Archives for uutisia

Selkämeren silakoiden kunto on kohentunut – isoa silakkaa on vähän, nuorta silakkaa runsaasti

Selkämeren silakoiden kunto on kohentunut – isoa silakkaa on vähän, nuorta silakkaa runsaasti Edellisinä vuosina, varsinkin vuonna 2021, erityistä huomiota herättänyt ruoaksi käytettävien silakan kokoluokkien heikko kunto Selkämeressä oli nyt silmin nähden parantunut. Näin myös kookkaissa, kokonaispituudeltaan noin 20-senttisissä silakoissa, jotka vuonna 2021 olivat erityisen heikkokuntoisia.
Read More

Kalaretkien Kuusamo ja Paanajärvi

Markku Myllyllä : Kalaretkien Kuusamo ja Paanajärvi       Kalaretkien Kuusamo ja Paanajärvi Uutuuskirja Kalaretkien Kuusamo ja Paanajärvi kertoo monista kirjoittajan mieleen painuneista kalaretkistä ja muista kalastukseen liittyvistä asioista Kuusamossa 1950-luvulta alkaen aina nykypäiviin. Kirja sisältää myös osion kalaretkistä Venäjän puolella sijaitsevalle Kuusamon Paanajärvestä. Kirja ilmestyy joulukuun alussa. Kalaretkillä on koettu hienoja hetkiä, nuotiolla tulistellessa, kalaruokia valmistaessa ja nauttiessa. Kokenut kalakirjailija kertoo antoisia pyyntitapoja ja ottivieheitä sekä kalasaaliin valmistustapoja. Itse pyydetyt kalat maistuvat aina parhaimmalle! Kalastusneuvos FM Markku Myllylä on kuusamolainen tietokirjailija, jonka erikoisalat ovat kalastus, kalaruoat, matkailu ja Jäämeri. Hän on kirjoittanut yhteensä 21 kirjaa kalastuksesta. Myllylä on toiminut
Read More

Neuvosto päätti Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2024, silakan kalastus jatkuu normaalisti kohtuullisin kiintiöin

Neuvosto päätti Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2024, silakan kalastus jatkuu normaalisti kohtuullisin kiintiöin EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto sopi tiistaina 24.10.2023  vuoden 2024 Itämeren kalastuskiintiöistä Luxemburgissa. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on erittäin tyytyväinen vastuulliseen päätökseen. Itämeri: neuvosto sopuun vuoden 2024 saalisrajoituksista Silakan pyynti jatkuu Suomen lähivesillä, mutta kiintiötä leikataan – ministeri Essayah: Kalastuselinkeinon tulevaisuus on varmistettu   Kalastusmahdollisuudet Itämerellä vuonna 2024 Itämeren kalakanta EU TAC 2023 Suomen kiintiö                        Pohjanlahden silakka 55 000 tonnia (-31 %)           45 092 tonnia Pääaltaan silakka 40 368 tonnia (-43 %)             8 853 tonnia Läntinen silakka 788
Read More

Expert – ympäristökunnostamisen ammattilainen

Expert – ympäristökunnostamisen ammattilainen EXPERT-hanke oli Kolarctic-CBC ohjelman osarahoittama hanke, jonka tavoitteena oli tuottaa ympäristökunnostuksiin liittyvää koulutusmateriaalia ympäristökunnostusten parissa toimiville konetyöntekijöille. Opetusmateriaalin tuottamisessa hyödynnettiin suomalaista, ruotsalaista sekä norjalaista ympäristökunnostusosaamista. Tarve tämän kaltaiselle hankkeelle on noussut suomalaisilta, ruotsalaisilta ja norjalaisilta organisaatioilta, jotka laativat tarjouspyyntöjä ympäristökunnostustoimista ja niihin liittyvistä työtehtävistä. Soiden Ennallistaminen Kaivinkoneen kuljettajien koulutusopas Uittoperattujen vesistöjen ennallistaminen Kaivinkoneen kuljettajien koulutusopas Vaellusesteiden poistaminen vesistöstä Kaivinkoneen kuljettajien koulutusopas
Read More

Aavaa merta ja syvänmerenpohjaa suojelee nyt uusi YK-sopimus

Aavaa merta ja syvänmerenpohjaa suojelee nyt uusi YK-sopimus Sopimus antaa tarpeellisia työkaluja luontokadon torjuntaan, mutta ne pitäisi myös ottaa tehokkaasti käyttöön. Ensimmäiseksi sopimus pitää saada kansainvälisesti voimaan, mihin tarvitaan 60 ratifiointia. Kunnianhimoisena tavoitteena on, että sopimus voisi tulla voimaan jo 2025, jolloin Nizzassa järjestetään YK:n kolmas valtamerikonferenssi. Taustaa: Vuonna 1994 voimaan tullut YK:n merioikeusyleissopimus määrää valtamerten käyttöä, niiden luonnonvaroja ja meriympäristön suojelua koskevista valtioiden oikeuksista ja velvollisuuksista. Se muodostaa oikeudelliset puitteet kaikelle mereen liittyvälle toiminnalle. Nyt tehdyllä sopimuksella täsmennetään ja pannaan täytäntöön merioikeusyleissopimuksen yleisluonteisempia määräyksiä. Pienen kokonsa vuoksi Itämerellä ei ole sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa kansainvälistä merialuetta. Itämeren rantavaltioiden talousvyöhykkeet rajautuvat
Read More

Suuri valiokunta: Silakan kohdennetun kalastuksen kielto voidaan katsoa suhteettomaksi

Suuri valiokunta: Silakan kohdennetun kalastuksen kielto voidaan katsoa suhteettomaksi Suuri valiokunta päätti 6.10.2023 eduskunnan kannan Itämeren kalastusmahdollisuuksia koskevaan ehdotukseen (E 30/2023). Suuri valiokunta yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan ja edellyttää, että valtioneuvosto ottaa valiokunnan lausunnossa esitetyt seikat huomioon. Lausuntoon sisältyy eriävä mielipide, jonka voi lukea lausunnon yhteydestä eduskunnan sivuilta. Suuri valiokunta sai asiasta lausunnot maa- ja metsätalousvaliokunnalta ja ympäristövaliokunnalta. Eduskunta tyrmää EU:n ehdotuksen silakan kalastuksen kieltämisestä: ”Suhteeton ja kohtuuton” Ympäristövaliokunta pitää silakan kalastuskieltoa kohtuuttomana Ministeriö lupaa puolustaa suomalaista kalastajaa kaikin voimin – ”Valtava suonen­isku” EU on kieltämässä silakan kalastuksen Suomessa – ministeriö: ”Ehdotus on suhteeton”  
Read More

Perhoatlas ilmestynyt

Perhoatlas ilmestynyt Virtolainen Pertti Kanerva on asunut kuusi vuosikymmentä hyvien suomalaisten kalavesien ja -koskien äärellä. Perhokalastuksestakin Kanervalla on kertynyt monipuolisia kokemuksia neljän aktiivisen vuosikymmenen ajalta lähes joka kolkasta niin kotimaan kuin myös muiden Pohjoismaiden vesiltä.       Lisäksi hänestä on kehittynyt eräs maamme eturivin tunnetuimmista ja arvostetuimmista perhonsitojamestareista, jonka kekseliäisyys uusien sidosmallien kehittelyssä on ollut lähes omaa luokkaansa. Kanervan hallitsema tietomäärä perhokalastuksen taidoista ja perhonsidonnan nikseistä on valtaisa. Onneksi hän ei ole halunnut pitää taitojaan vakan alla omina salaisuuksinaan vaan on auliisti jo vuosikymmenien ajan toimittanut muun muassa satoja suosittuja lehtiartikkeleita alan julkaisuihin näistä aiheista. Kanerva on ahertanut myös
Read More

ICES julkaisi suosituksensa vuodelle 2024

ICES julkaisi suosituksensa vuodelle 2024 Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on 31.5.2023 julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2024 kiintiöistä.  Lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2024.   Atlantic salmon (Salmo salar) in subdivisions 22–31 Baltic Sea, excluding the Gulf of Finland
Read More

Kaupallinen kalastus merellä väheni edelleen 2022 – kalan tuottajahinnat nousivat

Kaupallinen kalastus merellä väheni edelleen 2022 – kalan tuottajahinnat nousivat   Merialueen kaupallisen kalastuksen saalis oli 87 miljoonaa kiloa vuonna 2022. Se oli 11 miljoonaa kiloa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Saalis koostui pääosin avomereltä troolilla pyydetystä silakasta, jonka saalis pieneni jo kuudentena vuotena peräkkäin. Rannikolla valtaosa kalastajista pyydysti rysillä ja verkoilla. Myös heidän saaliinsa jäi monien lajien osalta pienemmäksi kuin 2000-luvulla keskimäärin. Poikkeuksena olivat ahven ja muikku, joista saatiin tavallista suurempi saalis.
Read More

Lohenkalastuksen alkaminen Norjan rannikolla 2023

Lohenkalastuksen alkaminen Norjan rannikolla 2023 Lohenkalastus Norjassa alkaa seuraavasti eri alueilla: Jarfjord: 1.6. -21.7. Kjöfjord/bökfjord: 1.6.-21.7. Karlebotn: 8.6.-21.7. Tanafjord: 8.6.-4-8. EI PYYNTIÄ VUONNA 2023 Porsanger: 1.6.-21.7. Laksefjordin ja Porsanginvuonon ulko-osissa EI PYYNTIÄ VUONNA 2023 Finnmarkin länsivuonot Porsanginvuonosta länteen: 1.6.-4.8. Finnmarkin ulkorannikko: 8.6.-21.7.  
Read More