Archives for uutisia

Vapaa-ajankalastajien uusi selvitys paljastaa: Merilohen uistelijoiden saalis noin 1000 lohta

Vapaa-ajankalastajien uusi selvitys paljastaa: Merilohen uistelijoiden saalis noin 1000 lohta Merilohen uistelijoiden saalis koko maan alueelta oli vuonna 2022 noin tuhat lohta, ja yhtä saatua lohta kohden uisteltiin neljä päivää. Asia selviää Suomen Vapaa-ajankalastajien tekemästä selvityksestä Merilohen uistelu vuonna 2022.    
Read More

KALATALOUSYKSIKÖN TIEDOTUSLEHTI 1/ 2023

Uutisrysä ELY-keskus | Järvi-Suomen kalatalouspalvelut KALATALOUSYKSIKÖN TIEDOTUSLEHTI 1/ 2023 ELY-keskuksen Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden tämän vuoden ensimmäinen tiedotuslehti on ilmestynyt. Lehdessä käsitellään muun muassa seuraavia ajankohtaisia kalatalouden teemoja: *   Alueellinen kalataloushallinto 40 vuotta *   Järvi-Suomen kalatalouspalvelut *   Kolmas kausi kalatalouden paikallisessa kehittämisessä käynnistyi Itä-Suomessa *   ELY-keskuksen verkkosivut *   Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston ohjelmakauden 2021−2027 ensimmäiset tukipäätökset tehty *   Uudet ja vanhat kalastonhoitomaksut *   Käyttö- ja hoitosuunnitelmat valmistuneet *   Saimaannorpan suojelu ja kalastus sujuu Saimaalla *   Pandemia vaikuttanut kalatalouden edistämishankkeisiin *   Pienen piirin salaisuuden nousu ja tuho – järvilohen kalastus Pielisjoella 1950-luvulla ennen ruoppauksia ja voimalaitoksia Koskien kunnostusta *    Kalastajat ovat hyötyneet
Read More

Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko

Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko 8.12.2022 Valiokunta korostaa, että maatalouden lisäksi myös kalataloudella on merkittävä rooli huoltovarmuuden ja ruokaturvan takaamisessa. Suomi on kalantuotannon suhteen teoriassa omavarainen, eli kalantuotanto ja -kulutus ovat likimain samansuuruisia. Suomen kalantuotannosta valtaosa on kuitenkin avomereltä troolattavaa silakkaa ja kilohailia, joiden elintarvikekäyttö on hyvin vähäistä. Suomessa syötävästä kalasta kaksi kolmasosaa on ulkomailta tuotua, suurelta osin norjalaista kassilohta. Nykyisen hallitusohjelman mukaisesti on laadittu kotimaisen kalan edistämisohjelma, jossa tavoitteena on lisätä kotimaisen kalan tarjontaa ja osuutta kulutuksesta kestävällä tavalla muun muassa kasvattamalla pyydettyjen lajien kuten silakan kulutusta ja kotimaista kalankasvatusta. Edistämisohjelman tavoitteiden toteutuminen edellyttää muun muassa vesiviljelytuotannon kolminkertaistumista vuoteen 2035 mennessä. Ohjelman
Read More

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman verkkoportaaliin

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman verkkoportaali Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelman tavoitteena on menestyksekäs ja kestävä sininen biotalous. Meri- ja kalatalousrahaston kautta edistetään kestävää kalastusta ja vesiviljelyä, unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa ja alueellisen työllisyyden ja koheesion lisäämistä. Lisäksi edistetään kalatuotteiden markkinoille saattamista ja jalostusta sekä yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanoa. Euroopan meri ja kalatalousrahaston toimintaohjelman muuttaminen https://mmm.fi/emkr https://www.eurahoitusneuvonta.fi/ohjelmat/emkr https://rahatpintaan.fi/rahoitus/euroopan-meri-ja-kalatalousrahasto-emkr/
Read More

Neuvosto päätti Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2023, lohen kalastusrajoitukset jatkuvat Itämeren pääaltaalla

Neuvosto päätti Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2023, lohen kalastusrajoitukset jatkuvat Itämeren pääaltaalla Pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiötä pidetään ennallaan 63 811 lohen määränä. Komissio ja muut Itämeren rantavaltiot tunnustivat Suomen onnistumiset lohenkalastuksen säätelytoimissa ja sitoutuivat mekanismiin, jolla Suomelle siirretään lisäkiintiötä Suomen rannikkokalastuksen ylläpitämiseksi nykytasollaan. https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/eu-fish-stocks/tacs-and-fishing-opportunities/      
Read More

Maapallon ekosysteemit on vihdoin luokiteltu

Maapallon ekosysteemit on vihdoin luokiteltu Kansainvälinen monitieteinen tutkijaryhmä on julkaissut Nature -tiedelehdessä ensimmäisen koko maapallon kattavan ekosysteemien luokittelun. A function-based typology for Earth’s ecosystems Keith, D.A., Ferrer-Paris, J.R., Nicholson, E., Bishop, M.J., Polidoro, B.A., Ramirez-Llodra, E., Tozer, M.G., Nel, J.L., Mac Nally, R., Gregr, E.J., Watermeyer, K.E., Essl, F., Faber-Langendoen, D., Franklin, J., Lehmann, C.E.R., Etter, A., Roux, D., Stark, J.S., Rowland, J.A., Brummitt, N.A., Fernandez-Arcaya, U.C., Suthers, I.M., Wiser, S.K., Donohue, I., Jackson, L.J., Pennington, R.T., Pettorelli, N., Andrade, A., Lindgaard, A., Tahvanainen, T., Terauds, A., Venter, O., Watson, J.E.M., Chadwick, M.A., Murray, N.J., Moat, J., Pliscoff, P., Zager,
Read More

VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMAT

VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMAT ELY-keskukset ovat julkaisseet uuden valtakunnallisen tietopalvelun (20.6.2022), johon on kerätty sähköiseen muotoon kaikki Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmat (lukuun ottamatta Ahvenanmaata). Sivustolla pääsee selaamaan vaivattomasti vesienhoidon toimenpideohjelmia ja tarkastelemaan vesistöjä ja vesienhoidon toimenpiteitä kartalla Mitä tarkoittaa vesienhoito? Vesienhoidolla tarkoitetaan vesipolitiikan puitedirektiivin sekä vesien- ja merenhoitolain mukaista suunnitelmallista toimintaa, jolla pinta- ja pohjavesien laadullista ja määrällistä tilaa ylläpidetään ja parannetaan. Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on saada joet, järvet, rannikkovedet ja pohjavedet hyvään tilaan sekä estää vesien tilan heikkeneminen. Vesienhoidon suunnittelua ohjaa EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi, joka on pantu toimeen kansallisella lainsäädännöllä. Vesienhoitoa suunnitellaan ja toteutetaan Suomessa seitsemällä vesienhoitoalueella sekä Ahvenanmaalla. Vesienhoitosuunnittelu koostuu sekä
Read More

Ilmastonmuutostieto yhdestä osoitteesta

Ilmastonmuutostieto yhdestä osoitteesta Ilmasto-opas.fi tarjoaa ilmastonmuutostietoa yhdestä osoitteesta ja ohjaa myös muihin luotettaviin tietolähteisiin. Nyt palvelu on saanut paremman käyttöliittymän. Esimerkki kalastus ja kalatalous  
Read More

WWF:n kalaopas päivitetty

WWF:n kalaopas päivitetty WWF:n Kalaopas auttaa Sinua tekemään vastuullisia kalavalintoja. Opas ohjaa vastuulliseen kuluttamiseen liikennevaloin. Oppaan suosituksia seuraamalla voit olla mukana vaikuttamassa siihen, ettei maailman meriä kalasteta tyhjiksi. Opas päivitetty 5/2022 Mikä on WWF:n kalaopas?  
Read More

Suomen Erämuseosäätiö tiedottaa: Intendentti Pia Paukku erämuseohankkeen vetäjäksi

Suomen Erämuseosäätiö tiedottaa: Intendentti Pia Paukku erämuseohankkeen vetäjäksi Kansallismuseon intendentti, KTM Pia Paukku on valittu Imatralle perustettavan Suomen uuden erä- ja luontokulttuurimuseon käynnistyshankkeen vetäjäksi. Valinnan suoritti Suomen Erämuseosäätiön hallitus. Lisätietoja: Erämuseosäätiön hallituksen puheenjohtaja Matti Viialainen, 044 7700 515 Uusi hankejohtaja Pia Paukku, 041 5335 444   Tapion tarhoissa ja Ahdin apajilla : Selvitys valtakunnallisen metsästys- ja kalastusmuseotoiminnan kehittämismahdollisuuksista    
Read More