Archives for uutisia

Naisten perhokalastusmaajoukkue lahjoitti taideteoksen Suomen Kalakirjastolle

Julkaisu huhtikuu 2024   Naisten perhokalastusmaajoukkue lahjoitti taideteoksen Suomen Kalakirjastolle Suomen naisten vuoden 2022 perhokalastusmaajoukkue lahjoitti Suomen Kalakirjastolle taideteoksen, jossa on esillä Norjan vuoden 2022 MM-kisoissa käytettyjä kisaperhoja. Taideteoksen on tehnyt taiteilija Hannele Kiviniemi. Perhot on sitonut Maija Koistinen. Taideteoksen otti vastaan Kalakirjaston johtaja ja perustaja Ari Savikko. Suomen Kalakirjasto sijaitsee Muoniossa. Norjan Stor-Elvdalissa ja Koppangissa järjestettiin kautta aikojen ensimmäiset naisten perhokalastuksen maailmanmestaruuskilpailut 6.-8.7.2022. Kilpailun voitti Tšekki, Suomi otti hopeaa ja Norja sai pronssia. Osallistujamaita oli Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Yhdysvalloista, Ranskasta, Englannista, Etelä-Afrikasta, Tšekistä, Alankomaista ja Australiasta. Suomen joukkueen jäsenet olivat Maria Tuominen (joukkueen kapteeni), Aino Hynnä, Maija Koistinen, Camilla
Read More

Suomen eliölajien luettelon vuosiversio 2023 on julkaistu

Suomen eliölajien luettelon vuosiversio 2023 on julkaistu Suomen Lajitietokeskus on tänään julkaissut Suomen eliölajien lajiluettelon kuudennen vuosiversion. Lajitietokeskus ylläpitää Suomen kansallista lajiluetteloa, joka on julkisesti käytettävissä Lajitietokeskuksen Laji.fi-portaalin kautta. Luettelosta julkaistaan vuosittain viittauskelpoinen versio, jonka tietosisältö ei muutu julkaisuhetken jälkeen. Lajiluettelossa 2023 on mukana lähes 44 000 Suomessa esiintyvää lajia. Uusina eliöryhminä vuoden 2023 luetteloon on lisätty vedessä elävät punkkilajit, ns. vesipunkit sekä sukkulamadot (Nematoda).
Read More

Welkom op de website van De Visbibliotheek van Finland

Welkom op de website van De Visbibliotheek van Finland       De Visbibliotheek (Suomen Kalakirjasto) is een privévisbibliotheek, die begon als een hobby. Tot voor kort werden oude visboeken gearchiveerd in de bibliotheken van nationale onderzoeksinstellingen en universiteiten. Nu hebben de nationale onderzoeksinstellingen hun archieven bijna volledig vernietigd, en neemt de druk toe om collecties in universiteitsbibliotheken te verminderen. De Nationale Bibliotheek heeft een rol in het behoud, maar heeft onvoldoende middelen. Als gevolg hiervan is de rol van privéverzamelaars aanzienlijk toegenomen als het gaat om het doorgeven van de cultuur aan de volgende generaties. Privécollecties verdwijnen gemakkelijk nadat
Read More

Nelman viljely lopetettiin  Suomessa

Nelman viljely lopetettiin  Suomessa Nelmassa on potentiaalia uudeksi kalanviljelyn lajiksi (2014) Nelman maahantuonnin ekologisten haittariskien arviointi Nelman viljely tuotantooloissa Nelma (Stenodus leucichthys) on Coregoninae-alaheimoon kuuluva siikoja muistuttava suku, josta on kaksi alalajia, Stenodus leucichthys l. ja Stenodus leucichthys nelma. Levinneisyydeltään pohjoisempi S. l. nelma esiintyy Vienanmerestä itään Venäjän pohjoisrannikolla, Beringin merellä ja PohjoisAmerikassa Alaskan ja Kanadan arktisilla rannikkovesillä ja -joissa. Euraasiassa esiintyvä eteläinen S. l. leucichthys on uhanalaisempi vedenlaadun heikentymisen ja kalastuksen vuoksi (Urho ym. 1995, FishBase). Nelmaa on viljelty 1960-luvulta alkaen aluksi istutuksia varten. Nelman ruokakalanviljely on yhä suuremman mielenkiinnon kohteena luonnonsaaliiden heikentymisen ja nelmasta maksettavan korkean hinnan vuoksi.
Read More

MDPI, Predatory Reports ja julkaisutoiminnan harmaa alue

MDPI, Predatory Reports ja julkaisutoiminnan harmaa alue MDPI puhuttaa myös Julkaisufoorumin paneeleissa, mutta äkillisiä muutoksia luokitukseen ei ole tulossa. Tiedeyhteisöä on viime aikoina puhuttanut Predatory Reports -sivusto (englanniksi), joka ylläpitää listaa saalistajalehdistä ja -kustantajista. Sivusto ilmoitti helmikuussa 2023 lisänneensä kaikki MDPI-kustantajan lehdet listalleen (englanniksi). Listauksen jälkeen myös MDPI:n lehtien toimituskunnista on eronnut jäseniä.
Read More

Miten kirjallisuus on vaikuttanut kalastusharrastukseesi?

Miten kirjallisuus on vaikuttanut kalastusharrastukseesi? Kyselytutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa sitä, miten kalastusaiheisten kirjojen lukeminen on vaikuttanut kalastusharrastukseen. Miten se on lisännyt inspiraatiota, lisännyt tietämystä, parantanut taitoja ja syventänyt ymmärrystä kalastuksesta. Kysely on kaikille avoin ja julkaistaan Kalakirjaston kotisivuilla. Tutkimuksella halutaan aktivoida kalastajien lukuharrastusta. Kyselyn yhteenveto julkaistaan Kalakirjaston kotisivuilla. Vastausten pohjalta on myös tarkoitus järjestää keskustelutilaisuus, joko verkossa tai esimerkiksi Riihimäen Erämessujen yhteydessä, jossa yhtenä teemana on eräkirjallisuus. Mahdollisesti voidaan järjestää molemmat. Verkkokeskustelu järjestetään Teemavuoden loppupuolella, Erämessut on kesäkuussa. Vuorovaikutus lukijoiden kanssa on tässä hankkeessa ensiarvoisen tärkeää. Heitä kutsutaan mukaan keskustelemaan ja laittamaan sähköpostia myös sosiaalisten medioiden kautta. Kysely on nyt
Read More

Die Fischbibliothek Finnlands

Die Fischbibliothek Finnlands Die Fischbibliothek (Suomen Kalakirjasto) ist eine private Fischbibliothek, die als Hobby begonnen wurde. Bis vor Kurzem wurden alte Fischbücher in den Bibliotheken nationaler Forschungsinstitute und Universitäten archiviert. Nun haben die nationalen Forschungsinstitute ihre Archive fast vollständig zerstört, und der Druck, Sammlungen in Universitätsbibliotheken zu reduzieren, nimmt zu. Die Nationalbibliothek hat eine Rolle in der Konservierung, aber es fehlen ausreichende Ressourcen. Als Ergebnis hat die Rolle privater Sammler erheblich zugenommen, wenn es darum geht, die Kultur an die nächsten Generationen weiterzugeben. Private Sammlungen verschwinden leicht, nachdem ein individueller Sammler verstorben ist. Es gibt selten einen nahen Partner, der
Read More

La Bibliothèque des poissons de Finlande

La Bibliothèque des poissons de Finlande La Bibliothèque des poissons (Suomen Kalakirjasto) est une bibliothèque privée consacrée aux poissons, qui a été créée comme un passe-temps. Jusqu’à récemment, d’anciens livres sur les poissons étaient archivés dans les bibliothèques des instituts de recherche nationaux et des universités. Maintenant, les instituts de recherche nationaux ont presque complètement détruit leurs archives, et la pression pour réduire les collections dans les bibliothèques universitaires augmente. La Bibliothèque nationale a un rôle dans la conservation mais manque de ressources suffisantes. En conséquence, le rôle des collectionneurs privés a considérablement augmenté en ce qui concerne la transmission
Read More

Selkämeren silakoiden kunto on kohentunut – isoa silakkaa on vähän, nuorta silakkaa runsaasti

Selkämeren silakoiden kunto on kohentunut – isoa silakkaa on vähän, nuorta silakkaa runsaasti Edellisinä vuosina, varsinkin vuonna 2021, erityistä huomiota herättänyt ruoaksi käytettävien silakan kokoluokkien heikko kunto Selkämeressä oli nyt silmin nähden parantunut. Näin myös kookkaissa, kokonaispituudeltaan noin 20-senttisissä silakoissa, jotka vuonna 2021 olivat erityisen heikkokuntoisia. Kalastusmahdollisuudet Itämerellä vuonna 2024 Kalastusministerit pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen Itämeren kaupallisesti tärkeimpien kalakantojen suurimmista sallituista saaliista (TACeista) ja kiintiöistä tulevaksi vuodeksi. Yhteisymmärrys on kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tieteellisten lausuntojen ja yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tavoitteiden sekä Itämeren kalakantoja koskevan monivuotisen suunnitelman määräysten mukainen. Saavutettu poliittinen yhteisymmärrys sisältää seuraavaa: alhaisen biomassatason vuoksi neuvosto päätti jatkaa Itämeren länsiosan silakan (osa-alueet 22–24), itäosan turskan (osa-alueet 25–32) ja länsiosan turskan (osa-alueet 22–24) TACien rajaamista pelkkiin sivusaaliisiin alhaisen biomassatason
Read More

Kalaretkien Kuusamo ja Paanajärvi

Markku Myllyllä : Kalaretkien Kuusamo ja Paanajärvi       Kalaretkien Kuusamo ja Paanajärvi Uutuuskirja Kalaretkien Kuusamo ja Paanajärvi kertoo monista kirjoittajan mieleen painuneista kalaretkistä ja muista kalastukseen liittyvistä asioista Kuusamossa 1950-luvulta alkaen aina nykypäiviin. Kirja sisältää myös osion kalaretkistä Venäjän puolella sijaitsevalle Kuusamon Paanajärvestä. Kirja ilmestyy joulukuun alussa. Kalaretkillä on koettu hienoja hetkiä, nuotiolla tulistellessa, kalaruokia valmistaessa ja nauttiessa. Kokenut kalakirjailija kertoo antoisia pyyntitapoja ja ottivieheitä sekä kalasaaliin valmistustapoja. Itse pyydetyt kalat maistuvat aina parhaimmalle! Kalastusneuvos FM Markku Myllylä on kuusamolainen tietokirjailija, jonka erikoisalat ovat kalastus, kalaruoat, matkailu ja Jäämeri. Hän on kirjoittanut yhteensä 21 kirjaa kalastuksesta. Myllylä on toiminut
Read More