaisten petokalojen kuten kuhan, taimenen ja järvilohen pyyntiä ja lisätä näiden lajien kilomääräisiä saaliita.
Heikki Auvinen, Tauno Nurmio, Irma Kolari ja Maija Hyttinen
Kala- ja riistaraportteja nro 330 (2004)

Porotalouden tulevaisuus – ”Minne voimme mennä ja kuinka?” –
Julkaisu on porotalouden tulevaisuusfoorumin kolmas väliraportti. Raportissa esitellään uudet, nyt pidemmälle työstetyt porotalouden tulevaisuusskenaariot: 1) Tuotantopainotteinen poronhoito, 2) Kulttuuripainotteinen poronhoito, 3) Porotalouden monialayrittäjä ja 4) Poroelintarvikkeet brandi.
Tarja Meristö, Jukka Järvinen, Juhani Kettunen ja Mauri Nieminen
Kala- ja riistaraportteja nro 329 (2004)

Järvilohen ja järvitaimenen mädintuotannon ennustaminen –
Kalanviljelylaitoksen emokalaparvien kokoa ja määrää suunniteltaessa on pystyttävä luotettavasti etukäteen arvioimaan parvien mädintuotantokyky. Tämä työ tarjoaa apua järvilohen ja järvitaimenen mätiä tuottavien kalanviljelylaitosten tuotannon suunnitteluun.
Juha-Pekka Turkka ja Pasi Arkko
Kala- ja riistaraportteja nro 328 (2004)

Kiiminkijoen, Kuivajoen ja Pyhäjoen kalastus vuonna 2003 –
Tutkimus perustuu Kiiminkijoella, Kuivajoella ja Pyhäjoelle tehtyihin kalastustiedusteluihin. Myös osa Kuivajoen ja Pyhäjoen edustan merialueesta kuului tutkimuksen piiriin. Tiedustelulomake lähetettiin yhteensä 1 133 luvan lunastaneelle kalastajalle. Vastausprosentti oli 47 %.
Keijo Juntunen, Sauli Vatanen, Vesa Niemitalo ja Marko Paasimaa
Kala- ja riistaraportteja nro 327 (2004)

Pienriistan metsästys Pohjois-Suomessa vuonna 2003 –
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Lapin, Oulun ja Kainuun riistanhoitopiirit ja Metsähallitus tekivät yhteistyössä tutkimuksen vuoden 2003 Pohjois-Suomen pienriistan metsästyksestä. Tavoitteena oli selvittää paikal­listen metsästäjien pienriistasaaliita sekä metsästyskäyttäytymistä ja tottumuksia.
Pekka Korhonen
Kala- ja riistaraportteja nro 326 (2004)

Kustfiske och fiskodling i Finlands sydvästra skärgård. AQCESS-projektets socioekonomiska iakttagelser –
Rapporten innehåller de viktigaste resultaten som berör Finland i det EU-finansierade forskningsprojektet, som omfattade ett flertal länder. För undersökningen intervjuades yrkesfiskare, fiskodlare och övrig lokal befolkning i nio kommuner i Skärgårdshavet och landskapet Åland.
Juhani Salmi, Timo Mäkinen, Pekka Salmi och Eila Seppänen
Kala- ja riistaraportteja nro 325 (2004)

Tuusulanjärven ja Rusutjärven ravintoketjukunnostuksen kalatutkimuksia vuosina 2000–2003 –
Tuusulanjärvi ja Rusutjärvi ovat Keski-Uudellamaalla sijaitsevia rehevöityneitä järviä. Hoitokalastus on ollut merkittävä osa kummankin järven kunnostusta. Tässä raportissa kootaan yhteen Tuusulan- ja Rusutjärven hoitokalastuksiin liittyvät kalasto- ja eläinplanktontutkimukset vuosilta 2000-2003. Raportti on jatkoa ”Tuusulanjärven ja Rusutjärven ravintoketjukunnostuksen kalatutkimuksia vuosina 1996-1999” -raportille (Kala- ja riistaraportteja 184)
Mikko Olin ja Jukka Ruuhijärvi (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 324 (2004)

Ammattikalastuksen kehitys Puruvedellä vuosina 2000 – 2003 –
Puruveden muikkukannan runsauden vaihtelua on seurattu kalakantanäytteiden ja saaliskirjanpidon avulla 1970-luvun loppupuolelta asti. Tässä raportissa esitellään ammattimaisen muikun kalastuksen pyyntiponnistuksen ja saaliin kehitys vuosina 2000-2003 eri pyyntimuodoissa ja Puruveden eri osissa.
Heikki Auvinen, Tapani Heikkinen ja Maija Hyttinen
Kala- ja riistaraportteja nro 323 (2004)

Mädintuotantoon vaikuttavat tekijät –
Emokalojen viljelyolosuhteet ja toimintaympäristö ovat kehittyneet paljon 1990-luvun aikana. Kaikkien lajien mädin tuotannossa ei olla kuitenkaan päästy haluttuun varmuuteen ja laatuun. Mädintuotanto ja haudontatulos ovat riippuvaisia siitä kuinka hyvin kasvatus- ja haudontaolosuhteet laitoksissa vastaavat kalojen vaatimuksia.
Sirkka Heinimaa, Päivi Eskelinen, Unto Eskelinen, Jarmo Makkonen, Pentti Pasanen, Jorma Piironen ja Jouni Vielma
Kala- ja riistaraportteja nro 322 (2004)

Kalojen valkopilkkutaudin hoito. Tuloksia malakiitin vaihtoehtojen testaustyöstä –
Kalojen terveydenhoidossa tärkeän ja tehokkaan kemikaalin, malakiittivihreän käyttö kiellettiin Suomessa syksyllä 2002. Kun tieto kieltopäätöksestä alkoi varmistua, käynnistettiin alan piirissä hankkeita sellaisten tuotantomenetelmien ja hoitoaineiden löytämiseksi, joiden avulla aiemmin malakiitilla hoidetut ongelmat voitaisiin pitää kurissa taloudellisesti mielekkäällä tavalla.
Kati Manninen (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 321 (2004)

Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2003 –
Raportti esittelee Tornionjoen lohi- ja meritaimenkantojen tilasta tuoreimmat seurantatulokset. Keskeisinä seurantamenetelminä ovat sähkökoekalastus, vaelluspoikaspyynti, saalisnäytteiden keruu, saalistilastointi ja kalamerkinnät.
Ari Haikonen, Atso Romakkaniemi, Matti Ankkuriniemi, Marja Keinänen, Kari Pulkkinen ja Simo Vartema
Kala- ja riistaraportteja nro 320 (2004)

Kesälaidunnuksen vaikutukset poron ravintokasveihin: kesälaitumet ja porojen kunto –
Kaamasen koetarhan, Muddusjärven ja Sallivaaran paliskuntien alueilla tutkittiin vuosina 2002 – 2003 porojen pitkäaikaisen yhtäjaksoisen kesälaidunnuksen vaikutuksia ravintokasveihin. Lisäksi selvitettiin aikaisemmin kerätyn aineiston perusteella porojen, kunnon, painon ja kasvun eroja neljässä paliskunnassa ja syitä havaittuihin eroihin.
Jouko Kumpula, Harri Norberg ja Mauri Nieminen
Kala- ja riistaraportteja nro 319 (2004)

Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu. Toimintakertomus vuodelta 2003 –
Inarijärven kokonaissaalis oli noin 170 tonnia (1,5 kg/ha) vuonna 2003. Yli puolet järven kokonaissaaliista saivat kotitarvekalastajat, joiden saaliis kasvoi edellisvuodesta.
Erno Salonen, Teuvo Niva, Armi Maunu, Heimo Pukkila, Mika Kotajärvi, Kari Pukkila ja Petteri Kyrö
Kala- ja riistaraportteja nro 318 (2004)

Kalankasvatus saaristoelinkeinona. Saaristomeren ja Ahvenanmaan kesäasukkaiden näkemyksiä kalankasvatuksesta ja kestävästä kehityksestä –
Tutkimusraportti on osa kansainvälistä EU:n rahoittamaa AQCESS-hankketta, joka tutki saaristoalueiden ammattikalastuksen ja kalankasvatuksen työllistävää merkitystä ja saariston kehittämistä kestävän kehityksen mukaisesti. Suomessa tutkimusalueeksi valittiin Lounais-Suomen saaristo.
Juhani Salmi, Jussi Norquist, Timo Mäkinen ja Pekka Salmi
Kala- ja riistaraportteja nro 317 (2004)

Virtavesikalojen talvi – elämää muuttuvissa jääoloissa –
Jäätyminen vaikuttaa jokien talvisiin olo­suhtei­siin voimakkaasti. Artikkelissa tuodaan esille jäätymisen dynamiikan keskeisiä elementtejä sekä pohditaan virtavesikalojen talvieko­logian ja jokielinympäristöjen arviointiin liittyviä tutkimustarpeita.
Ari Huusko ja Petri Kreivi
Kala- ja riistaraportteja nro 316 (2004)

Porotalouden tulevaisuus – ”Mitkä ovat mahdolliset maailmat?” Skenaarioluonnosten esittely –
Julkaisu on porotalouden tulevaisuusfoorumin toinen väliraportti. Tutkimus kartoittaa porotalouden tulevaisuuden vaihtoehtoiset skenaariot seuraavan 20 vuoden ajanjaksolle. Tutkimuksen lopulliset tulokset julkistetaan vuoden 2004 aikana.
Tarja Meristö, Jukka Järvinen, Juhani Kettunen ja Mauri Nieminen
Kala- ja riistaraportteja nro 315 (2004)

Erilaiset nurmirehut porojen talviruokinnassa –
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos selvitti talvina 1993 –1995, miten eri tavoin valmistetut nurmirehut vaikuttavat porojen talviruokinnassa. Tutkittavina rehuina olivat kuiva ja rakeistettu heinä; tuore, melassoitu ja esikuivattu säilörehu sekä kuivattu raiheinä ja väkiheinä. Koerehuryhmien porojen vapaata rehunkulutusta seurattiin päivittäin. Porojen kuntoa tarkkailtiin elopainojen punnituksilla ja verinäytteillä. Vasonnan onnistumista arvioitiin punnitsemalla vasojen syntymäpainot ja elopainot kesän ja seuraavan syksyn aikana.
Ulla Heiskari ja Mauri Nieminen
Kala- ja riistaraportteja nro 314 (2004)

Simojoen lohitutkimukset vuosina 2001–2004 –
Raportissa esitetään Simojoen lohiseurantojen tulokset vuosilta 2001, 2002 ja 2003. Lohen luontainen lisääntyminen tutkimusvuosina oli hyvä. Sekä poikastiheydet koskissa että merelle vaeltaneiden smolttien määrä pysyivät korkealla tasolla.
Erkki Jokikokko
Kala- ja riistaraportteja nro 313 (2004)

Rannikkokalastus ja kalankasvatus Lounais-Suomen saaristossa. AQCESS-hankkeen sosio-ekonomiset havainnot –
Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa rannikkokalastukseen ja kalankasvatukseen liittyvien elinkeinojen kehittämiseen. Tätä varten haastateltiin ammattikalastajia, kalankasvattajia ja muuta paikallista väestöä yhdeksän kunnan alueella Saaristomerellä ja Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvassa saaristossa. Raporttiin on koottu EU:n rahoittaman monikansallisen tutkimushankkeen Suomea koskevia keskeisiä tuloksia.
Juhani Salmi, Timo Mäkinen, Pekka Salmi ja Eila Seppänen
Kala- ja riistaraportteja nro 312 (2004)

Arvokalojen sopimuskasvatustoiminta 2004–2010 –
Sopimuskasvatusvaroin tehdyillä istututuksilla pyritään säilyttämään alkuperäiset kalakannat ja niiden monimuotoisuus sekä elvyttämään taantuneet arvokalakannat ja palauttamaan ne luonnolliseen ympäristöön.
Matti Salminen, Pekka Kummu, Pentti Pasanen ja Erkki Ikonen
Kala- ja riistaraportteja nro 311 (2004)

Kalatalousbarometri 2004: Yritysten taloudelliset näkymät –
Julkaisussa tarkastellaan kalatalouselinkeinon talouskehitystä ja –näkymiä vuonna 2004. Yrityksiä pyydettiin arvioimaan mm. tämänhetkistä yleistä taloudellista tilannetta, tuotteiden menekkiä, kustannuksia, hintoja sekä investointi- ja vientitilannetta verrattuna aiempaan ja tulevaan 12 kuukauden jaksoon.
Anssi Ahvonen ja Asmo Honkanen
Kala- ja riistaraportteja nro 310 (2004)

Silakan ravinto Selkämeren saaristossa –
Silakan ravintospektri on laaja. Ravinnossa dominoivat kulloisessakin ympäristössä tarjolla olevat runsaimmat sopivat ravintokohteet.
Raimo Parmanne, Antti Huolman ja Juhani Salmi
Kala- ja riistaraportteja nro 309 (2004)

Kalanjalostuksen taloudellisen tiedonkeruun arviointi –
Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten EU:n vaatimat tiedot kalanjalostusteollisuuden taloudellisen tilanteen seuraamista varten saadaan estimoiduksi yhdistämällä RKTL:n kalanjalostustilaston tietoja tuotantomääristä ja Tilastokeskuksen yritysrekisterin taloudellisia tietoja.
Pirjo Kannisto
Kala- ja riistaraportteja nro 308 (2004)

Poron ruuansulatuselimistön sopeutuminen vuosittaiseen lisäruokintaan –
Työn tarkoituksena oli selvittää, mitä vaikutuksia talvisella lisäruokinnalla on poron ruuansulatuselimistön rakenteeseen ja toimintaan. Samalla myös tutkittiin, mihin märehtijätyyppiin poro kuuluu silloin kun se talvella saa lisäruokaa. Tutkimus tehtiin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) porontutkimusasemalla Inarin Kaamasessa vuosina 1995 – 1996.
Veikko Maijala, Ulla Heiskari ja Mauri Nieminen
Kala- ja riistaraportteja nro 307 (2004)

Espoon Monikonpuron kalasto- ja pohjaeläintarkkailu vuonna 2003 –
Kevätkutuisten kalojen nousuaikana toukokuussa liikekeskuksen alueelle rakennettujen putkiosuuksien läpi oli noussut runsaasti kolmipiikkejä. Syyskuussa samalla alueella tavattiin vain kolmipiikin ja hauen poikasia. Liikekeskuksen alapuolella tavattiin ahventa, seipeä, särkeä, kolmipiikkiä ja kymmenpiikkiä, mutta vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Taimenen pikkupoikasia ei tavattu miltään koealalta ja puron yläosasta olivat vanhemmatkin taimenet kadonneet.
Ari Saura ja Katriina Könönen
Kala- ja riistaraportteja nro 306 (2004)

Metsästys Petäjäveden riistanhoitoyhdistyksen alueella vuonna 2000 –
Petäjäveden riistanhoitoyhdistys järjesti alueellaan vuoden 2000 pienriistaa koskevan metsästyskyselyn yhteistyössä Keski-Suomen riistanhoitopiirin kanssa. Tavoitteena oli kartoittaa mahdollisimman kattavasti pyyntitapoja, saalista, metsästyksen arvomaailmaa, alueellista pyyntipainetta, riistanhoitotoimia, kenneltoimintaa sekä metson soidinpaikkoja.
Pentti Valkeajärvi, Lauri Ijäs ja Keijo Ekman
Kala- ja riistaraportteja nro 305 (2004)

Poron ympärivuotinen ruokinta ja sen kannattavuus –
Poroja ruokitaan talvisaikaan yleisesti sekä tarhassa että maastossa. Esimerkiksi porojen pitkäaikainen tarhaus matkailuelinkeinoa varten on yleistymässä. Myös kokeiluhaluja poron ympärivuotiseen tarhaamiseen ja lihantuotantoon on olemassa. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tarkempaa tietoa porojen ympärivuotisesta ruokinnasta ja sen kannattavuudesta. Myös porojen hyvinvointiin ja terveyteen kiinnitettiin huomiota.
Veikko Maijala ja Mauri Nieminen
Kala- ja riistaraportteja nro 304 (2004)

Poronhoitoalueen pohjoisimman osan (13 paliskuntaa) talvilaidunten uusintainventointi vuosina 1999 – 2003 –
Porolaidunten muutoksista ja samalla poronhoidon sisäisten ja ulkoisten tekijöiden vaikutuksista porolaitumiin tulisi saada entistä tarkempaa tietoa, jotta muutosten syitä voitaisiin arvioida nykyistä kokonaisvaltaisemmin.
Jouko Kumpula, Alfred Colpaert, Marja Anttonen ja Mauri Nieminen
Kala- ja riistaraportteja nro 303 (2004)

Kalanviljelyn laitostekniikka Suomessa – Tuloveden johtaminen ja käsittely –
Kun kalanviljelyprosessia, emokalojen viljelyä, mädin haudontaa ja poikaskasvatusta pyritään ohjaamaan ja säätelemään kullekin lajille ja tuotantotavalle mahdollisimman optimaaliseksi ja turvallisesti, joudutaan vettä käsittelemään monin tavoin, lämmittämään, jäähdyttämään, ilmastamaan, hapettamaan, suodattamaan ja desinfioimaan. Tässä raportissa on perehdytty kattavasti näihin aiheisiin.
Yrjö Aarnipuro
Kala- ja riistaraportteja nro 302 (2004)

Harjuksen mädintuotannossa ongelmia kalanviljelylaitoksilla –
Harjuksen mädintuotannon ongelmat näyttävät viime vuosina lisääntyneen. Siksi tarvitaan tutkimus- ja koetoimintaa, josta saadaan välttämätöntä tietoa harjuksen emokalanviljelyn, mädin hoidon ja haudontarutiinien kehittämiseen. Tämä raportti on taustatietona tutkimus-, koe- ja kehittämistoiminnan suuntaamista varten. Selvitys perustuu RKTL:n kalanviljelylaitoksille tehtyyn kyselyyn, jolla koottiin tietoa harjuksen emokalanviljelyyn, mädin lypsyyn ja haudontaan liittyvistä menetelmistä ja havainnosta.
Jarmo Makkonen ja Markku Pursiainen
Kala- ja riistaraportteja nro 301 (2004)

Malakiittivihreän jälkeen kalanviljelylaitoksien hautomoissa laitteiden ja menetelmien testit vertailussa –
Sen jälkeen kun Euroopan Unionin kielsi malakiittivihreän käytön vesihomeen torjunnassa, kalanviljelylaitosten hautomot ovat joutuneet hakemaan uusia menetelmiä varmistaakseen mädin eloonjäännin. Eräs keino on hautomon tuloveden käsittely niin, että tulevan veden mukana kulkeutuvat mikrobit kuten sieni- ja homeitiöt, bakteerit ja niiden kestomuodot, kuolevat ennen kuin ne joutuvat kosketuksiin mädin kanssa. Tällaiseen tarkoitukseen on kehitetty mm. ruotsalainen BenRad-laitteisto, jonka toiminta perustuu voimakkaasti desinfioivien otsonin ja vapaiden radikaalien tuotantoon.
Jarmo Makkonen ja Markku Pursiainen
Kala- ja riistaraportteja nro 300 (2004)
Kirjallisuusselvitys luomuelintarvikkeiden kysynnästä ja kuluttajien maksuhalukkuudesta – Olisiko ympäristö- tai luomumerkitylle kalalle kysyntää? –
Suomessa luomutuotteiden osuus elintarvikkeiden kokonaismarkkinoista on vielä vähäinen. Kysynnän kasvu edellyttäisi, että tarjontaa kasvatetaan ja tuotteiden markkinointia kehitetään läheisessä yhteistyössä tuotannosta kauppaan asti.
Irene Leino, Jari Setälä ja Kaija Saarni
Kala- ja riistaraportteja nro 299 (2004)

Porotalouden tulevaisuus – ”Keitä olemme ja mitä meille kuuluu?” –
Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa porotalouden tulevaisuuden vaihtoehtoiset skenaariot seuraavalle 20 vuodelle. Työssä yhdistetään tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät liiketaloustieteen viitekehykseen ja arvioidaan sekä toimintaympäristön että porotalouden toimijoiden vaikutus porotalouden tulevaisuuteen.
Tarja Meristö, Jukka Järvinen, Juhani Kettunen ja Mauri Nieminen
Kala- ja riistaraportteja nro 298 (2004)

Verkon solmuvälin suurentamisen vaikutus Saaristomeren ammattikalastuksen kuha- ja ahvensaaliin arvoon –
Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida, miten verkkojen pienimmän sallitun solmuvälin suurentaminen vaikuttaisi Saaristomeren kuhan ja ahvenen ammattikalastuksen verkkosaaliin määrään ja arvoon. Vaikutukset laskettiin biologis-taloudellisen simulaatiomallin avulla 47 ja 50 millimetrin solmuväli­vaihto­ehdoille. Tutkimus perustui pääosin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilastoihin ja kalanäytteisiin, asiantuntijahaastatteluihin sekä aikaisempiin tutkimuksiin
Jari Setälä, Outi Heikinheimo, Kaija Saarni ja Jari Raitaniemi
Kala- ja riistaraportteja nro 297 (2003)

Kalastuksen muutokset Koitereella 1998–2002 –
Koitereen kalastusalueella on viime vuosikymmenen aikana tehty huomattavia muu­toksia kalaveden hoidossa, mm. istutuksissa ja kalastuksen säätelyssä. Istutuksissa on viimeisen kymmenen vuoden aikana keskitytty ensisijaisesti kuhaan ja mm. siikais­tutukset Koitereeseen on lopetettu kokonaan. Suurin muutos on tehty verkkokalastuksen säätelyssä, jossa verkkojen solmu­väliä on asteittain harvennettu. Samanaikaisesti on kalojen alamittoja nostettu.
Heikki Auvinen, Tauno Nurmio ja Maija Hyttinen
Kala- ja riistaraportteja nro 296 (2003)

Metson soidinpaikkojen kartoitus Keski-Suomessa 2001 – 2003 –
Metson soidinpaikat kartoitettiin Keski-Suomen riistanhoitopiirin alueelta vuosina 2001-2003. Kyselyt toteutettiin Riistan- ja kalantutkimuksen ja Keski-Suomen Metsoparlamentin yhteistyönä. Taustalla on huoli taantuneen metsokannan tulevaisuudesta. Tavoitteena on metsometsien huomioon ottaminen metsätaloudessa ja muussakin maankäytössä sekä soidinalueiden hoito-ohjeiden kehittäminen.
Teemu Lamberg, Heikki Taskinen, Pentti Valkeajärvi ja Olli Kursula
Kala- ja riistaraportteja nro 295 (2003)

Suomen ja Norjan välisen porojen esteaidan sekä Kaamasen koetarhan kartoitus ”mobiilia” GIS-teknologiaa käyttäen –
Suomen ja Norjan välisen porojen esteaidan sekä Paliskuntain yhdistyksen Kaamasen koetarhan poroaidat ja raken­teet kartoitettiin vuosina 1997-2002 R22-helikopterilla, johon oli kiinnitetty GPS-laite ja tietokonepohjainen SkyPower–järjestelmä. Lentokorkeus oli keskimäärin 20 metriä ja –nopeus 80 km/tunti. Valtakunnan rajan ja Suomen ja Norjan puolella kulkevan poroes­teaidan pituudet ja väliset pinta-alat las­kettiin SkyPower–järjestelmän digitaalisella kartto­jen käsittelyohjelmalla. Pinta-alat laskettiin alueista, jotka poikkesi­vat yli 50 metriä digi­toidusta valtakunnan rajasta.
Mauri Nieminen ja Pentti Törrönen
Kala- ja riistaraportteja nro 294 (2003)

Porojen liikennekuolemat vuosina 1992 – 2002 –
Vuosina 1980 -2002 liikenteessä kuoli noin 3500 poroa vuodessa. Poroista lähes 90 % jäi auton alle ja yli 10 % junan alle. Pahimmillaan porojen liikennekuolemia oli jopa yli 5000 vuodessa. Sittemmin määrä on selvästi vähentynyt. Viime vuonna liikenteessä menehtyi vajaat 2800 poroa, mikä on noin 1,3 % eloporojen määrästä.
Jorma Kemppainen, Juhani Kettunen ja Mauri Nieminen
Kala- ja riistaraportteja nro 293 (2003)

Lohikantojen tila Teno- ja Näätämöjoen vesistöissä vuosina 1998 – 2000: poikastiheydet ja kalastus –
Raportissa esitellään Tenojoen ja Näätämöjoen lohikantojen tilan kehittyminen vuosina 1998 – 2000. Lohen poikastiheyksien pitkän aikavälin muutoksia tarkastellaan Tenojoen vesistössä vuosina 1979 – 2000 ja Näätämöjoen vesistössä vuosina 1990 – 2000. Lohisaaliiden pitkäaikaisia muutoksia seurataan Teno- ja Näätämöjoen vesistöissä vuodesta 1972 lähtien ja Tenojoen sivujoissa erikseen vuosina 1998 – 2000.
Eero Niemelä, Maija Länsman, Jaakko Erkinaro, Matti Kylmäaho ja Sturla Brørs
Kala- ja riistaraportteja nro 292 (2003)

Kalavesien hoidon uudet tuulet – Kalantutkimuspäivät 2003 –
Vuoden 2003 kalantutkimuspäivät pidettiin 28. – 29. lokakuuta Joensuussa Carelia-salissa. Päivien yleisteemana oli kalakantojen hoito.
Ari Leskelä (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 291 (2003)

Kalastus Puruveden pohjoisosassa 2000 – 2001. Pohjaverkkosäätelyn vaikutus kalastukseen –
Puruveden kalastusalue pyrki vähentämään istutettujen alamittaisten nieriöiden pyyntiä kieltämällä toukokuussa 1999 pohjaverkkokalastuksen alle 65 mm:n verkoilla järven pohjoisosan suurimmissa syvänteissä. Rajoituksen vaikutuksia Puruveden pohjoisosan kalastukseen selvitettiin tiedustelujen avulla ennen säätelyn voimaantuloa ja sen aikana.
Irma Kolari, Heikki Auvinen, Esa Hirvonen, Tapani Heikkinen ja Maija Hyttinen
Kala- ja riistaraportteja nro 290 (2003)

Vantaanjoen yhteistarkkailu. Kalasto ja pohjaeläimet vuonna 2002 –
Vantaanjoen kalatalous- ja pohjaeläintarkkailu perustuu vesioikeudellisiin lupapäätöksiin, joiden mukaan pistekuormittajilla on velvollisuus tarkkailla johtamiensa jätevesien vaikutuksia. Tarkkailu hoidetaan yhteistarkkailuna ja vuosina 2002-2005 siitä vastaa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.
Ari Saura, Katriina Könönen, Rauno Yrjölä ja Jukka Rinne
Kala- ja riistaraportteja nro 289 (2003)

Itseohjautuva ruokinta kirjolohen verkkoallasviljelyssä (ITSE) –
Kirjolohen kasvatuksen tuloksia sekä ravinnekuormituksen ja rehunkulutuksen vähentämisen hyötyjä selvitettiin verkkoallaskokeessa, jossa kaloja ruokittiin joko tietokoneohjatulla taulukkoruokintalla (ITU) tai Akvasmart-laitteistolla (ITSE). Kokeessa tutkittiin kalojen kasvua, rehunkulutusta, rehukerrointa, ravinteiden hyväksikäyttöä sekä typen ja fosforin kuormitusta. Tulosten pohjalta arvioitiin itseruokintalaitteen hankinnan yritystaloudellista kannattavuutta.
Susanna Airaksinen, Olli Norrdahl, Minna Paassilta, Jari Riihimäki, Kari Ruohonen, Jari Setälä ja Markku Vaajala
Kala- ja riistaraportteja nro 288 (2003)

Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu – Toimintakertomus vuodelta 2002 –
Erno Salonen, Teuvo Niva, Armi Maunu, Heimo Pukkila ja Mika Kotajärvi
Kala- ja riistaraportteja nro 287 (2003)

Metsänkäsittelyjen vaikutukset porolaitumiin –
Jouko Kumpula
Kala- ja riistaraportteja nro 286 (2003)

Kenen ehdoilla kalavesiä käytetään? Kalavesien omistus ja intressiryhmien näkökulmat Nauvon kalastusalueella –
Pekka Salmi ja Jussi Nordquist
Kala- ja riistaraportteja nro 285 (2003)

Virtavesikalojen elinympäristövaatimukset – perustietoa elinympäristömallisovelluksiin –
Kalojen jakaantumiseen ja runsauteen liittyvien sidosvaikutusten ymmärtäminen luo perustan elinympäristöpohjaisille malleille, joiden avulla voidaan arvioida erilaisten elinympäristöön kohdistuneiden toimenpiteiden vaikutuksia kalapopulaatioissa.
Ari Huusko, Petri Kreivi, Aki Mäki-Petäys, Mari Nykänen ja Teppo Vehanen
Kala- ja riistaraportteja nro 284 (2003)

Suomi kalastaa 2001. Lajisaaliit –
Anna-Liisa Toivonen, Pentti Moilanen, Johanna Stigzelius ja Eira Railo
Kala- ja riistaraportteja nro 283 (2003)

Elinkeino- ja yhteiskuntatutkimuksen tutkimusseminaari 20.–21.5.2003 Turussa –
Kari Ruohonen (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 282 (2003)

Porotalouden taloustutkimusohjelma 2003 – 2007 –
Hankkeen tavoitteena oli laatia poron taloudelliseen hyödyntämiseen liittyvä tutkimusohjelma vuosille 2003 – 2007. Ohjelma toimii alan tutkijoiden, tutkimustiedon tarvitsijoiden ja tutkimuksen rahoittajien työkaluna ja on vapaasti kaikkien käytettävissä. Ohjelmassa analysoitiin monipuolisesti poron taloudellista hyödyntämistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä eriteltiin ja priorisoitiin alan tutkimus- ja kehittämistarpeita. Ohjelman toteuttamisella pyritään mm. analysoimaan porotalouden nykytila ja tulevaisuuden näkymät, tuottamaan tietoa poron taloudellisesta hyödyntämisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä edesauttamaan porotalouden kehittämistä ja siihen liittyvää päätöksentekoa.
Jorma Kemppainen, Juhani Kettunen ja Mauri Nieminen
Kala- ja riistaraportteja nro 281 (2003)

Kalatalousbarometri 2003: Elinkeino ja kuluttajat –
Anssi Ahvonen ja Asmo Honkanen
Kala- ja riistaraportteja nro 280 (2003)
Kalatalousbarometri 2003: Yritysten taloudelliset näkymät –
Asmo Honkanen ja Anssi Ahvonen
Kala- ja riistaraportteja nro 279 (2003)

Minkä ikäisinä lohenpoikaset kannattaa istuttaa Kymijokeen? –
Tarja Alapassi, Matti Salminen, Jukka Pönni, Erkki Ikonen, Unto Eskelinen ja Keijo Juntunen
Kala- ja riistaraportteja nro 278 (2003)

Espoon Monikonpuron kalasto- ja pohjaeläintarkkailu vuonna 2002 –
Ari Saura ja Katriina Könönen
Kala- ja riistaraportteja nro 277 (2003)

Simojoen, Kuivajoen, Kiiminkijoen ja Pyhäjoen vapakalastus vuonna 2002 –
Keijo Juntunen, Vesa Niemitalo ja Erkki Jokikokko
Kala- ja riistaraportteja nro 276 (2003)

Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2002 –
Ari Haikonen, Atso Romakkaniemi, Marja Keinänen, Samu Mäntyniemi ja Sauli Vatanen
Kala- ja riistaraportteja nro 275 (2003)

Porotalous Sallan kunnassa –
Sari Siitari, Jorma Kemppainen, Juhani Kettunen ja Mauri Nieminen
Kala- ja riistaraportteja nro 274 (2003)

SALMAR: Tuloksia eurooppalaisesta lohimarkkinatutkimuksesta –
Jari Setälä, Kaija Saarni, Asmo Honkanen ja Jarno Virtanen
Kala- ja riistaraportteja nro 273 (2003)

Kymijoen harjuksen hyödyntäminen kalastusmatkailussa –
Jukka Rinne ja Ari Saura
Kala- ja riistaraportteja nro 272 (2003)

Metsänkäsittelyjen ja lumiolosuhteiden vaikutus porojen laidunten käyttöön Ivalon paliskunnassa –
Jouko Kumpula, Alfred Colpaert ja Mauri Nieminen
Kala- ja riistaraportteja nro 271 (2003)

Vapaa-ajankalastuksen surveymenetelmät -seminaari –
Anna-Liisa Toivonen ja Anssi Ahvonen (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 270 (2003)

Vesiviljely muutosten paineessa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen XXVII vesiviljelypäivät –
Kati Manninen (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 269 (2003)

Rapujen tehostettu lammikkoviljely. Projektin raportit 1-4 –
Kala- ja riistaraportteja nro 268 (2003)

Hauen saalistus ja taimenen istutuskoko: radiolähettimellä merkittyjen kalojen seurantatulokset –
Pekka Hyvärinen, Teppo Vehanen, Tapio Laaksonen ja Kimmo Johansson
Kala- ja riistaraportteja nro 267 (2002)

Suomi kalastaa 2001 – kalastusrasitus kalastusalueilla –
Anna-Liisa Toivonen, Pentti Moilanen ja Eira Railo
Kala- ja riistaraportteja nro 266 (2002)

Elintarvikkeita ja elämyksiä luonnosta – Kalantutkimuspäivät 2002 –
Eira Railo (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 265 (2002)

Rauma ja kalastus. Rannikkokaupungin kalastajien intressit ja kalavesien hallinta –
Juhani Salmi ja Alpo Huhmarniemi
Kala- ja riistaraportteja nro 264 (2002)

Ergonomia ja kylmätyöskentely kalanviljelylaitoksissa –
Anneli Pekkarinen, Juhani Niskanen ja Hannu Anttonen
Kala- ja riistaraportteja nro 263 (2002)

Rehevöityneiden järvien hoitokalastuksen vaikutukset. Vuosiraportti 2001 –
Mikko Olin ja Jukka Riihijärvi
Kala- ja riistaraportteja nro 262 (2002)

Espoon Monikonpuron kalasto- ja pohjaeläintarkkailu vuonna 2001 –
Ari Saura ja Katriina Könönen
Kala- ja riistaraportteja nro 261 (2002)

Espoon Monikonpuron kalasto- ja pohjaeläintarkkailuohjelma 2001 – 2005 –
Ari Saura ja Katriina Könönen
Kala- ja riistaraportteja nro 260 (2002)
Vantaanjokisuuhun istutettujen meritaimenten kalastus 1990-luvulla Carlin merkintöjen perusteella –
Tero Oinonen ja Ari Saura
Kala- ja riistaraportteja nro 259 (2002)

Saaristomeren meritaimenen kalastus 1990-luvulla Carlin-merkintöjen perusteella –
Jussi Mäntynen, Ari Saura
Kala- ja riistaraportteja nro 258 (2002)

Kalayhteisöt vesistöjen tyypittelyssä ja ekologisen tilan luokittelussa. EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin kalatutkimukset vuonna 2001 –
Toim. Jouni Tammi ja Martti Rask
Kala- ja riistaraportteja nro 257 (2002)

Vastauskato ja otantayksikköongelma vapaa-ajankalastuskyselyissä –
Kati Kekäläinen
Kala- ja riistaraportteja nro 256 (2002)

Vantaanjoen ja Nuijajoen koskikunnostusten seuranta –
Ari Saura, Pasi Lempinen ja Kalevi Leinonen
Kala- ja riistaraportteja nro 255 (2002)

Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu – Toimintakertomus vuodelta 2001 –
Erno Salonen, Armi Maunu, Heimo Pukkila, Sirkka Heinimaa, Ahti Mutenia, Teuvo Niva ja Mika Kotajärvi
Kala- ja riistaraportteja nro 254 (2002)

Avain viljeltävien taimen-, harjus- ja siikaemokalastojen geneettiseen tietokantaan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vesiviljelyssä –
Teija Aho, Jorma Piironen ja Markku Pursiainen
Kala- ja riistaraportteja nro 253 (2002)

Poron vasatuotto ja -kuolemat Suomen poronhoitoalueella –
Veikko Maijala, Harri Norberg, Jouko Kumpula ja Mauri Nieminen
Kala- ja riistaraportteja nro 252 (2002)

Simojoen, Kiiminkijoen ja Pyhäjoen vapakalastus vuonna 2001 –
Keijo Juntunen, Erkki Jokikokko ja Vesa Niemitalo
Kala- ja riistaraportteja nro 251 (2002)

Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2001 –
Ari Haikonen, Atso Romakkaniemi, Marja Keinänen, Tommi Linnansaari, Samu Mäntyniemi, Marja Pasternack ja Sauli Vatanen
Kala- ja riistaraportteja nro 250 (2002)

Kalatalousbarometri 2002: Elinkeino ja kuluttajat –
Asmo Honkanen ja Anssi Ahvonen
Kala- ja riistaraportteja nro 249 (2002)

Kalatalousbarometri 2002: Yritysten taloudelliset näkymät –
Anssi Ahvonen ja Asmo Honkanen
Kala- ja riistaraportteja nro 248 (2002)

Kalastuskuntien ja – ja alueiden profiilit vuonna 1999. Valtakunnallisten postikyselyiden tuloksia –
Juhani Salmi, Pekka Salmi ja Kari Muje
Kala- ja riistaraportteja nro 247 (2002)

Suljettujen alueiden riistanhoito –
Jarno Virtanen ja Rauno Yrjölä
Kala- ja riistaraportteja nro 246 (2002)

Valo ja sen vaikutukset kalanviljelyssä –
Sirkka Heinimaa
Kala- ja riistaraportteja nro 245 (2002)

VEDEN SATOA 2002 – vesiviljely matkailun tukena. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen XXVI vesiviljelypäivät –
toim. Kati Manninen
Kala- ja riistaraportteja nro 244 (2002)

Saraikkovyöhykkeen merkitys hauen lisääntymisalueena Oulujärvellä. –
Pekka K. Korhonen, Juha Riihimäki ja Markku Lahti
Kala- ja riistaraportteja nro 243 (2002)

Vantaanjoen yhteistarkkailu – Kalatalous- ja pohjaeläintarkkailuohjelma alkaen vuodesta 2002 –
Ari Saura ja Katriina Könönen
Kala- ja riistaraportteja nro 242 (2002)

Management of Baltic coastal fisheries – a background report –
Antti Lappalainen, Pekka Salmi and Riku Varjopuro
Kala- ja riistaraportteja nro 241 (2002)

Matkailukalastuksen kehittäminen Saimaan Pihlajavedellä –
Janne Hänninen ja Mika Tonder
Kala- ja riistaraportteja nro 240 (2001)

Kalastus Karjalan Pyhäjärvellä vuonna 1999 –
Kala- ja riistaraportteja nro 239 (2001)

Paikallinen vesialuehallinto ja muuttuva kalastus – Velkuan kalastusalueen intressiryhmien näkemyksiä –
Juhani Salmi, Kari Muje, Pekka Salmi ja Pentti Virtanen
Kala- ja riistaraportteja nro 238 (2001)

Poron taloudellinen hyödyntäminen. Esiselvitys –
Jorma Kemppainen, Juhani Kettunen ja Mauri Nieminen
Kala- ja riistaraportteja nro 237 (2001)

Kalat ja ympäristö –
Kalantutkimuspäivät 2001
Kala- ja riistaraportteja nro 236 (2001)

Nuoret ja kalastus –
Jukka Mikkola ja Rauno Yrjölä
Kala- ja riistaraportteja nro 235 (2001)

Valtion varoin tehtävät kalaistutukset vuosina 2001 – 2005. Työryhmämuistio –
Matti Salminen, Eero Jutila, Erkki Jokikokko, Pekka Kummu, Ari Leskelä, Pentti Pasanen ja Jorma Piironen
Kala- ja riistaraportteja nro 234 (2001)

Tutustuminen Washingtonin osavaltiossa tehtäviin lohikalojen massamerkintöihin, lohen kalastuksen säätelyyn sekä Columbia-joen voimalaitosten kalateihin. Matkakertomus USA:han lokakuussa 2000 –
Erkki Ikonen ja Teuvo Niva
Kala- ja riistaraportteja nro 233 (2001)

Siian kutusyvyys ja säännöstelyn vaikutus siikaan Päijänteessä –
Pentti Valkeajärvi, Raimo Riikonen ja Tapio Keskinen
Kala- ja riistaraportteja nro 232 (2001)

Simojoen, Kiiminkijoen ja Pyhäjoen vapakalastus vuonna 2000 –
Keijo Juntunen, Simo Kemppainen ja Erkki Jokikokko
Kala- ja riistaraportteja nro 231 (2001)

Inarijärven pohjasiika 1980 – 2000 –
Erno Salonen
Kala- ja riistaraportteja nro 230 (2001)

Coastal Fish Monitoring in Baltic Reference Areas 2000 –
Kaj Ådjers, Magnus Appelberg, Redik Eschbaum, Antti Lappalainen and Linas Lozys
Kala- ja riistaraportteja nro 229 (2001)

Rehevöityneiden järvien hoitokalastuksen vaikutukset. – vuosiraportti 2000 –
Mikko Olin ja Jukka Ruuhijärvi (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 227 (2001)

Vantaanjoen yhteistarkkailu – Kalasto ja pohjaeläimet vuonna 2000 –
Ari Saura ja Katriina Könönen
Kala- ja riistaraportteja nro 226 (2001)

Kalataloudellinen vahinko- ja kompensaatioarvio Riihimäen jätevesipuhdistamolta 26. 5. 2000 Vantaanjokeen tapahtuneen päästön vaikutuksista –
Ari Saura
Kala- ja riistaraportteja nro 225 (2001)

Aikuisen kuhan liikkeet ja elinympäristönvalinta Oulujoen Pyhäkosken patoaltaassa –
Teppo Vehanen ja Markku Lahti
Kala- ja riistaraportteja nro 224 (2001)

Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu – Toimintakertomus vuodelta 2000 –
Erno Salonen, Armi Maunu, Heimo Pukkila, Mika Kotajärvi, Sari Raineva ja Ahti Mutenia
Kala- ja riistaraportteja nro 223 (2001)

Kalayhteisörakenne vesistöjen ekologisen tilan kuvaajana – EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin kalatutkimukset vuonna 2000 –
Jari Raitaniemi ja Martti Rask (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 222 (2001)

Lohi nousee Simojokeen, Kuivajokeen, Kiiminkijokeen ja Pyhäjokeen. Tuloksia ja päätelmiä vuosien 1999 – 2000 seurannoista –
Keijo Juntunen, Juha Paso ja Erkki Jokikokko
Kala- ja riistaraportteja nro 221 (2001)

Kalatalousbarometri 2001: Yritysten taloudelliset näkymät –
Asmo Honkanen ja Anssi Ahvonen
Kala- ja riistaraportteja nro 220 (2001)

Kalatalousbarometri 2001: Elinkeino ja kuluttajat –
Anssi Ahvonen ja Asmo Honkanen
Kala- ja riistaraportteja nro 219 (2001)

Troolikalastus vakiinnutti asemansa Oulujärvellä –
Tapio Sutela, Pekka Hyvärinen ja Antti Ylitalo
Kala- ja riistaraportteja nro 218 (2001)

VEDEN SATOA 2001 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen XXV vesiviljelypäivät –
Toim. Hilkka Simola
Kala- ja riistaraportteja nro 217 (2001)

Kalastuksen paikallis- ja aluehallinto Pihlajavedellä. Vesialueen omistus ja intressiryhmien näkökulmat –
Kari Muje, Mika Tonder ja Pekka Salmi
Kala- ja riistaraportteja nro 216 (2001)

Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2000 –
Haikonen, Ari; Romakkaniemi, Atso; Keinänen, Marja; Mäntyniemi, Samu; Vatanen, Sauli
Kala- ja riistaraportteja nro 215 (2001)

Kirjallisuuskatsaus pohjoisten tekojärvien kalataloudesta –
Tapio Sutela ja Ahti Mutenia
Kala- ja riistaraportteja nro 214 (2001)

Espoon Monikonpuron kalaston nykytilan selvitys –
Ari Saura
Kala- ja riistaraportteja nro 213 (2001)

Kirjolohen tie fileeksi: geneettiset tunnusluvut –
Antti Kause, Anne Kettunen, Esa Mäntysaari, Tuija Paananen, Unto Eskelinen ja Ossi Ritola
Kala- ja riistaraportteja nro 212 (2001)

Ammatin ja harrastuksen välivesillä: sivutoimisen kalastuksen monimuotoisuus –
Juhani Salmi ja Pekka Salmi
Kala- ja riistaraportteja nro 211 (2001)

Laukaan Simunankosken taimenkannan hoito 1996-2000 –
Pentti Valkeajärvi, Unto Eskelinen ja Päivi Eskelinen
Kala- ja riistaraportteja nro 210 (2001)

Lohen poikastuotantoalueet Näätämöjoessa –
Jaakko Erkinaro, Markku Julkunen, Matti Kylmäaho, Eero Niemelä ja Jorma Kuusela
Kala- ja riistaraportteja nro 209 (2000)

Suomalainen rapuja käsittelevä kirjallisuus –
Kai Westman ja Kati Manninen
Kala- ja riistaraportteja nro 208 (2000)

Troolisilakan laatu: Kenttätutkimuksen suunnittelu, ohjeistus ja arviointi –
Jari Setälä, Juhani Kettunen ja Kari Ruohonen
Kala- ja riistaraportteja nro 207 (2000)

Suomen harjuskantojen tila, hoitotoimet ja viljely – selvitys erityisesti istutuksin tehtävien hoitotoimenpiteiden kehittämisen taustaksi –
Mari Nykänen
Kala- ja riistaraportteja nro 206 (2000)

Poron vasonta ja vasakuolleisuus Hammastunturin ja Muddusjärven paliskunnissa sekä Paliskuntain yhdistyksen Kaamasen koetarhalla –
Harri Norberg ja Mauri Nieminen
Kala- ja riistaraportteja nro 205 (2000)

Stressi ja sen vaikutus kirjolohituotannossa. Loppuraportti projektista –
Lyytikäinen, Tapani; Ruohonen, Kari
Kala- ja riistaraportteja nro 204 (2000)

Riihimäen jätevesipuhdistamolla 26. 5. 2000 tapahtuneen päästön vaikutus Vantaanjoen latvaosan koskien kalastoon ja Arolammin poikastuotantoon –
Ari Saura
Kala- ja riistaraportteja nro 203 (2000)

Eri väestöryhmien näkemykset kalasta ja kalataloudesta –
Asmo Honkanen, Anssi Ahvonen ja Eira Railo
Kala- ja riistaraportteja nro 202 (2000)

Yhteiskunnalliset arvot muuttuvat – muuttuuko kalatalous? Kalantutkimuspäivät 2000 –
Kala- ja riistaraportteja nro 201 (2000)

Viljelykantarekisteri. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalanviljelylaitoksissa ja maitipankissa säilytyksessä olevat kalalajit ja kannat. –
Jarmo Makkonen, Kai Westman, Markku Pursiainen, Petri Heinimaa, Unto Eskelinen, Pentti Pasanen ja Pekka Kummu
Kala- ja riistaraportteja nro 200 (2000)

Kalankasvatus ja ympäristö. Esiselvitys elinkaariarviointia varten –
Frans Silvenius
Kala- ja riistaraportteja nro 199 (2000)
Kalankasvatus ja ympäristö. Kalankasvatuksen prosessikuvaus –
Frans Silvenius
Kala- ja riistaraportteja nro 198 (2000)

Täpläravun intensiivisen viljelyn kehittäminen Olkiluodossa. Projektin raportit 4 – 5 –
Teuvo Järvenpää, Kari Ruohonen ja Jouni Kervinen
Kala- ja riistaraportteja nro 197 (2000)

Kalastus ja kalastuksen arvottaminen Päijänteellä vuonna 1996 –
Pentti Valkeajärvi
Kala- ja riistaraportteja nro 196 (2000)

Rehevöityneiden järvien hoitokalastuksen vaikutukset. Vuosiraportti 1999 –
Toim. Olin, Mikko; Ruuhijärvi, Jukka
Kala- ja riistaraportteja nro 195 (2000)

Vesihomeitiöiden lukumäärät ja tartunnat Laukaan, Kainuun ja Taivalkosken kalanviljelylaitoksissa –
Toim. Päivi Pylkkö ja Pia Vennerström
Kala- ja riistaraportteja nro 194 (2000)

Kalastus Koitereen kalastusalueella 1997 -1998 –
Heikki Auvinen, Tauno Nurmio ja Maija Hyttinen
Kala- ja riistaraportteja nro 193 (2000)

Poronveren talteenotto ja hyödyntäminen –
Mauri Nieminen, Kyösti Tikkanen ja Matti Uusitalo
Kala- ja riistaraportteja nro 192 (2000)

Konneveden koekalastukset sekä verkkosarjojen vertailu vuonna 1996 –
Tero Puttonen ja Pentti Valkeajärvi
Kala- ja riistaraportteja nro 191 (2000)

Coastal Fish Monitoring in Baltic Reference Areas 1999 –
Kaj Ådjers, Antti Lappalainen, Toomas Saat ja Olof Sandström
Kala- ja riistaraportteja nro 190 (2000)

Anabolisesti vaikuttavien yhdisteiden analysointi poron verestä –
Reeta Pösö, Antti Leinonen, Mauri Nieminen ja Timo Soveri
Kala- ja riistaraportteja nro 189 (2000)

Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu – Toimintakertomus vuodelta 1999 –
Erno Salonen, Armi Maunu, Sirkka Heinimaa, Heimo Pukkila ja Ahti Mutenia
Kala- ja riistaraportteja nro 188 (2000)

Peledsiikakantojen romahdus Lokan ja Porttipahdan tekojärvissä –
Ahti Mutenia, Erno Salonen ja Mika Kotajärvi
Kala- ja riistaraportteja nro 187 (2000)

Kalatalousbarometri 2000: Elinkeino ja kuluttajat –
Asmo Honkanen ja Anssi Ahvonen
Kala- ja riistaraportteja nro 186 (2000)

Kalatalousbarometri 2000: Yritysten taloudelliset näkymät –
Anssi Ahvonen ja Asmo Honkanen
Kala- ja riistaraportteja nro 185 (2000)

Tuusulanjärven ja Rusutjärven ravintoketjukunnostuksen kalatutkimuksia vuosina 1996 – 1999 –
Kala- ja riistaraportteja nro 184 (2000)

Simojoen, Kiiminkijoen ja Pyhäjoen vapakalastus vuonna 1999 –
Toim. Simo Kemppainen ja Keijo Juntunen
Kala- ja riistaraportteja nro 183 (2000)

Siian ruokakalaviljely. Yhteistutkimushankkeen loppuraportti –
Juha Koskela, Riitta Rahkonen, Leena Forsman, Lars-Gustaf Lönnström ja Göran Bylund
Kala- ja riistaraportteja nro 182 (2000)

Kalastus Koloveden kalastusalueella ennen verkkokalastuksen säätelyä –
Heikki Auvinen, Tauno Nurmio ja Maija Hyttinen
Kala- ja riistaraportteja nro 181 (2000)

Veden satoa 2000 – Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen XXIV vesiviljelypäivät –
Toim. Jarmo Makkonen
Kala- ja riistaraportteja nro 180 (2000)

Vantaanjoen kalatalous- ja pohjaeläintarkkailu vuosina 1996 – 1999 –
Toim. Kalevi Leinonen ja Ari Saura
Kala- ja riistaraportteja nro 179 (2000)

Kuusamon itään laskevien vesistöjen kalataloudellinen kehittäminen: avainlajeina taimen, harjus ja järvilohi –
Aki Mäki-Petäys, Ari Huusko ja Seppo Mustonen
Kala- ja riistaraportteja nro 178 (2000)

ICES merieliöiden maahan tuontia ja siirtoa koskevat ohjeet 1994. ICES riktlinjer för introduction och flyttningar av marina organismer 1994 –
Kala- ja riistaraportteja nro 177 (2000)

Poronvasojen kuolinsyyt Lapin paliskunnassa –
Ilpo Kojola, Harri Norberg, Pekka Aikio ja Minna Nylund
Kala- ja riistaraportteja nro 176 (2000)

Vapaa-ajan kalastuksen kehittäminen. Intressiryhmien näkökulmia Keski-Suomessa –
Kari Muje
Kala- ja riistaraportteja nro 175 (2000)

Taimenistutusten kehittäminen Lokan ja Porttipahdan tekojärvissä –
Sirkka Heinimaa, Ahti Mutenia, Erno salonen ja Mika Kotajärvi
Kala- ja riistaraportteja nro 174 (2000)

Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 1999. Monitoring of salmon and trout stocks in the River Tornionjoki in 1999 –
Atso Romakkaniemi, Ari Haikonen ja Samu Mäntyniemi
Kala- ja riistaraportteja nro 173 (2000)

Kalatalouden tuotebarometrit. Esitutkimus –
Anssi Ahvonen ja Asmo Honkanen
Kala- ja riistaraportteja nro 172 (1999)

Hauen ja mateen ravinto Tornionjoen ylä- ja alajuoksulla lohen smolttivaelluksen aikana vuosina 1994-1999 –
Teuvo Niva, Juha Iivari, Ari Savikko ja Pentti Pasanen
Kala- ja riistaraportteja nro 171 (1999)

Täpläravun intensiivisen viljelyn kehittäminen Olkiluodossa. Projektin raportit 1 – 3 –
Kala- ja riistaraportteja nro 170 (1999)

Lohen etu ja oikeus – Tenojoen lohenkalastajat ja kalastuksen järjestäminen Suomessa vuonna 1998 –
Maija Länsman
Kala- ja riistaraportteja nro 169 (1999)

Kalanviljelyaltaat; materiaalit ja rakenteet –
Yrjö Aarnipuro
Kala- ja riistaraportteja nro 168 (1999)

Pohjanlahden vaelluskalojen tila ja tulevaisuus. Kalantutkimuspäivät 1999 –
Kala- ja riistaraportteja nro 167 (1999)

Vanhankaupunginkosken kalastoseuranta syksyllä 1998 –
Ari Saura
Kala- ja riistaraportteja nro 166 (1999)

Inarijärven velvoitetarkkailun yhteenveto vuosilta 1994-1998 –
Erno Salonen
Kala- ja riistaraportteja nro 165 (1999)

Evaluation of Fish Cultivation Methods in the Northern Aquaculture Stations of the Finnish Game and Fisheries Research Institute –
J. E. Thorpe
Kala- ja riistaraportteja nro 164 (1999)

Ryhmämerkkien käyttö kalojen istutustutkimuksissa. Kirjallisuusselvitys –
(Toim.) Pekka Hyvärinen ja Taina Leinonen
Kala- ja riistaraportteja nro 163 (1999)

Silakan troolikalastuksen kannattavuus vuonna 1997 –
Jarno Virtanen, Jari Setälä ja Asmo Honkanen
Kala- ja riistaraportteja nro 162 (1999)

Helikopterin käyttö poronhoitotöissä poronhoitovuosina 1991/92-1997/98 –
Heikki Muhonen ja Mauri Nieminen
Kala- ja riistaraportteja nro 161 (1999)

Kalanviljelytekniikka –
Vaito Mustajärvi
Kala- ja riistaraportteja nro 160 (1999)

Valtion kalanviljelyn luonnonravintolammikoiden tuotto, viljellyt kalalajit- ja kannat, istutusmäärät, kalanpoikasten pituus ja -paino, kuolleisuus, istutus- ja tyhjennyspäivämäärät sekä kasvukausi vuosina 1971 – 1997 –
Jorma Janatuinen
Kala- ja riistaraportteja nro 159 (1999)

Rehevöityneiden järvien hoitokalastuksen vaikutukset Vuosiraportti 1998 –
Jukka Horppila, Jorma Keskitalo, Anja Lehtovaara, Mikko Olin, Mauri Pekkarinen, Martti Rask, Jukka Ruuhijärvi, Ilkka Sammalkorpi, Janne Soininen, Petra Tallberg, Tero Taponen ja Anu Väisänen. Toim. Mikko Olin ja Jukka Ruuhijärvi
Kala- ja riistaraportteja nro 158 (1999)

Kalamarkkinaprojekti –
Asmo Honkanen ja Jari Setälä
Kala- ja riistaraportteja nro 157 (1999)

Coastal Fish Monitoring in Baltic Reference Areas 1998 –
Kaj Ådjers, Paula Böhling, Mart Kangur and Olof Sandström
Kala- ja riistaraportteja nro 156 (1999)

Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu – Toimintakertomus vuodelta 1998 –
Erno Salonen, Armi Maunu, Sirkka Heinimaa, Heimo Pukkila ja Ahti Mutenia
Kala- ja riistaraportteja nro 155 (1999)

Istutettujen ja luonnonvaraisten kuhanpoikasten (0+) ravinnonkäyttö ja kasvu Oulujärvessä –
Tapio Sutela, Pekka Hyvärinen, Anssi Härkönen ja Ari Huusko
Kala- ja riistaraportteja nro 154 (1999)

Tutkimustietoa vapaa-ajankalastuksesta – Kalantutkimuspäivät 1998 –
Toim. Anna-Liisa Toivonen
Kala- ja riistaraportteja nro 153 (1999)

Suomen poronhoitoalueen kesälaidunvarat –
Jouko Kumpula, Alfred Colpaert ja Mauri Nieminen
Kala- ja riistaraportteja nro 152 (1999)

Kuinka Suomi kalastaa. Espoon seudun vapaa-ajankalastus vuonna 1997 –
Kalevi Leinonen, Johanna Stigzelius ja Rauno Yrjölä
Kala- ja riistaraportteja nro 151 (1999)

Porojen laidunten käyttö Pohjois-Lapissa – GPS-seuranta ja satelliittikuvatulkinnat laidunten käytön tutkimisessa –
Jouko Kumpula, Ulrich Fielitz ja Alfred Colpaert
Kala- ja riistaraportteja nro 150 (1999)

Lohikannan palauttaminen Tuulomajoen latvavesille. Vuosi 1998 –
Jaakko Erkinaro, Jarmo Pautamo, Petri Karppinen, Markku Kaukoranta, Alexander Lupandin, Petri Heinimaa,Teemu Mäkinen, Nikolai Popov, Heikki Erkinaro
Kala- ja riistaraportteja nro 149 (1999)

Vastakuoriutuneiden hauen poikasten istutustutkimus Lokan tekojärvellä vuonna 1998 –
Pekka Korhonen ja Ahti Mutenia
Kala- ja riistaraportteja nro 148 (1999)

Vesiviljelyn kalakantojen monimuotoisuuden merkitys istutushoidossa. Riista- ja kalatalouden XXIII vesiviljelypäivät –
Petri Heinimaa ja Kati Manninen (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 147 (1999)

Kuinka Suomi kalastaa. Helsingin seudun vapaa-ajankalastus vuonna 1997 –
Leinonen, Kalevi; Stigzelius, Johanna; Yrjölä, Rauno
Kala- ja riistaraportteja nro 146 (1999)

Lohi- ja meritaimenkantojen poikastutkimukset Tornionjoessa vuonna 1998 –
Ari Haikonen ja Atso Romakkaniemi
Kala- ja riistaraportteja nro 145 (1999)

Hoitotoimien ja allashydrauliikan vaikutuksista vesihomeen esiintymiseen Laukaan ja Kainuun kalanviljelylaitoksissa –
Taina Leinonen (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 144 (1999)

Selvitys Kuusamon kalanviljelylaitoksen aiheuttaman vesistökuormituksen osatekijöistä –
Jarmo Makkonen, Seppo Mustonen ja Raimo Määttä
Kala- ja riistaraportteja nro 143 (1999)

Lohen ja meritaimenen kotiutusistutusten seuranta Kiiminkijoella –
Simo Kemppainen ja Pekka Hyvärinen
Kala- ja riistaraportteja nro 142 (1999)

Tuottajajärjestöt osana yhteistä kalastuspolitiikkaa. Kirjallisuusselvitys –
Essi Eerola ja Asmo Honkanen
Kala- ja riistaraportteja nro 141 (1998)

Finnish Game and Fisheries Research Institute. Fisheries Biology and Management Research Unit –
Kala- ja riistaraportteja nro 140B (1999)

Finnish Game and Fisheries Research Institute. Game and Reindeer Research Unit –
Kala- ja riistaraportteja nro 139B (1999)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Palvelut – Finnish Game and Fisheries Research Institute, Services –
Kala- ja riistaraportteja nro 138 (1999)

Kalastajien näkemykset Simojoen vesistön tilan, kuormituksen ja kalaston muutoksista –
Teppo Haapaniemi, Eero Jutila ja Erkki Jokikokko
Kala- ja riistaraportteja nro 137 (1998)

Finnish Game and Fisheries Research Institute, Socioeconomic and Aquaculture Research Unit –
Kala- ja riistaraportteja nro 136B (1999)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Elinkeinokalatalouden tutkimus –
Kala- ja riistaraportteja nro 136A (1999)

Finnish Game and Fisheries Research Institute, Aquaculture Unit –
Kala- ja riistaraportteja nro 135B (1999)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Evaluointi. Vesiviljely –
Kala- ja riistaraportteja nro 135A (1999)

Finnish Game and Fisheries Research Institute. Report of the FGFRI´s operations submitted for international evaluation –
Kala- ja riistaraportteja nro 134B (1999)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Raportti tutkimuslaitoksen toiminnasta kansainvälistä arviointia varten –
Kala- ja riistaraportteja nro 134A (1998)

Monitoring in Baltic Coastal Reference Areas 1997 – Catches of Perch, Roach and Viviparous Blenny –
Kaj Ådjers, Paula Böhling, Mart Kangur ja Erik Neuman
Kala- ja riistaraportteja nro 133 (1998)

Toutaimen laitosviljely – mätimunasta kolmikesäiseen –
Jarmo Makkonen, Markku Pursiainen ja Juha-Pekka Turkka
Kala- ja riistaraportteja nro 132 (1998)

Kuinka Suomi kalastaa. Osaraportti 2: Saaliit ja viehekalastusjärjestelmän käytännön toimivuus kalastusalueittain –
Kalevi Leinonen, Pentti Moilanen, Jukka Rinne, Johanna Stigzelius, Anna-Liisa Toivonen, Anna-Liisa Tuunainen ja Rauno Yrjölä, R
Kala- ja riistaraportteja nro 131 (1998)

Vimman biologia ja vimpakantojen tila Suomen rannikolla –
Kari Saulamo ja Hannu Lehtinen
Kala- ja riistaraportteja nro 130 (1998)

Viehekorttikiistan argumentit – Kamppailu kalavesien käyttö- ja omistusoikeudesta –
Minna Pirhonen ja Pekka Salmi
Kala- ja riistaraportteja nro 129 (1998)

Siian ja harjuksen starttirehuvertailu –
Jarmo Makkonen, Markku Pursiainen ja Veikko Linna
Kala- ja riistaraportteja nro 128 (1998)

Inarin juhlasymposium – RKTL:n toimintaa Ylä-Lapissa –
Petri Heinimaa ja Kaarina Manninen (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 127 (1998)

Siian takautuva kasvun määritys –
Jari Raitaniemi
Kala- ja riistaraportteja nro 126 (1998)

Selvitys Muonion kalanviljelylaitoksen aiheuttaman vesistökuormituksen osatekijöistä –
Jarmo Makkonen, Olli Salo, Pentti Pasanen ja Juha Iivari
Kala- ja riistaraportteja nro 125 (1998)

Tainnutetun lohen ja taimenen sivuaspektivoimakkuus – Kaikuluotaus Tornionjoen nousulohen koon ja määrän arvioinnissa –
Juha Lilja, Timo J. Marjomäki, Raimo Riikonen ja Juha Jurvelius
Kala- ja riistaraportteja nro 124 (1998)

Rehevöityneiden järvien hoitokalastuksen vaikutukset – vuosiraportti 1997 –
Mikko Olin, Jukka Ruuhijärvi, Martti Rask, Leena Villa, Petri Savola, Ilkka Sammalkorpi ja Kirsti Poikonen
Kala- ja riistaraportteja nro 123 (1998)

Kalastus Vantaanjoen vesistöalueella vuonna 1996 –
Kalevi Leinonen
Kala- ja riistaraportteja nro 122 (1998)
Kuinka Suomi kalastaa – Osaraportti 1: Kalastusrasitukset alueittain –
Kalevi Leinonen, Pentti Moilanen, Jukka Rinne, Anna-Liisa Toivonen, Anna-Liisa Tuunainen ja Rauno Yrjölä
Kala- ja riistaraportteja nro 121 (1998)

Inarijärven säännöstelystä aiheutuneiden kalanhoitovelvoitteiden tarkkailu – toimintakertomus vuodelta 1997 –
Erno Salonen, Ahti Mutenia, Armi Maunu, Sirkka Heinimaa ja Heimo Pukkila
Kala- ja riistaraportteja nro 120 (1998)

Tuloksia Tenojoen ja Näätämöjoen vesistöalueilla vuosina 1996-1997 tehdyistä tutkimuksista –
Maija Länsman, Eero Niemelä, Matti Kylmäaho, Pirkko Kärki ja Kjell Moen
Kala- ja riistaraportteja nro 119 (1998)

Peledsiian ja särjen ravinnosta Lokan ja Porttipahdan pelagiaalissa syyskuussa 1995 –
Kimmo Tolonen ja Ahti Mutenia
Kala- ja riistaraportteja nro 118 (1998)

Muikun kannanvaihtelujen vaikutus järvitaimenistutusten tuloksellisuuteen. Loppuraportti –
Teuvo Niva
Kala- ja riistaraportteja nro 117 (1998)

Fiskodlingskonferensen 1998. Aktuellt från finsk fiskevård och fiskodling –
Kati Manninen och Kai Westman (red.)
Kala- ja riistaraportteja nro 116 (1998)

RKTL:n XXII vesiviljelypäivät 1998. Vesiviljelytuotannon uudet lajit ja kannat. RKTL:n viljelykokemuksea ja kehitystuloksia –
Ilkka Rissanen ja Unto Eskelinen (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 115 (1998)

Taannehtivien pituuksien laskentamenetelmät. Esimerkkiaineistona Utsjoen 1-vuotiaat lohenpoikaset –
Ilari Valta ja Eero Niemelä
Kala- ja riistaraportteja nro 114 (1998)

Oulunjoen vesistön kuhakantojen tila ja hoidon kehittämismahdollisuudet –
Tapio Sutela ja Pekka Hyvärinen
Kala- ja riistaraportteja nro 113 (1998)

Lohen ja meritaimenen kotiutusistutusten seuranta Kiiminkijoella. Vuoden 1997 tulokset –
Simo Kemppainen ja Pekka Hyvärinen
Kala- ja riistaraportteja nro 112 (1998)

Viljelyn monipuolistaminen uusien lajien avulla. Lajien taloudelliset ja tekniset mahdollisuudet ruokaviljelyyn –
Juha Koskela, Jari Setälä ja Asmo Honkanen
Kala- ja riistaraportteja nro 111 (1998)

Suomenlahden meritaimen. Kalastuksen ja hoidon kehittäminen –
Ari Saura
Kala- ja riistaraportteja nro 110 (1998)

Oulujärven kalatalouden monitavoitteinen kehittäminen. Osaraportti 5: Kalakantojen hoitomalliin Oulunjärvi-sovellus –
Teppo Vehanen ja Petri Kylmälä
Kala- ja riistaraportteja nro 109 (1998)

Oulujärven kalatalouden monitavoitteinen kehittäminen. Osaraportti 4: Rahavirtojen analyysi –
Hannu Tervo
Kala- ja riistaraportteja nro 108 (1998)

Oulujärven kalatalouden monitavoitteinen kehittäminen. Osaraportti 3: Oulujärven kalastajien mielipidekysely ja teemahaastattelut –
Teppo Vehanen ja Hannu Tervo
Kala- ja riistaraportteja nro 107 (1998)

Oulujärven kalatalouden monitavoitteinen kehittäminen. Osaraportti 2: taimenen ja kuhan ravinnonkulutus bioenergeettisellä mallilla arvioituna –
Teppo Vehanen, Pekka Hyvärinen ja Ari Huusko
Kala- ja riistaraportteja nro 106 (1998)

Kokemuksia suomalaisista kalateistä neljässä esimerkkijoessa –
Pekka Korhonen ja Tapio Sutela
Kala- ja riistaraportteja nro 105 (1998)

Spawning Migration of Salmon (Salmo Salar) in the River Tornionjoki and in the Bothnian Bay on the Basis of Catch Data from 1920´s till 1950´s –
Irma Kallio-Nyberg ja Atso Romakkaniemi
Kala- ja riistaraportteja nro 104 (1998)

Viljely-ympäristön säätely. Valtion kalanviljelyn XXI neuvottelupäivät –
Hilkka Simola (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 103 (1997)

Kalaa ei riitä kaikkien verkkoihin. Pohjanlahden ammattikalastajien näkemyksiä siiankalastuksen järjestämisestä –
Alpo Huhmarniemi ja Juhani Salmi
Kala- ja riistaraportteja nro 102 (1997)
Kalastus ja saimaannorppa. Pihlajaveden ammattikalastus vuonna 1996 –
Juha Jurvelius ja Petri Sihvonen
Kala- ja riistaraportteja nro 101 (1997)

Istutettu taimen muikkukannan säätelijänä –
Pentti Valkeajärvi, Timo J. Marjomäki, Harri Helminen ja Mikko Koivurinta
Kala- ja riistaraportteja nro 100 (1997)

Niin kauan kalastan kun rahat riittää. Yrittäjyys ja elämäntapa ammattikalastajakuvan heijastajina –
Sari Jurvansuu
Kala- ja riistaraportteja nro 99 (1997)

Kalastus ja kalansaaliit Lohjanjärvellä 1996 –
Matti Salminen
Kala- ja riistaraportteja nro 98 (1997)

Ei anneta kalastaa sillon, kun on kalastuksen aika. Lohen ammattikalastajien näkemyksiä kalastuksen säätelystä ja sen vaikutuksesta kalastusammattiin –
Riku Varjopuro
Kala- ja riistaraportteja nro 97 (1997)

Harjuksen levinneisyys Tenojoen vesistöalueella –
Teemu Mäkinen, Eero Niemelä, Maija Länsman ja Tero Saari
Kala- ja riistaraportteja nro 96 (1997)

Technical Solutions in the Management of Environmental Effects of Aquaculture. The Scandinavian Association of Agricultural Scientists Seminar no. 258 –
Jarmo Makkonen (ed.)
Kala- ja riistaraportteja nro 95 (1997)

Kotitalouksien kalankäyttö – haastattelututkimuksia vuosina 1992 ja 1997 –
Asmo Honkanen, Jari Setälä ja Essi Eerola
Kala- ja riistaraportteja nro 94 (1997)

Suomen poronhoitoalueen talvilaidunvarat –
Jouko Kumpula, Alfred Colpaert, Timo Kumpula, Mauri Nieminen
Kala- ja riistaraportteja nro 93 (1997)

Elinkeinokalatalouden tutkimuksen ja tilastotoimen hankkeiden vuoden 1996 toimintakertomukset –
Juhani Kettunen ja Leena Forsman (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 92 (1997)

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalanhoitovelvoitteen tarkkailu- Toimintakertomus vuodelata 1996 –
Ahti Mutenia, Erno Salonen, Armi Maunu, Heimo Pukkila ja Sirkka Heinimaa
Kala- ja riistaraportteja nro 91 (1997)

Monitoring in Baltic Coastal Reference Areas 1996 – Composition of Fish Communities –
Kaj Ådjers, Paula Böhling, Mart Kangur ja Erik Neuman
Kala- ja riistaraportteja nro 90 (1997)

Hydroacoustics Estimation of Salmon (Salmo salar) Spawning Run in the River Tornio. Project Results 1995-1996 –
Atso Romakkaniemi, Timo Marjomäki, Juha Jurvelius
Kala- ja riistaraportteja nro 89 (1997)

Petokalojen istutuskokeilut ja ravinnonkäyttö Lokan ja Porttipahdan tekojärvillä –
Sirkka Heinimaa, Ahti Mutenia, Erno Salonen ja Mika Kotajärvi
Kala- ja riistaraportteja nro 88 (1997)

Tutkimusteeman ”ekologinen vesilintututkimus” evaluointi –
Kala- ja riistaraportteja nro 87 (1997)

International evaluation of the monitoring schemes for game and wildlife in Finland –
Kala- ja riistaraportteja nro 86 (1997)

Kalastus ja saimaannorppa; Pihlajaveden pilkkikalastus 1990-luvun alussa –
Juha Jurvelius, Asko-Pekka Sikanen ja Mauri Löppönen
Kala- ja riistaraportteja nro 84 (1997)

Kalakantojen ja kalavesien tutkimuksen hankkeiden vuoden 1996 loppuraportit ja toimintakertomukset –
Paula Böhling, Maritta Luoma, Raimo Parmanne ja Veijo Pruuki
Kala- ja riistaraportteja nro 83 (1997)

Lohen, meritaimenen ja vaellussiian istutussuunnitelma vuosile 1997-2000. Työryhmämuistio –
Pentti Pasanen, Erkki Jokikokko, Eero Jutila, Pekka Kummu
Kala- ja riistaraportteja nro 82 (1997)

Arvio kalan kulutuksesta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa sekä muualla maailmassa –
Aune Vihervuori
Kala- ja riistaraportteja nro 81 (1997)
Tehokalastuksen kalastovaikutukset kalojen ravintovaroihin, ravinnonkäytöön ja vedenlaatuun Taivalkosken Kurtinjärvellä vuosina 1991-1994 –
Esko Lehtinen, Kalervo Salojärvi, Hilkka Simola, Rauno Hokki ja Pentti Pasanen
Kala- ja riistaraportteja nro 81 (1997)

Muistitietoa ja kirjanpitoa : kalastustiedustelun menetelmävertailu –
Teppo Vehanen
Kala- ja riistaraportteja nro 79 (1996)

Oulujärven kalatalouden monitavoitteinen kehittäminen : kalakanta-arviot ja ravintonäytteet –
Teppo Vehanen ja Pekka Hyvärinen
Kala- ja riistaraportteja nro 78 (1996)

Lohen kutukäyttäytymisen seuranta Utsjoen alaosalla syksyllä 1996 –
Petri Karppinen, Jaakko Erkinaro, Eero Niemelä ja Kjell Moen
Kala- ja riistaraportteja nro 77 (1996)

Rannikkokalastuksen strategiat Pohjanmaalla –
Anna-Liisa Toivonen
Kala- ja riistaraportteja nro 76 (1996)

Karpinpoikasten talvikasvatus –
Päivi Eskelinen (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 75 (1996)

Hauen, kuhan, ahvenen ja lahnan saatavuus rannikolla –
Jari Setälä ja Heli Yläjärvi
Kala- ja riistaraportteja nro 74 (1996)

Kalaan vai kellon kanssa kilpaa : ammattikalastajien mielipiteitä kalan laadusta, jalostuksesta ja markkinoinnista –
Tuula Huuhka ja Jari Setälä
Kala- ja riistaraportteja nro 73 (1996)

Tuloksia Tenojoen ja Näätämöjoen vesistöalueilla vuonna 1995 tehdyistä tutkimuksista –
Matti Kylmäaho, Eero Niemelä, Petri Karppinen, Jaakko Erkinaro ja Kjell Moen
Kala- ja riistaraportteja nro 72 (1996)

Pulmankijärven kalastus- ja kalastajahistoria –
Maija-Liisa Vuorinen
Kala- ja riistaraportteja nro 71 (1996)

Meritaimenen kalastus ja saaliit Perämerellä vuonna 1993 –
Erkki Jokikokko, Atso Romakkaniemi ja Tarja Zitting-Huttula
Kala- ja riistaraportteja nro 70 (1996)

Merenkurkun vapaa-ajankalastajat –
Pentti Moilanen
Kala- ja riistaraportteja nro 69 (1996)

Kalastusyrityksen voimavarat : katsaus ammattikalastuksen profiilit -tutkimuksen lomakehaastatteluiden tuloksiin –
Juhani Salmi, Pekka Salmi ja Pentti Moilanen
Kala- ja riistaraportteja nro 68 (1996)

Tehokalastuksen kalastovaikutukset Taivalosken Kurtinjärvellä vuosina 1991-1994 –
Esko Lehtinen, Kalervo Salojärvi, Rauno Hokki ja Pentti Pasanen
Kala- ja riistaraportteja nro 67 (1996)

Tilastotietoja Inarijärven kalatalaoudesta : velvoitetarkkailun toimintakertomus vuodelta 1995 –
Ahti Mutenia, Erno Salonen, Armi Maunu, Heimo Pukkila, Markku Ahonen ja Riitta Rahkonen
Kala- ja riistaraportteja nro 66 (1996)

Institutes, research workers and programmes related to research on crayfish in Europe –
Kai Westman and Kaarina Manninen (eds)
Kala- ja riistaraportteja nro 65 (1996)

Suurtalouksien kalankäytttö EU:n muutospaineessa : kyselytutkimuksia vuosilta 1988-1995 –
Asmo Honkanen
Kala- ja riistaraportteja nro 64 (1996)

Luttojoen vaelluskalatutkimus vuosina 1988-1991 ja 1993 –
Jarmo Aalto
Kala- ja riistaraportteja nro 63 (1996)

Enemmän hinnan kuin luonnon armoilla : ammattikakastajatutkimuksen kvalitatiivista metodiikkaa –
Kari Mikko Vesala, Asmo Honkanen, Juha Jurvelius, Juhani Salmi ja Pekka Salmi
Kala- ja riistaraportteja nro 61 (1996)

Tenojoen vesistöalueen kalastus- ja saalistilastot vuodesta 1972 vuoteen 1995 Suomessa ja Norjassa –
Niemelä, Eero; Moen, Kjell; Kärki, Pirkko; Länsman, Maija
Kala- ja riistaraportteja nro 60 (1996)

Ympäristön yhdennetyn seurannan kalatutkimukset 1992 – 1994 –
Jouni Tammi, Riitta Niinioja ja Martti Rask
Kala- ja riistaraportteja nro 59 (1996)

Tuloksia Tenojoen ja Näätämöjoen vesistöalueilla vuonna 1994 tehdyistä tutkimuksista –
Matti Kylmäaho ja Eero Niemelä
Kala- ja riistaraportteja nro 58 (1996)

Kalakantojen ja kalavesien tutkimuksen vuonna 1995 päättyneiden hankkeiden loppuraportit –
Paula Böhling, Maritta Luoma ja Veijo Pruuki (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 57 (1996)

Vesiviljelyn asiakaskysely –
Reijo Koistinen ja Tiina Wéman
Kala- ja riistaraportteja nro 52 (1996)

Inarijärven kalataloudellisten hoitovelvoitteiden uudistaminen : sopeutuva velvoitehoito –
Markku Ahonen ja Petri Heinimaa
Kala- ja riistaraportteja nro 51 (1995)

Harjustako Vantaanjoesta? Alustavia tuloksia kotiutusistutuksista –
Jukka-Pekka Rinne ja Ari Saura
Kala- ja riistaraportteja nro 50 (1996)

Taimenen poikastiheydet ja poikasten kasvu Nuorttijoen vesistöalueella vuonna 1993 –
Jarmo Aalto
Kala- ja riistaraportteja nro 49 (1996)

Kiehuvat kalavedet : Suomen sisävesien paikalliset kalastuskonfliktit – haaste kalastushallinnolle ja kalavesien käytön järjestämiselle –
Mia Pitkänen
Kala- ja riistaraportteja nro 48 (1996)

Merilohen istutuspoikasten fysiologinen tila ja vaellusvalmius eri kalanviljelylaitoksissa keväällä 1995 –
Leena Forsman
Kala- ja riistaraportteja nro 46 (1995)

Kalavesien hoidon tavoitteet ja tutkimusmenetelmät. V kalantutkimuspäivien esitelmien lyhennelmät –
Heikki Auvinen ja Riitta Pelkonen (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 45 (1995)

Lohien telemetriseuranta Kemijokisuulla ja Isohaaran yläpuolisessa patoaltaassa vuonna 1995 –
Erkki Jokikokko, Jukka Viitala
Kala- ja riistaraportteja nro 43 (1995)

Kalavesi kielellä: Kalastuksen järjestämisen ongelmat ja kalaveden merkitys Oriveden kalastajien kertomana –
Mia Pitkänen, Veli-Pekka Vepsäläinen, Pekka Salmi
Kala- ja riistaraportteja nro 42 (1995)

Taimenen poikastiheydet ja poikasten kasvu Luttojoen vesistöalueella vuosina 1988-1993 –
Jarmo Aalto, Markku Julkunen, Jaakko Erkinaro, Eero Niemelä
Kala- ja riistaraportteja nro 41 (1995)

Suomenlahden vaelluskalaistutukset- ja kalastus : kirjallisuusselvitys –
Jukka Mikkola
Kala- ja riistaraportteja nro 40 (1995)

Siika- ja järvitaimenistutusten tuloksellisuus ja ehdotus velvoitehoidon kehittämiseksi Lappajärvessä ja Evijärvessä : velvoiteistutusten vaikutusten tarkkailututkimuksen loppuraportti –
Jari Raitaniemi, Outi Heikinheimo ja Matti Miinalainen
Kala- ja riistaraportteja nro 39 (1995)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen uusia toimintatapoja : valtion kalanviljelyn XIX neuvottelupäivät, 2. päivä –
Toim. Petri Heinimaa ja Kaarina Manninen
Kala- ja riistaraportteja nro 38 (1995)

Ammattikalastus tuulten pyörteissä. Merialueen troolikalastajien muutosvalmius ja suhde ammattiinsa –
Sari Jurvansuu
Kala- ja riistaraportteja nro 37 (1995)

Kuha Oulujoen vesistöalueella –
Tapio Sutela, Ari Huusko, Pekka Hyvärinen ja Markku Pursiainen
Kala- ja riistaraportteja nro 36 (1995)

Fiskrekrytering i Haapajärvi – förutsättningar för utnyttjande av ett kylvattenutsläpp –
Peter Karås & Paula Böhling
Kala- ja riistaraportteja nro 35 (1995)

Percis II : Second International Percis Symposium. Symposium program and abstracts –
Eira Railo ja Tuija Julku (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 34 (1995)

Metsästäjäprofiili 1993. Osaraportti 2 –
Kalevi Leinonen ja Aslak Ermala
Kala- ja riistaraportteja nro 33 (1995)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalakantaseurannat ja niiden kehittäminen –
Kalakantaseurantatyöryhmä
Kala- ja riistaraportteja nro 32 (1995)

Eri nieriälajien merikasvatuskokeilun tuloksia – puronieriästäkö uusi ruokakalakasvatuslaji? –
Simo Kemppainen (toim.)
Kala- ja riistaraportteja nro 31 (1995)

Elinkeinon ja elämäntavan rajavesillä. Ammattikalastuksen ja kalastajayhteisöjen tutkimuksista Suomessa ja ulkomailla –
Pekka Salmi ja Juhani Salmi
Kala- ja riistaraportteja nro 30 (1995)

Inarijärven järvitaimenen kuonomerkintöjen tulokset –
Markku Ahonen
Kala- ja riistaraportteja nro 29 (1995)

Metsästäjäprofiili 1993. Osaraportti 1 –
Aslak Ermala ja Kalevi Leinonen
Kala- ja riistaraportteja nro 28 (1995)

Aikaisemmat numerot 1-27 julkaistu nimellä Kalaraportteja