Kalakirjaston arkiston yleisesittely

Evon kalastajakoulu Evon kalastuskoeasema
Kaihuan kalanviljelyslaitos Kalataloussäätiö
Kalatutkija Jorma Toivonen Käylän kalanviljelylaitos
Perhomestari Lauri Sälevä T. H. Järven aineistoa
Leustojärven kalanviljelylaitos – Tornionjoen kalanviljelylaitos
Suomen Kalastusyhdistys – Kalatalouden Keskusliitto

Kaihuan Kalanviljelyslaitos: Esittely

Nimi
Kaihuan Kalanviljelyslaitos

Muut nimet
Kaihuan kalanviljelylaitos

Toimintavuodet
1926-1990 

Toiminta-alue
Kemijoen vesistö

Historia

Oulun läänin maaherra on vahvistanut järjestyssäännön Kemijoen Lauttausyhdistyksen kalanviljelyslaitosta varten 8.7.1924. Laitoksen hoidosta ja hallinnosta vastaa Kemijoen Lauttausyhdistys (myöh. Kemijoen Uittoyhdistys) Maataloushallituksen Kalatalousosaston (myöh. Maa- ja metsätalousministeriön kalastus- ja metsästysosasto) ohjeiden mukaan ja sen valvonnassa. Hautomorakennuksen tulee olla valmiina ennen 1.9.1926 ja lammikot on rakennettava 1927-1932 kuluessa. Laitoksen tarkoituksena on kalakannan, erityisesti lohikannan, vaurastuttaminen Kemijoessa ja siihen laskevissa sivujoissa.

Professori T. H. Järven, kalastusneuvos P. Brofeldtin, lauttauspäällikkö W. Öhrlingin ja kalastusmestari A. Holmströmin tekemien tutkimusten perusteella kalanviljelyslaitoksen paikaksi valikoitui Kaihuajoen alajuoksu.

Ensimmäinen toimintavuosi alkoi syksyllä 1926 ja varsinainen toiminta vuoden kuluttua. Toiminta kehittyi ja jatkui vuoteen 1941 kalastusmestarin johdolla ja lauttauspäällikön (myöh. uittopäällikön) alaisuudessa, mutta sotavuodet hankaloittivat ja keskeyttivät kalanviljelyslaitoksen toimintaa. Jälleenrakentaminen ja kunnostaminen aloitettiin 1945 ja toiminta alkoi uudestaan 1946. Kalastuksen, mädin hankinnan, poikasten kasvattamisen ja istuttamisen lisäksi tehtäviin kuului myös kalastusvartiointi, jonka päävastuu siirtyi sotavuosien jälkeen poliisiviranomaisille.

Kesällä 1951 Kemijoen Uittoyhdistys teki Lapin läänin Kalastuskuntain liiton kanssa sopimuksen, että liitto hankkii syksyllä otettavat mätimäärät ja huolehtii poikasten kuljetuksesta keväällä istutusvesiin. Kemijoen Uittoyhdistys/Kaihuan Kalanviljelyslaitos hoitaa mädin hauduttamisen ja laitoksen ylläpidon laitteineen. Vuodesta 1965 toimintaan tulivat mukaan myös metsähallituksen Perä-Pohjolan piirikuntakonttori ja alueen maanviljelysseurat. Kemijoen Uittoyhdistyksen hallitus päätti 15.12.1989, että velvoiteistutuksiin tarvittavat poikaset ostetaan jatkossa yksityisiltä kalankasvattajilta ja kalanviljelylaitos myydään tarpeettomana. Kaihuan kalanviljelylaitoksen toiminta päättyi 1990 Kemijoen Uittoyhdistyksen omistuksessa.

Suomen Kalakirjastolle luovutetut Kaihuan Kalanviljelyslaitoksen asiakirjat ovat pääosin 1920-luvun lopulta 1950-luvun loppuun.

Arkistotunnus
7

Aineiston laajuus
0,53 hm = kuusi koteloa

Sijoituspaikka
Hylly G

Luovuttaja
Sauli Kieksi 2018

Käyttö
Aineisto on käytettävissä Kalakirjastossa ja haettavissa Kalakirjaston tietokannasta.
Asiakirjoista voi tehdä myös tietopalvelupyynnön Kalakirjastolle.

Kuvailutiedot
Suomen Kalakirjaston arkistosihteeri Päivi Sahlman 1.3.2021

Lähteet
Kaihuan Kalanviljelyslaitoksen toimintakertomukset
Suomen Kalakirjaston uutisia: Kalakirjastolle lahjoituksena Kaihuan kalanviljelylaitoksen arkisto
Itkonen, Martti: Kemijoen Uittoyhdistys 1901-2001. Tornion Kirjapaino Ky, 2001

Julkaisut
Puuronen, Vesa: Kaihuan kalanviljelylaitoksen historia 1926-1990

Kaihuan Kalanviljelyslaitos: Luettelo

Aineistovuodet 1925-1993

Kotelo 7.1 (6)

Lähteneet kirjeet (D)
Lapin piirin herra Postitarkastaja 1926, 1 kpl
Maataloushallitus 1930, 1 kpl
– sisältää kirjeluonnoksen
Maatalousministeriö 1941, kaksi samanlaista kirjetoistetta
Maataloushallituksen Kalatalousosasto 1941, 1 kpl
Lapin lääninhallitus 1942, 1 kpl
– sisältää tilaston toimitetuista siian- ja muikunpoikasten istutuksista 1942
Tornionjoen Kalastustoimikunta 1948, 1 kpl
Kalastusmestari J. Korppi, Evo 1948, 1 kpl

Saapuneet asiakirjat (E)
Kirjeet (Ea)
Maataloushallituksen Kalatalousosasto 1925-1927, 1933, 1935-1937 ja 1960, yht. 11 kpl
– sisältävät mm. ohjeita vuosikertomuksen laadintaan, tilastojen toimittamiseen, siianmädin hankintaan, hedelmöittämiseen ja kuljettamiseen, selostuksia lammikkojen pinnalle kaadettujen öljyjen vaikutuksesta kalanpoikasille vahingollisten vesihyönteisten hävittämiseksi tai vastauksia kalanviljelylaitoksen rakentamisesta sekä uittoväylän kunnostamisesta
Metsähallitus 1935 ja 1941, 2 kpl
Kalamiehet ry 1960, 1 kpl
– sisältää Kalamiehet yhdistyksen säännöt
Maataloushallituksen Kalatalousosastolta saapunut kirje Perä-Pohjolan maanviljelysseuralle ja Lapin maatalousseuralle, tiedoksi Kaihuan Kalanviljelyslaitokselle 1939, 1 kpl

Päätökset (Eb)
30.7.1931 Oulun läänin Lääninhallitus, alkuperäinen ja jäljennös
– Kemijokeen rakennettavaksi määrätyn kalansiitoslaitoksen perustamispäätöksen muuttaminen
25.4.1940 Maatalousministeriö, jäljennös
– merilohenpoikasten viljelyn lopettaminen ja muun kalalajin viljelyn tehostaminen
27.8.1941 Lapin läänin Lääninhallitus, alkuperäinen ja jäljennös
– uuden järjestyssäännön vahvistaminen Kaihuan Kalanviljelyslaitokselle
20.8.1947 Maataloushallitus, alkuperäinen
– merilohen kalastaminen rauhoitusaikana
13.8.1949 Maataloushallitus, jäljennös
– siian kalastaminen rauhoitusaikana
24.10.1950 Maataloushallitus, jäljennös
– merilohen kalastaminen rauhoitusaikana kalanviljelystä varten
22.8.1951 Maataloushallitus, alkuperäinen
– siian ja järvilohen kalastaminen rauhoitusaikana mädin hankintaa varten
7.5.1952 Maataloushallitus, alkuperäinen
– harrin kalastaminen rauhoitusaikana mädin saantia varten
26.9.1952 Maataloushallitus, alkuperäinen
– järvitaimenen, järvisiian ja harjuksen kalastaminen rauhoitusaikana
9.5.1953 Maataloushallitus, alkuperäinen ja jäljennös
– harjuksen kalastaminen rauhoitusaikana kalanviljelystä varten
Tiedoksi tulleet päätökset
26.6.1945 Maataloushallitus-Oulun läänin Talousseura
– alamittaisten rapujen pyydystäminen istutustarkoitusta varten
10.9.1949 Maataloushallitus-Pohjolan Voima Osakeyhtiö
– rauhoitetun lohen ja taimenen pyynti kalanviljelystä ja ylisiirtoa varten
6.9.1951 Maatalousministeriö-Lapin läänin Kalastuskuntain liitto
– merilohen ja meritaimenen kalastaminen rauhoitusaikana

Muut saapuneet asiakirjat (Ec)
10.10.1925 Hugo Sandberg
– avoin asianajovaltakirja: selostus Pöyliönjärvestä, siinä ennestään löytyvistä ja siihen vuodesta 1905 alkaen siitosta varten hankituista kalanlajeista
24.5.1926 P. Brofeldt
– lausunto paikkojen sopivuudesta perustettavalle kalanviljelyslaitokselle
4.6.1926 Matti ja Ida Tennilä
– korvauslaskelma myytävästä maasta perustettavalle kalansiitoslaitokselle
14.5.1935 M. O. Lahtela
– Kemijärvestä lähtevän Kemijoen niskan perkaus ja sen puutavaran uittoon vaikuttavat seuraukset -kirjoitus
29.3.1939 Metsähallitus
– vuokravälikirja kalastusoikeudesta siianviljelyä varten ja aluekartta
5.3.1942 Y. Wuorentaus
– merilohen ja siian viljelyksen merkitys Kemijoen uittoalueen väestölle -lausunto
? Kemijoen Uittoyhdistys
– Kemijärven veden pinnan laskeminen sekä tulvien säännösteleminen -kirjoitus

Tiliasiakirjat (G)
Kaihuan Kalanviljelylaitoksen kuoletussuunnitelma 1928-1947
– hyväksytty kokouksessa 15.11.1928
Kalustoluettelot 1928, 1930-1936
Kemijoen Uittoyhdistyksen lähetyslistavihko ja lähetyslistoja 5/1956 ja 5/1957
Kesko Oy:n kuormakirjoja ja laskuja 1956
Sulo Ahvosen veroilmoituksen liite 1950 ja matkalaskut 1950-1954

Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat (H)
Toimintakertomukset (Ha)
Omat
Kaihuan Kalanviljelyslaitos
1926-1927, 1928, 1929
1930-1939
1940, 1942-1949
1950 (puuttuu sivuja), 1951-1955, 1957-1959
1970, 1980, 1982, 1983, 1990

Kotelo 7.2 (6)

Kemijoen Uittoyhdistys
1945, 1946, 1951,1959, 1980-1985
Kemin Merikeräys
1951,1958

Muut
Lapin läänin Kalastuskuntain liitto 1951-1959
– pöytäkirjaotteet kokousedustajista 1957
– tilijaotteluohje
– toiminta-avustus -anomukset 1943, 1947
Nylands Fiskarförbund 1928, 1931, 1936, 1937, 1941, 1976, toimintavuodet 1907-1937, 1907-1957, 1907-1977 (sisältää juhlaohjelman)
Perämeren Kalastajain Keskusliitto 1962-1969, 1971, 1972, 1977
Pohjanmaan Kalastajaseurojen liitto 1963-1965, 1968-1972

Kotelo 7.3 (6)

Varsinais-Suomen Kalastajaliitto 1964-1972, 1974
Åbolands Fiskarförbund 1927-1929, 1930-1939, 1940-1947, 1948, 1950-1959, 1960, 1961, 1964, 1966, 1969, 1972, 1973, 1977, 1979, 1980-1982, säännöt 11.4.1926
Ålands Fiskarförbund 1964, 1965, 1991, toimintavuodet 1927-1977
Österbottens Fiskarförbund 1961, 1963, 1965, 1971, 1974, 1979, 1980-1985, toimintavuodet 1930-1980, säännöt 4.3.1952

Kotelo 7.4 (6)

Österbottens Fiskeriförsäkringsförening 1961, 1964, 1965, 1981, 1991
Yksittäisiä kappaleita rajavuosilta 1940-1993 

Suunnitelmat (Hb)
Kemijoen Kalanviljelyslaitoksen suunnitelma Hakokönkääseen Raudanjoessa Rovaniemen pitäjässä, J. A. Hallakorpi 1925
– kaksi samanlaista kirjoitusta, joista toisessa myös kustannusarvio
Suunnitelma hautomoveden lämmön tasoittamiseksi Kaihuan kalanviljelyslaitoksella, Brofeldt 1935
– kaksi samanlaista kirjoitusta
– diagrammipiirros 

Tutkimukset ja tilastot (Hc)
1926-1934 tilastotaulukko, jossa on vuositietoja mm. kerätystä lohenmädistä, mädin ja poikasten kuolleisuudesta hautomossa tai lammikoissa, muualle luovutetusta lohenmädistä, istutuksista, mädin hankintakustannuksista ja myytyjen mätien rahallisesta arvosta
1927-1942 siianpoikasistutukset (tuhansissa kpl), muistiinpanoja 1952 ja 1953
1928 raportti lohenpoikasten kuljetuksesta
1938-1952 siikasaalistilastoa
1939 Kemijoen Uittoyhdistyksen toimesta suoritetut ja kustantamat kalanistutukset
1939 Peräpohjolan maanviljelysseuran siianpoikasten istutuskuitteja
1942-1952 luettelo siianpoikasten istutuksista ja istutuksien onnistumisista Rovaniemen kunnan Taipaleen kylän vesistöissä
1948-1956 hautomakoneiden tilastotietoja
1952-1953 Tapani Sormusen laatima kysely- ja työohjelma sekä tutkittavina olleiden vesistöjen, ympäristön ja eläimistön tutkimustulokset
1957-1959 keväällä istutetut kalanpoikaset
Erilaisia lohenmädin haudottamiskokeita -kirjoitus, ei vuosilukua

Sulo Ahvosen ja Lapin Matkailijayhdistys ry:n asiakirjat (Hd)
Yksi lähtenyt kirje 1948
Viisi saapunutta kirjettä 1947, 1948, 1953
Kolme jäsenluetteloa
25 jäsenluettelokaavaketta 1946-1952
Tyhjiä kaavakkeita

Kotelo 7.5 (6)

 Rakentamiseen liittyvät asiakirjat ja rakennuspiirustukset (He)
Asiakirjat
Kustannusarviot 1926, 1937 ja ?, 5 kpl
Tarjouspyyntö, tarjoukset ja sopimukset 1926, 1927 ja 1937, 6 kpl
Työselitykset 1926 (kaksi samanlaista), 1927 1 kpl
Saapuneet kirjeet, Suomen Sähkö Gottfr. Strömberg 1937, 4 kpl
Rakennusluvat 1945, 4 kpl
Säännösteltyjen tarvikkeiden menekkilaskelmat ja ostolupa-anomus 1945, 4 kpl
Käyttöohjeita
Sekalaisia
Piirustukset
Pikku-Kaarnijärven kalastuskämppä 1927
Hakoköngäs, kaksi rakennuspiirustusta
Kaihuan Kalanviljelyslaitoksen rakennus-, pohja-, sähkö- ja putkipiirustuksia 1926-1927, 1937 ja ?
Sekalaisia rakennushahmotelmia ja -ehdotuksia, ei vuosilukuja
Rakentamiseen liittyvä niputettu aineisto
– valokuvakopioita rakennuksista
– rakennus- ja pohjapiirustuskopioita
– kiinteistörekisteriote 14.8.1990
– kartta

Muut piirustukset ja kartat (I)
Rovaniemen maalaiskunnan Pekkalan kansakoulun rakennus- ja pohjapiirustus
“Kottikärry” 1917
Lammikkopiirustukset 3 kpl
Kalapiirustukset 3 kpl
Kartat 4 kpl

Sekalaiset
– Kaihuan Kalanviljelyslaitoksen järjestyssääntö
– 1950 viisi työpaikkahakemusta liitteineen Lapin läänin Kalastuskuntain liiton kalastusneuvojaksi ja sihteeriksi, osoitettu kalastusmestari Sulo Ahvoselle Kaihuan Kalanviljelyslaitokselle
– Valtioneuvoston päätöksen mukaiset metsätyöpalkat 1.9.1954
– HB-jet kevytöljypolttimen takuutodistus sekä asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 1988?
– Kemijoen Uittoyhdistyksen kirjekuoria sekä Uittoyhdistyksen ja viranomaisten lomakkeita
– Puutteelliset ja asiayhteydestään irronneet asiakirjat
– Kolme käytettyä kirjekuorta: Maatalousministeriö, Maataloushallitus ja Kemi osakeyhtiö

Luokittelemattomat

Kotelo 7.6 (6)

Sauli Kieksin asiakirjat