Kalakantojen tila vuonna 2015 sekä ennuste vuosille 2016 ja 2017 : Silakka, kilohaili, turska, lohi, siika, kuha ja ahven

http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/537489/luke-luobio_57_2016.pdf?sequence=1

Kalakantojen tila vuonna 2013 sekä ennuste vuosille 2014 ja 2015

Luonnonvarakeskus arvioi taloudellisesti tärkeimpien kalakantojen tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tietoa tarvitaan kalakantojen hoidossa, kuten EU:n maatalous- ja kalastusministerien päättäessä saaliskiintiöistä ja arvioitaessa muun kalastuksen säätelyn tarvetta esimerkiksi kalastusalueilla.

https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/534303/rktltr2014_20.pdf?sequence=1

Kalakantojen- ja kalastuksen tilaa maailmanlaajuisesti on tutkinut mm. kanadalaisen Brittiläisen Columbian yliopiston tutkija Ussif Rashid Sumail, jonka johdolla  PLoS ONE -tiedelehdessä (Public Library of Science ONE) 13.7.2012 julkaistiin katsauksen kalastuksen nykytilaan ja esittävät keinoja parempaan tulevaisuuteen.

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0040542

Kalojen vähenemistä on oltu huolissaan jo vuonna 1757.  G.Lindbland piolusti  P.Kalmin johdolla väitöstään De Caussis diminutionis piscium eli kalojen vähenemisen syitä. Tässä suppeassa, vain 9 sivua käsittävässä teoksessa, syitä haetaan liian suurista ja tiheistä nuotista. Myös kutupyynti saa osakseen arvostelua tosin varsin erikoisella tavalla sillä teoksessa pohditaan voiko kutukaloja käyttää ollenkaan ravinnoksi ja onko sen kutukalan liha jopa epäterveellistä.

 

lindbland