Generic selectors
Vain tarkat osumat
Hae otsikoista
Hae sisällöistä
Hae sivuilta
Rajaa kategorioita
kalastuslait
Kalastustarvikeluettelot
pintaa syvemmältä
saadut tuet ja avustukset
sarjajulkaisut
uutisia


Kalakirjaston aukiolo

Suomen Kalakirjastoa pyöritetään talkoovoimin. Se on auki sopimuksen mukaan. Majoitusta ja aukioloa voi tiedustella: Ari Savikko p. +358 45 1204705 tai info@suomenkalakirjasto.fi

Suomen Kalakirjaston avajaiset 25.8.2018

Suomen Kalakirjaston juhlaseminaari 23.11.2017

Suomen ympäristökeskuksen julkaisuarkisto

Suomen ympäristökeskuksen julkaisuarkisto Suomen ympäristökeskuksen työn tuloksia julkaistaan kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä ja ammatillisissa sarjoissa, oppaissa, raporteissa, lehdissä ja esitteissä. Kaikki omat sarjajulkaisumme tal ...

Read More

Suomen Kalakirjaston avajaiset 25.8.2018

Suomen Kalakirjaston avajaiset 25.8.2018 Perjantaina 24.8. Keimiöniemen kalapirteillä klo 19 nuottakalailta: nuotanvetoa, kahvia ja kalaa yms.       Lauantaina 25.8. Keimiöniemen kalapirteillä Klo 12 alkaen (lähdöt n. 20 hlön ryhmissä ...

Read More

Komiteamietintöjä

  Komiteamietintöjä http://www.arkisto.fi/uploads/Arkistolaitos/Kansallisarkisto/Aineistot%20ja%20kokoelmat/MMM,komiteat.pdf https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.73740 http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/pekka_lukkari_-_menetysten_ ...

Read More

Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisut

Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisut 1. Nahkiainen – Nejonögon. Symposium 17.-18.1979 Kalajoki. I Kalastusmuseopäivät. Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 1. Toim. Teuvo Järvenpää ja Kai Westman. Helsinki 1986. 2. Lohisymposium 16.-17.9.1980 Espo ...

Read More

Tenojoen tutkimusaseman julkaisut

Tenojoen tutkimusaseman julkaisut   Tieteelliset ennakkotarkastetut julkaisut Vähä, J-P., Erkinaro, J., Niemelä, E. & Primmer, C. R. (2008). Temporally stable genetic structure and low migration in an Atlantic salmon population complex: impl ...

Read More

Suomen Kalatalous

Suomen Kalatalous Suomen Kalatalous Nide 1 1912 Suomen Kalatalous Nide 1 1912 sivut 1-111 Suomen Kalatalous Nide 1 1912 sivut 112-178 Suomen Kalatalous Nide 2 Suomen Kalatalous 2 s. 1-132 Suomen Kalatalous 2 Huomioita Kemijoen kalastosta Suomen Kalat ...

Read More

Meddelanden från Fiskodlingens Vänner r.f.

Meddelanden från Fiskodlingens Vänner r.f.   2. Segerstråle, Curt 1939. Fiskodlingsarbetet bör förenas med en skärpt övervakning av fisket. 8 s. Övertr. Borgåbladet nro 28, 1939. – Ny uppl. 1942 ,4 s. Helsingfors 1942. Lindbergs Tryckeri A ...

Read More

Lohijoki kirjallisuutta

Lohijoki kirjallisuutta A. B-g. 1923. Lohikalastus peräpohjolassa. Kalamies. Suomen kalastajaväestön yhteistyö ja harrastukset n:o 4. 1 s. Kirjapaino Polytypos. Turku. A. L. 1923. Riitaisuuksia Oulujoen lohikalastuksissa. Kalamies. Suomen kalastajavä ...

Read More

Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar

  Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar http://jukuri.luke.fi/   Kalastus, saimaannorppa ja kansalaisnäkökulma. Hallinnan haasteet ja luonnon monimuotoiset tulkinnat – Pekka Salmi (toim.) Kalatutkimuksia – Fiskundersökningar nro ...

Read More

Kala- ja riistatilastot

Kala- ja riistatilastot   Ammattikalastus merellä 2002 – Yrkesfisket i havet 2002 – Commercial Marine Fishery 2002 Merialueen ammattikalastajien lukumäärät sekä ammattikalastuksen saaliit lajeittain, kuukausittain, alueittain ja pyyd ...

Read More

Kalaraportteja

Kalaraportteja http://jukuri.luke.fi/   Jätefosforin ja -kiintoaineen virrat ja talteenotto kalanviljelyssä. Selvitys Saimaan vesiviljelyn aiheuttaman vesistökuormituksen osatekijöistä – Markku Pursiainen ja Jarmo Makkonen Kalaraportteja n ...

Read More

KALA- JA RIISTARAPORTTEJA

KALA- JA RIISTARAPORTTEJA https://jukuri.luke.fi/search?query=kala+ja+riista+raportteja&submit=Hae&scope=10024%2F395546 Vapaa-ajankalastusta ja virtuaalimaksuja – Anna-Liisa Toivonen ja Päivi Eskelinen Kala- ja riistaraportteja nro 416 ...

Read More

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!