Archives for sarjajulkaisut

Kalakirjaston sarjajulkaisut

Kalakirjaston sarjajulkaisut Kalakirjaston sarjajulkaisut koostuvat yliopistojen, tutkimuslaitosten ja järjestöjen julkaisemista artikkeleista, tutkimuksista ja tutkimustuloksista.  Suomessa ilmestyvät/ilmestyneet sarjajulkaisut Ruotsissa ilmestyvät/ilmestyneet sarjajulkaisut Norjassa ilmestyvät/ilmestyneet sarjajulkaisut Tanskassa ilmestyvät/ilmestyneet sarjajulkaisut Muualla ilmestyvät/ilmestyneet sarjajulkaisut Suomessa ilmestyvät/ilmestyneet sarjajulkaisut, pääkielinä: suomi, ruotsi, englanti, saksa Acta Zoologica Fennica Helsinki : Eläin- ja kasvitieteellinen Kustannuslautakunta, 1926-2006. ISSN 0001-7299 Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta Annales Zoologici Fennici Helsinki : Eläintieteen julkaisulautakunta, 1964-1999. ISSN 0003-455X Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta Boreal Environment Research : An International Interdisciplinary Journal Helsinki : Suomen ympäristökeskus, 1996- ISSN 1239-6095 Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta Bothnian Bay Reports Oulu : Oulun yliopisto, 1980-1993. ISSN 0355-8142 Tarkemmat tiedot: Kalakirjaston tietokanta
Read More

Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja

Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja Maataloushallituksen kalataloudellisen tutkimustoimiston toimesta aloitettiin vuonna 1957 julkaista monistettua tiedotuslehteä: Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja. Tiedotuslehden tarkoitus oli “saattaa maan kalastusväen tietoon eri puolilla maailmaa tehtyjä havaintoja kaloista, kalastuksesta ja kalateollisuudesta.” Tiedot on poimittu pääosin FAO:n World Fisheries Abstracts-nimisestä julkaisusta sekä eräistä muista kalastusammattilehdistä ja Kalataloudellisen tutkimuslaitoksen omista tutkimustuloksista. Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja n:o 1 1957 Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja n:o 2 1957 Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja n:o 3 1957 Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja n:o 4 1957 Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja n:o 1 1958 Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja n:o 2 1958 Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja n:o 3 1958 Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja n:o 4 1958 Kalataloudellisen tutkimustoimiston
Read More

Kalastushallituksen kirjanen

Kalastushallituksen kirjanen 1. Kalastuskunnat Niiden tarkoitus ja perustaminen. Kolmas painos. Helsinki 1928. Valtioneuvoston kirjapaino Om Fiskelag Deras betydelse och organisation. Andra upplagan. Helsingfors 1923, Statsrådets Tryckeri 2. Kalastusta koskevat Määräykset Pohjoisella Jäämerellä Petsamon alueella. Helsinki 1923. Valtioneuvoston kirjapaino 3. Gottberg, Gunnar  Haukikannan lisääminen Käytännöllisiä ohjeita. Toinen painos Helsinki 1930. Valtioneuvoston kirjapaino Åtgärder till gäddstammens förökande. Adra upplagan. Helsingfors 1930. Statsrådets Tryckeri 4. P. Brofeldt Ravusta ja raputuotantomme elvyttämisesta. Helsinki 1925. Valtioneuvoston kirjapaino Om kräftan och åtgärder till kräftstammens förökande. Helsingfors 1925. Statsrådets Tryckeri 5. V.A. Harju. Venemoottorit rakenne, käyttö ja huolto.  Helsinki 1931. Valtioneuvoston kirjapaino Båtmotorer konstruktion, drift och skötsel.
Read More

Maataloushallituksen Kalataloudellinen tutkimustoimisto

Maataloushallituksen kalataloudellinen tutkimustoimisto Monistettuja julkaisuja ; N:o 1 Matti Liedes: Suomen kalansaalistilasto vuodelta 1953 : Otantaan perustuva kokeilu Monistettuja julkaisuja ; N:o 2, Nide 1, sivut 1-255 (pdf tulossa) Erkki Halme: Kemijoen vesistöalueen kalatalousolojen kehittämisestä – Helsinki, 1957 Monistettuja julkaisuja ; N:o 2, Nide 2, sivut 256-478 Erkki Halme: Kemijoen vesistöalueen kalatalousolojen kehittämisestä – Helsinki, 1957 Monistettuja julkaisuja ; N:o 3 Bo-J. Wikgren: Pyhäjärven siiasta – Helsinki, 1958 Monistettuja julkaisuja ; N:o 4 Erkki Halme: Tutkimus rautalankakatiskan suotavimmasta silmäharvuudesta – Helsinki, 1958 Monistettuja julkaisuja ; N:o 5 Seppo Hurme: Kemijoen rakentamisen kalastusmenetysten korvauskysymys – Helsinki, 1958 Monistettuja julkaisuja ; N:o
Read More

Suomen ympäristökeskuksen julkaisuarkisto

Suomen ympäristökeskuksen julkaisuarkisto Suomen ympäristökeskuksen työn tuloksia julkaistaan kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä ja ammatillisissa sarjoissa, oppaissa, raporteissa, lehdissä ja esitteissä. Kaikki omat sarjajulkaisumme tallennetaan Helsingin yliopiston HELDA-julkaisutietokantaan. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/29867?locale-attribute=fi  
Read More

Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitos Kalantutkimusosasto tiedonantoja No 10 1977

Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitos Kalantutkimusosasto tiedonantoja No 10 1977 Westman, K. & Järvenpää T.: Suomalainen rapu-ja täplärapukirjallisuus s. 1-33 Toivonen, J. & Heikkola, K.: Suomalainen lohta ja meritaimenta käsittelevä kirjallisuus s. 34-56 RKTL kalantutkimusosasto Tiedonantoja no 10 1977
Read More

Maa- ja metsätalousministeriön Kala- ja riistahallinnon julkaisuja

Maa- ja metsätalousministeriön Kala- ja riistahallinnon julkaisuja http://mmm.fi/julkaisut/kala-ja-riistahallinon-julkaisuja   2014 91 (1-2014) Lohistrategian taustaselvitykset 2012 90 (1-2012) Kalatiestrategian taustaselvitykset 2010 89 (1-2010) Muikkukantojen kestävän käytön tehostaminen – ammattikalastuksen laajemman alueellisen lupajärjestelyn käytännön mahdollisuudet 2009 88 (3-2009) Kalastuslainsäädännön uudistamisen peruskartoitus 87b (2-2009) Test fishing with escape panel in the Gulf of Bothnia 2007 2008 85 (2-2008) Etelä-Savon virtavesien kalataloudellinen kunnostusohjelma 84 (1-2008) Vapaa-ajankalastustoiminta kalastuslain 11 § mukaisissa onki-, pilkki- ja viehekalastuskieltokohteissa   2007 83 (1-2007) Kymijoen alaosan koski- ja virtapaikkojen pohjanlaadut sekä lohen ja meritaimenen lisääntymisalueet   2006 81b (5-2006) National Control Strategy for Fisheries in Finland 79 (3-2006) Kalastusalan neuvontajärjestöjen
Read More