Archives for sarjajulkaisut

Kalakirjaston sarjajulkaisut

Kalakirjaston sarjajulkaisut Sarjajulkaisut (kausijulkaisut) on aineistokokonaisuus, jonka alla ilmestyy tai on ilmestynyt yliopistojen, tutkimuslaitosten, järjestöjen ym. julkaisemia artikkeleita, tutkimuksia ja tutkimustuloksia. Sarjat ovat usein pitkäkestoisia ja monesti sarjan elinkaari jatkuu yhdistyneenä johonkin toiseen sarjaan. Monet sarjajulkaisut ovat siirtyneet verkkoon maksumuurin taakse. Niihin Kalakirjastosta ei ole pääsyä taloudellisista ja käyttöoikeudellista syistä johtuen. Kalakirjastossa on saatavilla painettuina keskeiset kala-aiheista materiaalia sisältävät kotimaiset sarjajulkaisut ja valikoiden myös muista maista. Sarjajulkaisujen artikkelit ovat usein englanninkielisiä. Suomessa ilmestyvät/ilmestyneet sarjajulkaisut Ruotsissa ilmestyvät/ilmestyneet sarjajulkaisut Norjassa ilmestyvät/ilmestyneet sarjajulkaisut Tanskassa ilmestyvät/ilmestyneet sarjajulkaisut Muualla ilmestyvät/ilmestyneet, lähinnä englanninkieliset sarjajulkaisut Suomessa ilmestyvät/ilmestyneet sarjajulkaisut, pääkielinä: suomi, ruotsi, englanti, saksa Acta Zoologica Fennica Helsinki
Read More

Luke-Luonnonvara-ja-biotalouden tutkimus

Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus -sarja Sarjassa ilmestyy useamman tieteen alan tutkimuksia. Alla olevaan luetteloon on valittu sarjassa ilmestyneet kala- ja kalastusaiheiset tutkimukset. Tutkimukset ovat ilmestymisjärjestyksessä, tuorein ensimmäisenä. Ylin lihavoitu rivi on linkki kunkin tutkimuksen pdf-versioon ja alin rivi linkki tutkimuksen pysyvään verkko-osoitteeseen. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 75/2021 Kärkkäinen, Leena (toim.) ; Koljonen, Saija (toim.) Arvio EU:n biodiversiteettistrategian 2030 vaikutuksista Suomessa Helsinki : Luke, 2021 ISBN 978-952-380-297-1 (Painettu) ; ISBN 978-952-380-298-8 (Verkkojulkaisu) ISSN 2342-7647 (Painettu) ; ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu) URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-298-8 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus ; 73/2021 Kankainen, Markus ; Niskanen, Lauri ; Salo, Matti ; Jounela, Pekka ;
Read More

Pohjois-Suomen kalatutkimus

Pohjois-Suomen kalatutkimus – Ichthyologia Fennica Borealis Pohjois-Suomen kalatutkimus 1973: 1, sivut 1-30 Lind, E.A. ; Hytinkoski, P. ; Keränen, M. ; Kukko, O. Särjen, Rutilus rutilus (L.), kudusta ja populaatiorakenteesta Kuusamon Kiutajärvessä Ichthyologia Fennica Borealis 1973: 1 Pohjois-Suomen kalatutkimus 1973: 2, sivut: 31-54 Tenhunen, A. ; Lind, E.A. Tagesaktivltät des Barsches, Perca fluviatilis D., in Naturpopulation nähe des Polarkreises = (Selostus Ahvenen, Perca fluvistilis, vuorokausiaktiivisuudesta lähellä Napapiiriä) Ichthyologia Fennica Borealis 1973: 2 Pohjois-Suomen kalatutkimus 1973: 3, sivut 55-90 Lind, E.A. ; Hytinkoski, P. ; Kaukoranta, E. ; Kukko, O.. Mateen, Lota lota (L.), populaatiorakenteesta Oulujoen suistossa Ichthyologia Fennica Borealis 1973:
Read More

Suomen kalastusten tarkastelijan tiedonantoja

Suomen kalastusten tarkastajan/tarkastelijan tiedonantoja Suomen kalastusten tarkastelijan tiedonantoja ilmestyi vuosina 1891-1896 ja jatkui nimellä Kalastuksentarkastajan julkaisuja. I Åtgärder för fiskeriernas skyddande mot industrin (1890) I Toimenpiteitä kalastusten suojelemiseksi teollisuutta vastaan (1891) II Förslag till åtgärder för fiskeriernas höjande (1890) II Ehdoituksia toimenpiteisiin kalastusten kohottamiseksi (1891) III Fiskevården och fiskodling i Nord Amerika (1895) III Kalastuksenhoito ja kalankasvatus Pohjois-Ameriikassa (1895) IV Evois fiskeriförsöksstations verksamhet åren 1892-1895 (1896) IV Evon kalastuskoeaseman toiminta vuosina 1892-1895 (1896) Kalastustentarkastajan julkaisuja 5 Kalastustentarkastajan kertomus vuodelta 1910 (1911) 5 Fiskeriinspektörens årsberettelse för 1910 (1911) 6 Kalastustutkimuksia Skandinaaviassa, Saksassa ja Itämeren maakunnissa 1913 (1913) 6 Fiskeristudier i Skandinavien,
Read More

Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja

Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja Maataloushallituksen kalataloudellisen tutkimustoimiston toimesta aloitettiin vuonna 1957 julkaista monistettua tiedotuslehteä: Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja. Tiedotuslehden tarkoitus oli “saattaa maan kalastusväen tietoon eri puolilla maailmaa tehtyjä havaintoja kaloista, kalastuksesta ja kalateollisuudesta.” Tiedot on poimittu pääosin FAO:n World Fisheries Abstracts-nimisestä julkaisusta sekä eräistä muista kalastusammattilehdistä ja Kalataloudellisen tutkimuslaitoksen omista tutkimustuloksista. Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja n:o 1 1957 Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja n:o 2 1957 Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja n:o 3 1957 Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja n:o 4 1957 Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja n:o 1 1958 Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja n:o 2 1958 Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja n:o 3 1958 Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja n:o 4 1958 Kalataloudellisen tutkimustoimiston
Read More

Kalastushallituksen kirjanen

Kalastushallituksen kirjanen 1. Kalastuskunnat Niiden tarkoitus ja perustaminen. Kolmas painos. Helsinki 1928. Valtioneuvoston kirjapaino Om Fiskelag Deras betydelse och organisation. Andra upplagan. Helsingfors 1923, Statsrådets Tryckeri 2. Kalastusta koskevat Määräykset Pohjoisella Jäämerellä Petsamon alueella. Helsinki 1923. Valtioneuvoston kirjapaino 3. Gottberg, Gunnar  Haukikannan lisääminen Käytännöllisiä ohjeita. Toinen painos Helsinki 1930. Valtioneuvoston kirjapaino Åtgärder till gäddstammens förökande. Adra upplagan. Helsingfors 1930. Statsrådets Tryckeri 4. P. Brofeldt Ravusta ja raputuotantomme elvyttämisesta. Helsinki 1925. Valtioneuvoston kirjapaino Om kräftan och åtgärder till kräftstammens förökande. Helsingfors 1925. Statsrådets Tryckeri 5. V.A. Harju. Venemoottorit rakenne, käyttö ja huolto.  Helsinki 1931. Valtioneuvoston kirjapaino Båtmotorer konstruktion, drift och skötsel.
Read More

Maataloushallituksen Kalataloudellinen tutkimustoimisto

Maataloushallituksen kalataloudellinen tutkimustoimisto Monistettuja julkaisuja ; N:o 1 Matti Liedes: Suomen kalansaalistilasto vuodelta 1953 : Otantaan perustuva kokeilu Monistettuja julkaisuja ; N:o 2, Nide 1, sivut 1-255 (pdf tulossa) Erkki Halme: Kemijoen vesistöalueen kalatalousolojen kehittämisestä – Helsinki, 1957 Monistettuja julkaisuja ; N:o 2, Nide 2, sivut 256-478 Erkki Halme: Kemijoen vesistöalueen kalatalousolojen kehittämisestä – Helsinki, 1957 Monistettuja julkaisuja ; N:o 3 Bo-J. Wikgren: Pyhäjärven siiasta – Helsinki, 1958 Monistettuja julkaisuja ; N:o 4 Erkki Halme: Tutkimus rautalankakatiskan suotavimmasta silmäharvuudesta – Helsinki, 1958 Monistettuja julkaisuja ; N:o 5 Seppo Hurme: Kemijoen rakentamisen kalastusmenetysten korvauskysymys – Helsinki, 1958 Monistettuja julkaisuja ; N:o
Read More

Suomen ympäristökeskuksen julkaisuarkisto

Suomen ympäristökeskuksen julkaisuarkisto Suomen ympäristökeskuksen työn tuloksia julkaistaan kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä ja ammatillisissa sarjoissa, oppaissa, raporteissa, lehdissä ja esitteissä. Kaikki omat sarjajulkaisumme tallennetaan Helsingin yliopiston HELDA-julkaisutietokantaan. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/29867?locale-attribute=fi  
Read More

Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitos Kalantutkimusosasto tiedonantoja No 10 1977

Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitos Kalantutkimusosasto tiedonantoja No 10 1977 Westman, K. & Järvenpää T.: Suomalainen rapu-ja täplärapukirjallisuus s. 1-33 Toivonen, J. & Heikkola, K.: Suomalainen lohta ja meritaimenta käsittelevä kirjallisuus s. 34-56 RKTL kalantutkimusosasto Tiedonantoja no 10 1977
Read More