Archives for sarjajulkaisut

Kala- ja riistatilastot

Kala- ja riistatilastot http://jukuri.luke.fi/handle/10024/520253 Ammattikalastus merellä 2002 – Yrkesfisket i havet 2002 – Commercial Marine Fishery 2002 Merialueen ammattikalastajien lukumäärät sekä ammattikalastuksen saaliit lajeittain, kuukausittain, alueittain ja pyydyksittäin. – Antalet yrkesfiskare och fångter per art, per månad, per delområde och per fångstmetod i det yrkesmässiga havsfisket. – Number of professional fishermen and distribution of catches by species, by month, by subdividion and by fishingmethod. Pirkko Söderkultalahti SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 55 (2003) Ammattikalastus merellä 2003 – Yrkesfisket i havet 2003 – Commercial Marine Fishery 2003 Merialueen ammattikalastajien lukumäärät sekä ammattikalastuksen saaliit lajeittain, kuukausittain, alueittain ja pyydyksittäin. – Antalet
Read More