Ensimmäiset suomenkieliset kalakirjoitukset

 

Ensimmäinen suomenkielinen pelkästään kalasta tai kalastuksesta tehty kirjoitus on merikalastusta koskeva kalastussääntö: Julistus nijden wisseistä eduista, jotca calanpyydöä warten tahtowat itzens merimaihin istutta. Tämä 4 sivuinen kalastussääntö annettiin 8.9.1752 ja painopainopaikkana: Stocholm: prändätty directeurildä ja cuning:da kirjan-präntäjäldä suuresa-ruhtinan-maassa Suomessa, Jacob Merkellildä.  Myös muut varhaiset suomenkieliset kalastukseen liittyvä teksti oli kalastussääntöjä

.

vanhin

 

vanhin teksti

Suuri muutos Suomen kala-asioihin tapahtui 1860, kun Suomi sai ensimmäisen kalashallinnon virkamiehen. Asetus annettiin 16.1.1861 ja virkaan nimitettiin Henrik Johan Holmberg jonka aikana ilmestyivät ensimmäiset suomenkieliset kala-alan oppaat. Itse asiassa ne ilmestyivät jo ennen Holmbergin virkaan nimittämistä mutta hänen työnsä ansiosta, sillä vuonna 1858 ilmestyi Käytännöllinen oswiitto lohi-sukuisten kalain kaswattamisesta ja samana vuonna Kuinka joet ja järvet Suomessa saadaan kaloja runsaasti kaswamaan. Ne käsittelivät kalanviljelyä, joka oli saamassa vahvaa jalansijaa kalaveden hoitokeinona, ja muita keinoja saada kalavedet tuottamaan paremmin. Seuraavana vuonna ilmestyi Johdatus kesäkalain viljelykseen Suomessa, tämäkin Holmbergin toimesta.

kuinka joet ja järvet

Ruotsi oli kuitenkin virkamiesten kieli 1800-luvun loppupuolella, niinpä suomenkielellä ei ilmestynyt kalaan liittyvää kirjallisuutta kovinkaan paljon. Malmgrenin tultua Holmbergin jälkeen kalastuksentarkastajaksi hän pani alulle pienten valistuskirjasten painamisen. Useimmat näistä ilmestyi sekä Suomeksi ja Ruotsiksi. Niissä käsiteltiin niin kalojen suolausta kuin havasten tekemistä. Onpa siellä edelleen ajankohtainen kirjanenkin: Kuinka tuiki tärkeä lohien rauhoittaminen on niiden kutuaikana ja paljon sitäkin ennen (1869).

Vuonna 1883 ilmestyi A. J. Malmgrenin kirjoittama teos Keinotekoisen kalankasvatuksen perustamisen soveliaisuudesta Suomeen. Tämä teos käännettiin useille kielille ja sikäli merkittävä teos, että Suomessa vasta aluilla oleva kalanviljelytoiminta loppui miltei kokonaan, sen verran murskaavan tuomion Malmgran kalanviljelyn sopivuudesta Suomeen antoi. Meni kaksi vuosikymmentä ennen kuin kalanviljelyä alettiin uudestaan Suomessa elvyttää.

keinotekoisen kalankasvatuksen

Vuonna 1891 ilmestyi ensimmäinen Suomen kalastusten tarkastajan tiedonanto. Sen kirjoittajana toimi Oscar Nordqvist ja se oli nimeltään Toimenpiteitä kalastuksen suojelemiseksi teollisuutta vastaan. Samana vuonna ilmestyi myös Norqvistin tekemä Ehdotuksia toimenpiteiksi kalastusten kohottamiseksi. V. 1895 ilmestyi, kadehdittavalla ammattinimikkeellä, Suomen kalastusten tarkastelijan tiedonantoja 3. Se oli nimeltään Kalastuksen hoito ja kalankasvatus Pohjois-Amerikassa, tämä oli niin ikään Nordqvistin kirjoittama. Myös kalastusten tarkastelijan 4. raportti ehti ilmestyä 1800-luvun puolella, v. 1896 ilmestyi Evon kalastuskoeaseman toiminta vuosina 1892–1895.

Paljon ei suomenkielellä vielä 1800-luvulla kalakirjoja siis painettu ja ne vähäisetkin kalastusvirkamiesten toimesta. Näiden virkamiesten kirjoitusten lisäksi ilmestyi myös kalastussäätöjä, mutta muita suomenkielisiä kirjoituksia saatiin vielä odottaa.

 

Ari Savikko