Gyrodactylus salaris ja desinfiointi

Gyrodactylus salaris on noin 0,5 mm mittainen lohen (Salmo salar) iholoinen. Se tarttuu lohenpoikasten ihoon ja eviin terävillä väkäsillä. Ihoa syödessään loinen tekee siihen pieniä haavoja ja altistaa lohenpoikasen taudeille, kuten vesihomeelle. Kuolleisuus vaihtelee olosuhteiden ja niiden vastustuskyvyn mukaan. Loinen on vaarallinen Atlantiin ja Jäämereen vaeltaville lohikannoille, mutta Itämeren valuma-alueen villilohet tai suomalaiset kalanviljelylaitoskalat eivät siitä kärsi. Loista esiintyy suomalaisilla kirjolohilaitoksilla suhteellisen yleisesti. G salaris synnyttää eläviä poikasia. Loinen kantaa sisällään kahta seuraavaa sukupolvea, joten loisen lisääntyminen voi suotuisissa olosuhteissa olla erittäin nopeaa. Loinen ei tartu ihmisiin eikä kotieläimiin eikä estä kalan käyttämistä elintarvikkeeksi.

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/kalat-ja-ravut/gyrodactylus-salaris/

https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/kalastus-metsastys-ja-villielaimet/uutiset/esta-gyrodactylus-salaris–lohiloisen-leviaminen-yla-lapin-vesistoalueella/

 

Älä levitä Gyrodactylus salaris -lohiloista

Älä siirrä elävää kalaa vesistöstä toiseen! G. salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi on elävien kalojen ja desinfioimattoman mädin siirtäminen muualta Suomesta Jäämereen laskevien Teno-, Näätämö-, Paats-, Lutto- ja Uutuanjoen vesistöalueille EHDOTTOMASTI KIELLETTY. Samoin on kielletty elävien kalojen siirtäminen näiden vesistöjen välillä. Aluetta koskee myös EU:n päätös, joka kieltää elävien lohikalojen tuonnin näille alueille muista EU-maista, joissa ei vastaavaa G. salaris -vapaata asemaa ole.

http://www.tenojoki.fi/tenoluvat/mmm_tiedote_gyro_01.htm

Ohje kalojen ja rapujen terveysehdoista maan sisäisissä siirroissa

 

Kuva: Ari Savikko

Kuva: Ari Savikko

 

Desifiointi pisteet

Tenojoen luvanmyyntipaikat (2016), joissa kaikissa desinfiointimahdollisuus:

 • Arvi  Torikka, Angeli
 • Kalastajan Majatalo, Karigasniemi
 • Juha Lohi, Seitala
 • Tenon Tunturituvat ky, Tanssijoki
 • Tenon Kalastus- ja Eräpalvelu, Yläköngäs
 • Lomakylä Valle, Utsjoki
 • Uulan Säästö, Utsjoki
 • Tenon Lohituvat, Niemelä
 • Pub Restaurant Rastigaisa, Utsjoki
 • Vetsituvat, Vetsikko
 • Vetsikon leirintämökit, Vetsikko
 • Tenon Lohiranta, Niittyranta
 • Tenon luonnontuote / Tenon lohikellari, Boratbokca
 • Nuorgamin Lomakeskus, Nuorgam

 

 

Kuva: Ari Savikko

Desinfiointi pisteet Inari

Inarin kalasatamassa on ilmainen kalastusvälineiden desinfiointipiste. Kalastusvälineiden desinfiointi on mahdollista ma – pe klo 10 – 18 elokuun 7. päivään saakka.

 

Kuva: Ari Savikko

Kuva: Ari Savikko

 

 

Inarin Nesteen desinfiointi piste. Kuva: Ari Savikko

Inarin kirkonkylässä desinfiointipalveluja tarjoaa myös Neste Inari (avoinna ark. 7 – 21 ja viikonloppuisin 9 – 21).

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080470

THE GENETIC BASIS OF GYRODACTYLUS SALARIS RESISTANCE IN ATLANTIC SALMON (SALMO SALAR)

genetic-basis-of-g-salaris-resistance

 

Tieteeliset artikkelit Gyrodactylus salaris loisesta

 

Kalaterveyssivut joita ylläpitää Akvaattisen patobiologian laboratorio, Åbo Akademi

http://web.abo.fi/instut/fisk/Fin/index.htm

Fortsatt ikke påvist gyro i Lærdalselva etter behandlingen i 2011-2012

http://www.niva.no/fortsatt-ikke-paavist-gyro-i-laerdalselva-etter-behandlingen-i-2011-2012

 

Videoita loisesta: