Monthly Archives September 2017

Sven Nilsson: Prodromus ichthyologiae scandinavicae (1832)

Sven Nilsson: Prodromus ichthyologiae scandinavicae (1832)     Ruotsissa vuonna 1832 ilmestyi Sven Nilssonin toimesta Prodromus ichthyologiae scandinavicae. Kirjassa hän luokittelee pohjolan kalat uudestaan, noudattaen kuitenkin pääsääntöisesti Artedin tekemää luettelointia. Teos on kuitenkin merkittävä, sillä siinä on useita tärkeitä tarkennuksia joita on edelleen käytössä kalojen luokittelussa. Siitä esimerkkinä on monen kalan tieteellisennimen perässä oleva N. kirjain. Nilsson oli luonnontieteilijä ja arkeologi. Mutta ennen kaikkea hän oli lintutieteilijä, niinpä häntä usein kutsutaankin Ruotsin lintutieteen isäksi     Hän toimi dosenttina Lundin yliopistossa vuodesta 1812. Ruotsin luonnonhistoriallisen museon johtajaksi hänet nimettiin vuonna 1828 ja 1832 hän sai eläintieteen professorin viran jota hän
Read More