Archives for sarjajulkaisut

Tenojoen tutkimusaseman julkaisut

Tenojoen tutkimusaseman julkaisut   Tieteelliset ennakkotarkastetut julkaisut Vähä, J-P., Erkinaro, J., Niemelä, E. & Primmer, C. R. (2008). Temporally stable genetic structure and low migration in an Atlantic salmon population complex: implications for conservation and management. Evolutionary Applications 1: 137–154 Orell, P., Erkinaro, J., Svenning, M. A., Daviden, J. G. & Niemelä, E. (2007). Synchrony in the downstream migration of smolts and upstream migration of adult Atlantic salmon in the sub-Arctic River Utsjoki. Journal of Fish Biology 71: 1735-1750 Vähä, J-P., Erkinaro, J., Niemelä, E. & Primmer, C. R. (2007). Life-history and habitat features influence the within-river genetic structure of
Read More

Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto

Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto Tiedonantoja on Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Kalantutkimusosaston tuottama julkaisusarja, jonka ensimmäinen numero ilmestyi 1974 ja viimeinen numero 1986. Alla julkaisut ovat listattuna numero-/ilmestymisjärjestyksessä. Pääotsikot ovat linkkejä julkaisun pdf-versioon ja yksittäisten artikkeleiden lopussa olevat sivumäärät ovat linkkejä ko. artikkelin pdf-versioon (huom! tableteissa ja älypuhelimissa tämä linkki vie koko julkaisun tietoihin). Kaikki julkaisusarjan painetut numerot löytyvät myös Kalakirjaston hyllykokoelmasta ja ovat monipuolisesti haettavissa Kalakirjaston tietokannasta.   RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ; No 1/1974 * Sjöblom, Veikko: Itämeren kalastussopimus, sivut 1-27 * Sjöblom, Veikko: Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) sääntömääräinen kokous Lissabonissa 30.IX-10.X.1973, sivut 28-32
Read More

Suomen Kalatalous

Suomen Kalatalous Suomen  Kalatalous on julkaisusarja, jonka ensimmäinen numero ilmestyi  vuonna 1912 ja viimeinen numero 1992/1993. Julkaisusarjan kirjoittajat edustivat oman aikansa kalatalouden parasta asiantuntemusta aihealueiden vaihdellessa laajasti. Kalastukseen liittyviä tilastoja oli useissa julkaisusarjan artikkeleissa. Alla ovat julkaisut listattuna numero-/ilmestymisjärjestyksessä. Otsikot ovat linkkejä julkaisun pdf-versioon ja yksittäisten artikkeleiden lopussa olevat sivumäärät ovat linkkejä ko. artikkelin pdf-versioon (huom! tableteissa ja älypuhelimissa tämä linkki vie koko julkaisun tietoihin). Kaikki julkaisusarjan painetut numerot löytyvät myös Kalakirjaston hyllykokoelmasta ja ovat monipuolisesti haettavissa Kalakirjaston tietokannasta. Suomen Kalatalous 1 (Nide 1), ilm. 1912 * Suomen Kalastusyhdistyksen säännöt (uudet), sivut 1-3 * Suomen Kalastusyhdistyksen ohjelma ja järjestely, sivut 4-18
Read More

Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto

Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto http://jukuri.luke.fi/handle/10024/520253   Monistettuja julkaisuja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ; nro 98 Vihervuori, Aune (toim.) Valtion kalanviljelyn VIII neuvottelupäivät 10.-12.4.1984 Lammi Helsinki : RKTL, 1989 951-8914-31-1 ; 0358-4623 Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 98 (1989) Valtion kalanviljelyn VIII neuvottelupäivät 10.-12.4.1984 Lammi – Vihervuori, Aune (toim.) Fiskodlingens miljöeffekter och metoder att minska dem. En litteraturöversikt av erfarenheter i Finland 1975-1989 – Henriksson, Stig-Håkan Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 97 (1989) Inarin kunnan vesien kalakantojen käyttö- ja hoitosuunnitelma – Sarjamo, Hilkka; Jääskö, Outi; Ahvonen, Anssi Monistettuja julkaisuja. Riista-
Read More

Meddelanden från Fiskodlingens Vänner r.f.

Meddelanden från Fiskodlingens Vänner r.f. Kalanviljelyksen ystävien julkaisuja 2. Segerstråle, Curt 1939. Kalanviljelyksen ystävien julkaisu N:o 2, Kalanviljelykseen on yhdistettävä tehostettu kalastuksen valvonta. 4 s. Helsinki 1941 Lindbergin Kirjapaino Osakeyhtiö Kalanviljelyksen ystävien julkaisuja N:o 4, Kalanviljelyksen ystävillä on laaja työkenttä. Helsingfors 1945 Lindbergs Tryckeri Aktiebolag Segerstråle, Curt 1946 (?). Kalanviljelyksen ystävien julkaisuja N:o 4  Jokiemme padottaminen ja kalanviljelys lohi- ja siikakannan pelastajana Segerstråle, Curt 1945. Kalanviljelyksen ystävien julkaisuja N:o 5 Hauenviljelystoiminnassa saatuja kokemuksia. Lindbergin Kirjapaino Osakeyhtiö Segerstråle, Kurt; Arvokas siika- ja lohikantamme vaatii tehokasta viljelystoimintaa Segerstråle, Curt 1945. Kalanviljelyksen ystävien julkaisu N:o 7 Kalakantakin vaatii määrätietoista jälleenrakennustoimintaa. Ylipainos Talouselämästä n:o 15
Read More

Lohijoki kirjallisuutta

Lohijoki kirjallisuutta Lohikirjallisuus bibliografia vuoteen 1971 A. B-g. 1923. Lohikalastus peräpohjolassa. Kalamies. Suomen kalastajaväestön yhteistyö ja harrastukset n:o 4. 1 s. Kirjapaino Polytypos. Turku. A. L. 1923. Riitaisuuksia Oulujoen lohikalastuksissa. Kalamies. Suomen kalastajaväestön yhteistyö ja harrastukset n:o 8-10. 1 s. Kirjapaino Polytypos. Turku. Aalto, E. 1954. Kemijoen rakennustyö : esitelmä Etelä-Pohjanmaan ja Kemin kauppakamarien kokouksissa 23-25.5.1954 . 4 s. Pohjolan Voima. Helsinki. Aalto, E. 1944. Suomen vesivoimavarat . 8 s. Pohjolan Voima. Jyväskylä. Aaltonen, Jorma 1957. Loppuuko lohi Suomesta. Uusi Kuvalehti no 33. 3 s., s. 12-14. Herttoniemen syväpaino. Helsinki. Ahvonen, A. 1991. Kalastuskirjanpidon käyttökelpoisuus Tornio-Muoniojoen kalakantojen seurannassa. Kalatutkimuksia 36.
Read More

Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar

Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar Kalatutkimuksia on osa RKTL:n julkaisusarjoja:  http://jukuri.luke.fi/handle/10024/520253 Kalakirjaston tietokannassa Kalatutkimuksia -sarja Kalatutkimuksia -sarjan  julkaisut numerojärjestyksessä: Kalatutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ; 1, s. 1-19 Sarvala, Jouko Kalantutkimus puntarissa : Suomalainen kalantutkimus 1980-luvulla Helsinki : RKTL, 1990 ISSN 0787-8478 Tarkemmat kuvailutiedot: Kalakirjaston aineistotietokanta Kalatutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ; 1, s. 21-99 Vehanen, Teppo ; Niemitalo, Vesa Pohjois-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen siianpoikasten viljelyyn käytettyjen luonnonravintolammikoiden tuotosta ja tuottoon vaikuttavista tekijöistä Helsinki : RKTL, 1990. ISSN 0787-8478 Kalatutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ; 2 Heikinheimo-Schmid, Outi ; Rahkonen, Riitta ; Westman, Kai ; Tuunainen, Pekka Country report of Finland
Read More

Kala- ja riistatilastot

Kala- ja riistatilastot http://jukuri.luke.fi/handle/10024/520253 Ammattikalastus merellä 2002 – Yrkesfisket i havet 2002 – Commercial Marine Fishery 2002 Merialueen ammattikalastajien lukumäärät sekä ammattikalastuksen saaliit lajeittain, kuukausittain, alueittain ja pyydyksittäin. – Antalet yrkesfiskare och fångter per art, per månad, per delområde och per fångstmetod i det yrkesmässiga havsfisket. – Number of professional fishermen and distribution of catches by species, by month, by subdividion and by fishingmethod. Pirkko Söderkultalahti SVT Maa-, metsä- ja kalatalous nro 55 (2003) Ammattikalastus merellä 2003 – Yrkesfisket i havet 2003 – Commercial Marine Fishery 2003 Merialueen ammattikalastajien lukumäärät sekä ammattikalastuksen saaliit lajeittain, kuukausittain, alueittain ja pyydyksittäin. – Antalet
Read More

Kalaraportteja

Kalaraportteja http://jukuri.luke.fi/ Kalaraportteja numerot 1-27  – jatkonumerot 28-417 julkaistu nimellä: Kala- ja riistaraportteja Jätefosforin ja -kiintoaineen virrat ja talteenotto kalanviljelyssä. Selvitys Saimaan vesiviljelyn aiheuttaman vesistökuormituksen osatekijöistä Markku Pursiainen ja Jarmo Makkonen Kalaraportteja nro 27 (1995) Tuloksia Tenojoen, Näätämöjoen ja Tuulomajoen vesistöalueella vuonna 1993 tehdyistä tutkimuksista – Matti Kylmäaho ja Eero Niemelä Kalaraportteja nro 26 (1995) Ulkopaikkakuntalaisten virkistyskalastus Kalddas-, Boratbocka- ja Vetsijoessa 1984-1994 – Maija Länsman ja Eero Niemelä Kalaraportteja nro 25 (1995) Kalaraportteja nro 24 (???) Vuokkijärven kalasto ja kalastus sekä suositukset kalastuksen, kalakantojen hoidon ja kalataloudellisen tarkkailun kehittämiseksi – Pekka Korhonen Kalaraportteja nro 23 (1995) Suomussalmen Kiantajärven kalanhoitovelvoitteden tuloksellisuus
Read More

Kala- ja riistaraportteja

Kalakirjaston tietokanta ****** RKTL: julkaisusarjat Kala- ja riistaraportteja Uusimmasta vanhimpaan: Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu : Toimintakertomus 2006 – Erno Salonen, Teuvo Niva, Sari Raineva, Heimo Pukkila ja Ari Savikko Kala- ja riistaraportteja nro 417 (2007) Vapaa-ajankalastusta ja virtuaalimaksuja – Anna-Liisa Toivonen ja Päivi Eskelinen Kala- ja riistaraportteja nro 416 (2007) Suurpetojen vaikutus poronvasojen kuolleisuuteen Kallioluoman paliskunnassa vuosina 2005–06 – Harri Norberg ja Mauri Nieminen Kala- ja riistaraportteja nro 415 (2007) Kasvatetun siian ominaisuuksien taloudelliset arvot – Markus Kankainen, Jari Setälä ja Antti Kause Kala- ja riistaraportteja nro 414 (2007) Kalanjalostuksen yritysrakenne vuonna 2003 – Minna Suvanto ja
Read More