Archives for sarjajulkaisut

Maa- ja metsätalousministeriön Kala- ja riistahallinnon julkaisuja

Maa- ja metsätalousministeriön Kala- ja riistahallinnon julkaisuja http://mmm.fi/julkaisut/kala-ja-riistahallinon-julkaisuja   2014 91 (1-2014) Lohistrategian taustaselvitykset 2012 90 (1-2012) Kalatiestrategian taustaselvitykset 2010 89 (1-2010) Muikkukantojen kestävän käytön tehostaminen – ammattikalastuksen laajemman alueellisen lupajärjestelyn käytännön mahdollisuudet 2009 88 (3-2009) Kalastuslainsäädännön uudistamisen peruskartoitus 87b (2-2009) Test fishing with escape panel in the Gulf of Bothnia 2007 2008 85 (2-2008) Etelä-Savon virtavesien kalataloudellinen kunnostusohjelma 84 (1-2008) Vapaa-ajankalastustoiminta kalastuslain 11 § mukaisissa onki-, pilkki- ja viehekalastuskieltokohteissa   2007 83 (1-2007) Kymijoen alaosan koski- ja virtapaikkojen pohjanlaadut sekä lohen ja meritaimenen lisääntymisalueet   2006 81b (5-2006) National Control Strategy for Fisheries in Finland 79 (3-2006) Kalastusalan neuvontajärjestöjen
Read More

Kalatalouden keskusliiton (SKY:n) numeroidut julkaisut 1895-

Kalatalouden keskusliiton (SKY:n) numeroidut julkaisut 1895- 1. Cederström, Carl Neuvoja kalastuksen hoidossa. Pienempien kalavesien omistajille sekä kalastajille. 1895. 88 s. Hajanaisia i fiskevård avsedd för egare af mindre fiskevatten samt fiskare. 1895. 87 s. 2. Sjöberg, H.R.A. Fiska, men låt fisken föröka sig. Några allvarliga ord till fiskarene och fiskevattens egarene i Replot skärgård. 1897. 17 s. 3. Sandman, J. Alb. Jäähdytyshuoneista. 1900. 20 s. Om fryshus. 1900. 19 s. 4. Reuter, Ossian Silakan suolaamisesta ja muunlaisesta säilyttämisestä. 1902. 37 s. Om saltning och annan konservering af strömming. 1902. 36 s. 5. Otterström, Andreas Lohikalastus pitkälläsiimalla. 1907. 8 s. Laxfiske
Read More

Kalataloussäätiön julkaisut

Kalataloussäätiön julkaisuja – Fiskeristiftelsens skrifter Kalataloussäätiön julkaisuja -sarjassa ilmestyi 3 numeroa vuosina 1949-1953. Julkaisujen otsikko on linkki pdf-versioon. Kalataloussäätiön julkaisuja No. 1 – Fiskeristiftelsens skrifter No.1 Halme, Erkki ja Artimo, Atso Kalastusta harjoittavan väestön lukumäärä ja levinneisyys Suomessa vuonna 1945 Helsinki : Kalataloussäätiö, 1949. Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta Kalataloussäätiön julkaisuja No. 2 – Fiskeristiftelsens skrifter No. 2 Halme, Erkki Tuoreen kalan markkinointi tukkukaupan välityksellä tuotantoalueilta kulutusalueille vuonna 1945 Helsinki : Kalataloussäätiö, 1951. Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta Kalataloussäätiön julkaisuja No.3 – Fiskerisiftelsens skrifter No. 3 Välähdyksiä ihmisen sisävesille tuottamista vaurioista Helsinki : Kalataloussäätiö, 1953. Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta ***************************************************** Kalataloussäätiön monistettuja
Read More

Information från sötvattenslaboratoriet 1959-1995

Ett urval nummer i serien finns att ladda ner som pdf (skannad) Information från sötvattenslaboratoriet 1959-1995 https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/kontakt/sotvattenslaboratoriet/historisk-aterblick/  
Read More

Komiteamietintöjä

Komiteanmietintöjä https://www.arkisto.fi/uploads/Arkistolaitos/Kansallisarkisto/Aineistot%20ja%20kokoelmat/MMM komiteat.pdf ???? https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.73740 ????? Maanmittauslaitos. Menetysten korvaamisesta. Pekka Lukkari Maanmittauslaitos. Tenojoen kalastustoimikunnan mietintö 2. Helsinki 1986  
Read More

Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisut

Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisut Alla on listattuna sarjassa ilmestyneet julkaisut ilmestymisjärjestyksessä. Osa on digitoitu, jolloin julkaisutietojen ylin rivi on linkki pdf-versioon. Tarkemmat kuvailutiedot kustakin julkaisusta löytyvät Kalakirjaston aineistotietokannasta.   Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja ; nro 1 Järvenpää, Teuvo, toim. ; Westman, Kai, toim, Nahkiainen – Nejonögon : Symposium 17.-18.1979 Kalajoki. I Kalastusmuseopäivät. Helsinki 1986. Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja ; nro 2 Lohisymposium 16.-17.9.1980 Espoon Hanasaari. II Kalastusmuseopäivät. (Ei julkaistu) Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja ; nro 3 Silakkasymposiumi – Strömmingssymposium : III Kalastusmuseopäivät Hanko 1986. Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja ; nro 4 Lappalainen, Ari, toim. ; Paananen, Tuija, toim. Järvikalastussymposiumi 5.-6.11.1987 Kerimäki. IV Kalastusmuseopäivät. Helsinki 1988. Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja ; nro 5
Read More

Näätämöjoen kalastuksesta ja elinympäristöstä tehtyjä julkaisuja, opinnäytetöitä, raportteja, lehtikirjoituksia, suunnitelmia ja kirjoja

Näätämöjoen kalastuksesta ja elinympäristöstä tehtyjä julkaisuja, opinnäytetöitä, raportteja, lehtikirjoituksia, suunnitelmia ja kirjoja Arctic Council. 2013. Arctic Biodiversity Assessment, 2013. www.arcticbiodiversity.is Aikio, V. 1984. Iijärven jokikutuisen pohjasiian vaellus ja kasvu. Opinnäytetyö kalatalousteknikon tutkintoa varten. 33 s. Arnesen, A. M. 1987. Fiskeribiologiske undersøkelser i Neidenvassdraget 1983-1986. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen. Rapport nr 21. 62 s. Berg, M. 1964. Nord-norske lakseelver. Johan Grundt Tanum forlag. Oslo. 299 s. Berg, O.K., Finstad, A.G., Solem, Ö., Ugedal, O., Forseth, T., Niemelä, E., Arnekleiv, J.V., Lohrman, A., Näsje, T.F. 2009. Pre-winter lipid stories in young-of-year Atlantic salmon along a north-south gradient. Journal of Fish Biology. 74:1383-1393.
Read More