Archives for pintaa syvemmältä

Viljo Johannes Orpana (1923–2000)

Viljo Johannes Orpana (1923–2000) Orpana syntyi Käkisalmella 8.6.1923. Hän suoritti kalastuskoulun 1946 ja kalatalousteknikoksi hän valmistui vuonna 1962. Orpana työskenteli E.V. Ålbergin palveluksessa 1945, Satakunnan Maanviljelysseurassa 1946–52 ja Kymin Uittoyhdistyksessä 1952–68. Varsinaisen elämäntyönsä hän teki kalankasvatuksen parissa, jossa hän oli yksi merkittävimmistä uranuurtajista alalla. Hän oli perustamassa monia maamme merkittävimpiä kalankasvatusyrityksiä. 6.3.1964 hän perusti Rikhard Sotamaan kanssa Taimen Oy:n jossa Orpana vaikutti vuoteen 1971 asti. Vuonna 1967 perustettiin Savon Taimen oy, jossa suunnittelijana ja rakentaja oli Orpanan lisäksi insinööri Mikko Jalkanen. 1971 Viljo Orpana onnistui ostamaan Savon Voima oy:ltä rautalammin reitin latvaosalla olevan Äyskosken. Sinne Orpana perusti Nilakka lohi oy:n
Read More

Kyttyrälohi  (Oncorhynchus gorbuscha)

Kyttyrälohi (Oncorhynchus gorbusha, Walbaum)   Ihmisen toiminta aiheuttaa kasvi- ja eläinlajien levittäytymistä uusille alueilla. Kyttyrälohi (Oncorhynchus gorbusha, Walbaum) on vieraskalalaji Tenon ja Näätämön vesistössä.     Kyttyrälohta on istutettu myös mm. Itämereen, josta on saatukin useita yksilöitä, mutta pysyvää kantaa ei sinne ole muodostunut. Sen sijaan Kuolan niemimaalle, Norjaan, Mustaanmereen, Kaspianmereen ja Brittein saarten vesiin tehdyistä kotoutusistutuksista ainakin Kuolaan ja Norjaan on syntynyt lisääntyviä kantoja. Suomen vesialueilla tavatut kyttyrälohet ovat siis peräisin venäläisistä istutuksista, joita on tehty paitsi Itämereen, niin ennen kaikkea Vienanmereen ja Muurmanskin rannikolle, 1930-luvun koeistutuksia lukuun ottamatta, vuodesta 1956 lähtien. Vuosina 1956–1979 istutettiin yli 220 miljoonaa mätimunaa
Read More

Suomen Kalatalousalueet

Suomen Kalatalousalueet Uuden lain mukaisesti muodostettavat kalatalousalueet aloittavat toimintansa vuoden 2019 alussa. Kalatalousalue muodostuu kalataloudellisesti riittävän suuresta yhtenäisestä alueesta. Siirtymäajalla vanhan lain mukaiset kalastusalueet hoitavat tiettyjä välttämättömiä, uuden lain mukaisia kalatalousalueen tehtäviä.  Suomessa on vuoden 2019 alusta toiminut 118 kalatalousaluetta. Kunkin kalatalousalueen on laadittava alueelleen käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotus, joka toimitetaan ELY-keskukseen hyväksyttäväksi. Luken toimesta on jukaistu opas Kalavarojen käyttö ja hoito, joka on tarkoitettu opaskirjaksi käyttö-ja hoitosuunnitelmien laadinnassa       Vanhoja käyttö-ja hoitosuunnitelmia löytyy Kalakirjaston kokoelmista   
Read More

Hardyn luettelot

Hardyn luettelot Hardyllä on pitkät perinteet kalastusvälineiden valmistajana. Vuonna 1874 veljekset William Hardy ja John James Hardy aloittivat Hardy Brothersin ostamalla “Superior River and Sea Fishing Tackle” -tarvikkeen Alnwickissä, Northumberlandissa Englannissa. Vuonna 1891 he patentoivat ja julkaisivat “Perfect” -kelakelan täydentämään myymiään vieheitä. Siitä tuli menestys. Vuonna 1897 he avasivat myymälän Lontoon Pall Mall -ostoskeskukseen. Vuonna 1967 Harris ja Sheldon -ryhmä osti Hardy Brothersin, ja vuonna 1985 se nimettiin uudelleen nimellä “House of Hardy Limited”. Myöhemmin se sulautettiin entisen Hardyn työntekijän kalastusyritykseen ja nimettiin uudelleen Hardy and Grays Limitediksi vuonna 2004. Vuonna 2008 Hardyn talon historiasta tehtiin dokumentti, The Lost Word of Mr Hardy
Read More

KALA-JA KALASTUSAIHE EXLIBRIKSISSÄ

KALA-JA KALASTUSAIHE EXLIBRIKSISSÄ Suomen Kalakirjasto – Erkki Tuomisen lahjoituskokoelma 5.4.2021     Kala, kalastus, kalastusväline Omistaja ammatti yms. kotipaikka tekijä ja vuosi lisätietoja Aalto Kalevi 1. Myymälänhoitaja Vantaa Soom Leida 1975 Aalto Kalevi 2. Myymälänhoitaja Vantaa Soom Leida 1975 Aalto Kalevi Myymälänhoitaja Vantaa Soom Leida 1985 Aaltonen Rainer tuntematon tuntematon Juusela Vesa 1995 Aarikka Markku atk-päällikkö tuntematon tuntematon tekijä (HT) 1981 Aarnio Hannu lehtori Imatra Luostarinen Pentti 1965 Ahdinkari (Tapio Hynynen) rakennusmestarin kesäpaikka Sysmä Vanninen Alpo 1994 Ahla Olavi ekonomi Helsinki Heinämaa Liisa 1942 Ahtiala Veikko varatuomari Lappeenranta Nokelainen Vilho 1980 Ahtola-Moorhouse Leena taidemuseon intendentti Helsinki Reinikainen Raimo 1994 Aintila
Read More

Jäämeren kalastus : Jigejä ja juksauksia

Jäämeren kalastus : Jigejä ja juksauksia Markku Myllylä         Jäämeren juksauksia – uusi kalastuskirja Markku Myllylä 2021: Jäämeren kalastus jigejä ja juksauksia. 240 s. Runsas 4-värikuvitus. Karttakeskus.       Nyt julkaistu Jäämeren kalastus jigejä ja juksauksia on ensimmäinen suomenkielinen kirja Jäämeren kalastuksista virvelivehkeillä. Kirjan kantavana ajatuksena ja mottona on: Kaikkien ei tarvitse tehdä samoja virheitä Jäämerellä. Kirjan ensimmäisessä osassa on tietoa Jäämerestä ja sen kaloista ja niiden kalastamisesta erilaisilla virvelivehkeillä, niin rannalta kuin veneestäkin. Toisessa osassa käydään kalalla erilaisissa kalapaikoissa ja kalastusmatkailuleireissä. Kolmas osa on omistettu Jäämeren kalakulinarismille eli herkullisten kalojen valmistamiseen ruoaksi. Jäämeri ja sen
Read More

Toivo Pylväläinen

Toivo Pylväläinen     Toivo Pylväläinen eli Päijänteellä 45 vuoden ajan yksin. Hän oli ennen muuta innokas kalamies, joka oman saalistuksensa parantamiseksi kehitti välineitään. Kalastuksesta muodostuikin Toivolle lopullinen ammatti. Ihmisenä hän oli ystävällinen ja kaukana todellisesta erakosta. Koti sijaitsi Koreakoivun saaressa. Paikassa on jotain hyvin vertauskuvallista. Kivinen saari seisoo keskellä Tehinselkää, Päijänteen suurinta selkää. Toiseksi saari jakautuu kolmen kunnan, Sysmän, Kuhmoisten ja Padasjoen, kesken. Toivosta muodostui kansan suussa myyttinen hahmo, sillä hänestä tiedettiin varsin vähän. Sysmäläinen erämies ja historian ystävä, Markku Lepistö, on tehnyt uskomattoman työn tutkimalla ja keräämällä tosiasioihin perustuvaa aineistoa Päijänteen erakosta yli viiden vuoden ajan. Tuloksena on huikea elämäkerta,
Read More

Tsaarin ajasta EU-aikaan -125 vuotta kalatalousneuvontaa

Tsaarin ajasta EU-aikaan -125 vuotta kalatalousneuvontaa     Kari Kilpinen työskenteli Kalatalouden Keskusliitossa kalastusbiologina ja osastopäällikkönä vuosina 1981-2010. Teoksen takakannen mukaan Tsaarin ajasta EU-aikaan ”ei ole (julkaisijansa) historiikki, vaan artikkelikokoelma ajan virrasta siepatuista kalatalouden tapahtumista, joissa kalastusneuvonta on ollut mukana”. Alkuluvut paneutuvat kalataloushallinnon ja neuvonnan alkuvuosikymmeniin, aina vuonna 1860 ensimmäiseksi kalastustentarkastajaksi valitusta Henrik Johan Holmbergista. Holmberg sai alkuun kalanviljelyn ja hänen seuraajansa A. J. Malmgren lopetettua sen lähes kokonaan. Sitten tulikin Oscar Nordqvist, jota pidetään ensimmäisenä kalatalousmiehenä. Harvoin voi lukea yhtä analyyttisiä ja kriittisiä, asiantuntemuksella kirjoitettuja, pönötyksen välttäneitä arvioita kohteistaan; havaintoja ja tapahtumakirjausta maan kalatalousneuvonnasta, Kalatalouden Keskusliittoa edeltäneistä vaiheista, järjestön
Read More

Kalakirjaston esineistöä

Kalakirjaston esineistöä tälle sivulle on tulossa kuvia Kalakirjaston esineistä     Täytetyt kalat               Puuveistokset                         Taulut                         Pyydykset                   Atraimet Atraimet ovat vanhimpia kalastusvälineitä                   Kelat       Tietoa vanhoista perhokeloista                                              
Read More

Systema Naturae. Per Regna Tria Naturae, Secundum Classes, Ordines, Gernara, Species, Cum Characteribus, Differentiis, Synonymis, Locis (1758, 1759, 1768)

Carl Linnaeus : Systema Naturae. Per Regna Tria Naturae, Secundum Classes, Ordines, Gernara, Species, Cum Characteribus, Differentiis, Synonymis, Locis (1758, 1759, 1768)         Carl von Linné tai Carl Linnaeus (1707–1788)     Ruotsalainen lääkäri, kasvitieteilijä ja eläintieteilijä, loi uuden luokitusjärjestelmän kaikille eläville. Hänen ensimmäinen yritys luokitella kasvit ja eläimet julkaistiin vuonna 1735 nimellä Systema Naturae. Linnaeus teki kuitenkin useita merkittäviä muutoksia tähän työhön, ja vasta kymmenennessä painoksessa vuonna 1758 hän pystyi kuvaamaan systemaattisen luokitusjärjestelmän, jossa sukulaiset ryhmitettiin sukulaisiin, samanlaiset sukut järjestyksiin, luokkiin jne. Tämä kehittyneiden organismien nimeämis-, luokittelu- ja luokittelujärjestelmä tarjosi modernin eläintieteellisen taksonomian perustan. Carl von
Read More