Vain tarkat osumat
Hae otsikoista
Hae sisällöistä
Hae sivuilta
Rajaa kategorioita
kalastuslait
Kalastustarvikeluettelot
pintaa syvemmältä
saadut tuet ja avustukset
sarjajulkaisut
uutisia
Komiteamietintöjä

  Komiteamietintöjä http://www.arkisto.fi/uploads/Arkistolaitos/Kansallisarkisto/Aineistot%20ja%20kokoelmat/MMM,komiteat.pdf https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.73740 http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/pekka_lukkari_-_menetysten_ ...

Read More

Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisut

Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisut 1. Nahkiainen – Nejonögon. Symposium 17.-18.1979 Kalajoki. I Kalastusmuseopäivät. Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 1. Toim. Teuvo Järvenpää ja Kai Westman. Helsinki 1986. 2. Lohisymposium 16.-17.9.1980 Espo ...

Read More

Tenojoen tutkimusaseman julkaisut

Tenojoen tutkimusaseman julkaisut   Tieteelliset ennakkotarkastetut julkaisut Vähä, J-P., Erkinaro, J., Niemelä, E. & Primmer, C. R. (2008). Temporally stable genetic structure and low migration in an Atlantic salmon population complex: impl ...

Read More

Suomen Kalatalous

Suomen Kalatalous Suomen Kalatalous 25: Sjöblom, Veikko: Rannikkomme syyskutuinen silakka vuonna 1964 ja sen runsauteen vaikuttavista tekijöistä Suomen Kalatalous 25 Suomen Kalatalous 26. Sjöblom, Veikko: Rekisteröityjen kalastusalusten toiminta-alue ...

Read More

Meddelanden från Fiskodlingens Vänner r.f.

Meddelanden från Fiskodlingens Vänner r.f.   2. Segerstråle, Curt 1939. Fiskodlingsarbetet bör förenas med en skärpt övervakning av fisket. 8 s. Övertr. Borgåbladet nro 28, 1939. – Ny uppl. 1942 ,4 s. Helsingfors 1942. Lindbergs Tryckeri A ...

Read More

Lohijoki kirjallisuutta

Lohijoki kirjallisuutta A. B-g. 1923. Lohikalastus peräpohjolassa. Kalamies. Suomen kalastajaväestön yhteistyö ja harrastukset n:o 4. 1 s. Kirjapaino Polytypos. Turku. A. L. 1923. Riitaisuuksia Oulujoen lohikalastuksissa. Kalamies. Suomen kalastajavä ...

Read More

Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar

  Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar http://www.jukuri.fi   Kalastus, saimaannorppa ja kansalaisnäkökulma. Hallinnan haasteet ja luonnon monimuotoiset tulkinnat – Pekka Salmi (toim.) Kalatutkimuksia – Fiskundersökningar nro 19 ...

Read More

Kala- ja riistatilastot

Kala- ja riistatilastot   Ammattikalastus merellä 2002 – Yrkesfisket i havet 2002 – Commercial Marine Fishery 2002 Merialueen ammattikalastajien lukumäärät sekä ammattikalastuksen saaliit lajeittain, kuukausittain, alueittain ja pyyd ...

Read More

Kalaraportteja

Kalaraportteja http://www.jukuri.fi   Jätefosforin ja -kiintoaineen virrat ja talteenotto kalanviljelyssä. Selvitys Saimaan vesiviljelyn aiheuttaman vesistökuormituksen osatekijöistä – Markku Pursiainen ja Jarmo Makkonen Kalaraportteja nro ...

Read More

KALA- JA RIISTARAPORTTEJA

KALA- JA RIISTARAPORTTEJA https://jukuri.luke.fi/search?query=kala+ja+riista+raportteja&submit=Hae&scope=10024%2F395546 Vapaa-ajankalastusta ja virtuaalimaksuja – Anna-Liisa Toivonen ja Päivi Eskelinen Kala- ja riistaraportteja nro 416 ...

Read More

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!