WWF:n Kalakampanjan loppuraportti ilmestynyt

Maailman meriä on pidetty ehtymättöminä kala-aittoina, mutta todellisuus on toinen. Vaarana on, että pyydämme meret tyhjiksi vielä omana elinaikanamme. Kalakantojen hupeneminen onkin noussut 2000-luvun aikana yhdeksi suurimmista maailmanlaajuisista ympäristöongelmista.

http://wwf.fi/mediabank/8394.pdf

JäämeriKuva: Ari Savikko